ေရွးျမန္မာမင္းဆက္မ်ားျဖစ္တ့ဲ ပထမတေကာင္းမင္းဆက္ ၊ သေရေခတ္သရာ ၊ ပင္းယ ၊ ေတာင္ငူ ၊အင္း၀ ၊ဒုတိယတေကာင္းမင္းဆက္ ၊  ပုဂံ ၊ စစ္ကိုင္း ၊ ျပည္ သေရေခတၱရာ ၊ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မ်ားဆိုျပီး ရွိလာခ့ဲလာက အင္း၀ေခတ္ကစတင္ျပီး ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ စတင္ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္ ။

burmar

tattoo

ေရွးေခတ္ျမန္မာအမ်ိဳးသာတို့၏ အေရးပါေသာ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ထိုးျခင္း အမွုအား ျပဳမူေနထိုင္ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ထိုးကြင္းမရွိေသာ ေယာက်္ား လူရာမ၀င္ဟု ထိုေခတ္ထိုအခါက မွတ္ယူခ့ဲ ၾကျပီး ထိုးကြင္းထိုးမည့္ ေယာက်ာ္းပ်ိဳ မ်ား ၊ေန ့နံ ၊နကၡတ္ ေနရာတို့ကို ဦးစြာစီရင္ၾကရသည္ ။ ထိုးကြင္းထိုးၾကရာတြင္ မင္ခံပုဆိုးသည္ အေရးပါေသာ အရာျဖစ္ျပီး  မင္ခံပုဆိုးအားႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခား သတ္မွတ္ထား သည္  ။ရာပုဆိုးႏွင့္ေထာင္ပုဆိုးဟူ၏ ။ ရာပုဆိုးသည္ကာ မိဘဘိုးဘြားေမာင္ႏွမတို့မွ ရက္လုပ္ေပးေသာ ငါးရာႏွစ္ဆယ့္

