ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမွန္းမသိ၊ ဆံုးရံႈးေနရပါသည္။  ေထရ၀ါဒစာေပဖြင့္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မတူေသာ တရားဓမၼမ်ားအေပၚ ေလ့လာ သိရိွခြင့္မ်ား မရေအာင္ အတင္းအက်ပ္ ပိတ္ပင္ေနမႈမ်ား တာဆီးေနမႈမ်ားကို  ေထရ၀ါဒအစြဲသန္ပုဂၢိဳလ္တစ္စုမွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမခံ  ေထရ၀ါဒအစြဲသန္သူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ၾကားသိေနရပါသည္။
ေထရ၀ါဒစာေပဖြင့္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မတူေသာတရားမ်ားအား အဓမၼ (မတရား) စာေပမ်ားဟု ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ အဆိုပါတရားမ်ားအား မေလ့လာၾကဖို႔ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားျဖန္႔႔ေ၀ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ (ေထရ၀ါဒအဖြင့္မ်ားျဖင့္ မတူေသာ) ဗုဒၶဘာသာအသိမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့တရားလက္လြတ္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ထိခိုက္ေစသည့္ တရားမဲ့မႈလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ၿငိမ္းေအးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ဗုဒၶဘာသာကို ထိခိုက္ေစပါသည္။
ယေန႔အခါ ကမၻာေပၚရိွလူမ်ိုဳးအသီးသီး ယံုၾကည္ကိုး ကြယ္လွ်က္ရိွေနေသာ ဗုဒၶဘာသာကို ျမန္မာေထရ ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတစ္ခုတည္းမွ အပိုင္သိမ္းပိုက္ခ်င္၍ မသင့္ပါ။
ဗုဒၶဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္တရားဓမၼမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအလိုက္ အသိဥာဏ္ပညာ အေျခခံမ်ားအလိုက္ သေဘာေပါက္နားလည္မႈမ်ား အသီးသီးကြဲျပား လွ်က္ရိွေနၾက သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ထိုသေဘာေပါက္နားလည္မႈ ကြဲျပားမႈမ်ားအလိုက္ ကိုယ္သေဘာေပါက္နာလည္းမႈကိုမွ ဗုဒၶဘုရားေဟာအစစ္ ဟုလည္း ယံုၾကည္လို္က္နာေနၾကရပါသည္။
ကိုယ္သေဘာေပါက္တာႏွင့္ မတူသည့္ အယူမ်ားကိုလည္း ဗုဒၶဘုရားေဟာမဟုတ္ဟုလည္း ထပ္မံယူဆၾကပါသည္။ ဒါသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းရအပ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခြင့္ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ေသာ္ မိမိယံုၾကည္မႈသည္ တစ္ပါးသူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို မထိခိုက္သင့္ေပ။ ဒါသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားသည့္ လူသားမ်ား လိုက္နာသင့္သည့္ စည္းျဖစ္ေပသည္။
ယေန႔အခါတြင္ ျမန္မာေထရ၀ါဒအစြဲသန္သူတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အဆိုပါ စည္း က်ိဳးေပါက္ေန သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။
မိမိတို႔ ယံုၾကည္သည့္ ေထရ၀ါဒစာေပအဖြင့္မ်ားႏွင့္ မတူတိုင္း အဓမၼ (မတရား) စာေပမ်ားဟုဖြင့္ဆိုျခင္း၊ ထိုအယူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ေနထိုင္က်င့္သံုးသူမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ဖိႏွိပ္ျခင္းစသည္တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ကိုထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ၿငိမ္းေအးမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကိုပါ ကမၻာ့အလည္မွာ အရွက္ရေစပါသည္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာျပဳ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကအတင္းအၾကပ္ႏိွပ္ကြက္ေနမယ့္အစား မတူတာေတြ  ေဘးဖယ္၊ တူတာေတြနဲ႔ လက္တြဲျခင္းအားျဖင့္သာ ၿငိမ္းေအးမႈျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း”  ေဟာၾကား ၾသ၀ါဒေပးခဲ့ျခင္းကို အေလးထားသင့္ေပသည္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာေထရ၀ါဒီတို႔သည္ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္လွ်က္ရိွေနေသာ ျမန္မာေထရ၀ါဒစာေပတို႔ႏွင့္ ဖြင့္ဆိုပံု မတူညီေသာ ဗုဒၶစာေပကြဲမ်ားအေပၚ အတင္းအၾကပ္ အဓမၼလုပ္ေနျခင္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ရဲ႕လား။ အဆိုပါဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အဓမၼ(မတရား)လို႔ သံုးစြဲမည့္အစား ျမန္မာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္မတူေသာ၊  ျမန္မာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာမွ တာ၀န္မယူေသာ၊  ျမန္မာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မပတ္သတ္ မသက္ဆိုင္ေသာ တရားမ်ားလို႔သာ သံုးစြဲသင့္ေပသည္။
မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဘာင္အတြင္းမွ မေဆာင္ရြက္ၾကပဲ ကိုယ့္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္မတူျခင္းေၾကာင့္ အဓမၼ (မတရား)မ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ ဗုဒၶဘုရား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ပါ ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

(မည့္သည့္၀ါဒ မွန္သည္၊ မွားသည္ဟု လိုက္ပါေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ၊ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေစမႈအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ပါသည္။)

About maungpeace

has written 1 post in this Website..