စက္တပ္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခို္က္ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးသူမ်ား၏ အလုိအေလ်ာက္ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ အာမခံေၾကးအား လာေရာက္ေတာင္းခံမႈမွာ နည္းပါးလ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္္းမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားသည္ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံကို မျဖစ္မေနထားရွိရၿပီး အဆိုပါစနစ္ေၾကာင့္ စက္တပ္ယာဥ္တစ္ခုခုျဖင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးသူမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ အာမခံေၾကးကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ “ ဥပမာ ယာဥ္တိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ရင္ နယ္ေတြမွာဆိုရင္ ရဲ၊ ယာဥ္မႈစစ္ျဖစ္ျဖစ္ ပါရမယ္။ ေနာက္ ေသတာျဖစ္ျဖစ္၊ ဒဏ္ရာရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆး႐ုံေရာက္မယ္။ လူဆိုရင္ ရဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ယာဥ္မႈစစ္ နဲ႔ ေဆး႐ုံက ေထာက္ခံစာပါရင္ ရတယ္။ ပစၥည္းဆုိရင္ ရဲပါမွရမယ္။ ဒါေတြျပည့္စံုၿပီဆိုရင္ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ အာမခံက ထုတ္ေပးတယ္ ” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ ေထာက္ခံစာရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ပံုစံစာရြက္ကို ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတြင္ အခမဲ့ လာေရာက္ထုတ္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ စက္တပ္ယာဥ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ထိိခိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ေန႔မွ ၁၂ လအတြင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈအတြက္ ၂၄ လအတြင္း၊ ပစၥည္းပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ ၁၂လအတြင္း ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ နစ္နာေၾကးမ်ားအျဖစ္ လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားပါက ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း၊ ပစၥည္းဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါက အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အထိေပးအပ္ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိပါက အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၈၀၀၀၀ အထိေပးသည္ဟုသိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..