ရွစ္ ေမတၱာ ပုဆိုး ျဖစ္ျပီး ေထာင္ပုဆိုးမွာ ထိုးကြင္းအထိုးခံမည့္ ေယာက်္ားပ်ိဳ၏  ခ်စ္သူကရက္လုပ္ေပးေသာ တစ္ေထာင့္ငါးရာေမတၱာျဖင့္ရက္လုပ္သည့္ ပုဆိုးျဖစ္ေလသည္။ ထိုးကြင္းထိုးရာတြင္ပင္အေလးထားေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို့၏   ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ စိတ္ေစတနာျဖစ္ေလ၏ ။ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ထိုးရာတြင္ မင္ေၾကာင္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ေနရာေကာင္းသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ရျပီၤး မင္ေၾကာင္ရံုကို အထြတ္အျမတ္ေနရာ ရမွသာလ်င္ သန္ ့ရွင္းေသသပ္ စြာ တည္ေဆာက္ၾကရေပသည္။ မင္ေၾကာင္ရံုအား ဂါထာမႏၱန္မ်ား ပရိတ္ေရမ်ား ႏွင့္ စီရင္ရျပီး ဆန္မန္းေပါက္ေပါက္က်ဲကာ ရာဇမတ္ကာေပးရသည္ ေထာင့္ေလးေထာင့္ တြင္ကား ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားစိုက္ရျပန္၏ ။ မင္ေၾကာင္ရံု၏ အေပၚအမိုးကို ဖ်င္ျဖဴမိုုးေပးရျပီး တင္းတိမ္မ်ားကာရံ ရေလသည္ ။ အမိုးဖ်င္ကာရက္လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန ့သင့္နံသင့္ မိန္းမပ်ိဳ တစ္ဦးတည္းကရက္လုပ္ရျပီး တင္းတိမ္တစ္ထည္ႏွင့္တစ္ထည္က ို ဆက္ရာ တြင္ ပရိတ္ခ်ည္ အသံုးမျပဳရေခ် ။ဖ်င္ျဖဴစအမိုးတြင္ ပတ္လည္ပန္းဆြဲေနရာမ်ားအား ျဂိဳလ္ရွစ္လံုး၏  နံသင့္ တနဂၤေႏြ-အုန္း ၊ တနင္းလာ-ကံ့ေကာ္ ၊ အဂၤါ-ဆီး ၊ ဗုဒၵဟူး-  ၀ါး ၊ ၾကာသာပေတး-ေပါက္ ၊ ေသာၾကာ-သီးသီး ၊ စေန-ဒန္းညြန့္ အစရွိသည္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရသည္။ မင္ေၾကာင္ရံုအတြင္းတြင္ သဲျဖဴကိုခင္းျခင္း ပရိတ္ေရဖ်န္းျခင္း ၊ ဆီမန္းသုတ္လိမ္းျခင္း ငွက္ေပ်ာရြက္ခင္းျခင္း တို့ကို လုပ္ေဆာင္ရျပန္သည္ ။ မင္ေၾကာင္ရံု၏စင္ ေခါင္းရင္းစင္ကို သစ္မင္း၀ါးမင္း ႏွင့္ျပဳလုပ္ျပီးစင္ေပၚတြင္ ေဆးဘုရားဆင္းတုေတာ္ ၊ စုတ္မ်ိဳးစံု ၊ေဆးမ်ိဳးစံု ၊ေန ့သင့္နံသင့္ ပန္း ေညာင္ေရအိုးမ်ားတင္ရျပန္ေလသည္။ ထိုစင္၏ေရွ့တြင္ တိုင္ႏွစ္တိုင္စိုက္ထူရျပီး ထိုတိုင္ႏွစ္ခုတြင္ မင္ခံပုဆိုးလႊားရန္ ၾကိဳးတန္းရွိသည္။ ယင္းၾကိဳးကို ခုနစ္ေန့သမီး အပ်ိဳစင္ တို့ထံမွေတာင္းခံထားေသာ ခ်ည္စတို့ျဖင့္ က်စ္ေသာၾကိဳးျဖစ္ေလ၏ ။အထက္စင္၏ အေရွ့ဘက္ ေအာက္နားတြင္ စင္ငယ္တစ္ခုထပ္မံထားရွိရျပီး ငွက္ေပ်ာပြဲ အုန္းပြဲ ဖ်င္ျဖဴဖ်င္နီ စသည့္တို့ရစ္ပတ္ပါ၀င္၏ ။ ဆီမီးလည္းထြန္းရေလသည္။ ေရွးျမန္မာတို့၏ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုေပၚအေလးထား စည္းစနစ္ၾကီးေသာ အေလ့ထေပတည္း ။ မင္ေၾကာင္ထိုးခံရာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေလသည္ ။ ၀ဲေမွာင္ ႏွင့္ ယာေမွာင္ဟူ၏။ ၀ဲေမွာင္သမားသည္ ယာေမွာင္သမားထက္ ပိုျပီး အဆင့္ျမင့္ေလသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္မူ ယာေမွာင္သည္ အလွထိုးမင္ေၾကာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

burmese

tattoo

မင္ေၾကာင္ထိုးရာတြင္ အပ်ိဳေခ်ာႏွင့္ မင္ေၾကာင္ရံုကို စံုစမ္းေစ့စပ္ ေပးသူကို မင္ေသ့ကြ်န္ဟုေခၚဆိုၾက၏။ မင္ေသ့ကြ်န္သည္ မင္ေၾကာင္ထိုးခံေနေသာ ေယာက်္ားပ်ိဳ၏ အေျခေနေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္း စေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ တို့ကို မင္ေၾကာင္ထိုးခံ ေယာက်္ားပ်ိဳ၏ ခ်စ္သူမိန္းမပ်ိဳ ႏွင့္အေပါင္းေဖာ္တို့အား သတင္းေပးရသည္ ထိုမင္ေသ့ကြ်န္သူ အေရးပါအရာေရာက္၏ မရွိမျဖစ္ထားရွိရေလ၏။ အာေပါင္အာရင္းသန္သူလည္းျဖစ္ရေလသည္။ မင္ေၾကာင္ထိုးခံျပီးေသာအခါ မင္ေၾကာင္ရံုမွ လူကူတြဲျပီး လက္ခေမာင္းခတ္ထြက္လာသူကို အေျမွာင္ခတ္ဟုေခၚဆိုျပီး ကပ္ျဖင့္မထုတ္ ရျပီးလက္ခေမာင္းခတ္ထြက္လာသူကို အ၀ါခတ္ဟု ေခၚဆိုၾကေလသည္။တစ္ကိုတည္းထီးထီးထြက္လာျပီး လက္ခေမာင္းခတ္လာသူကို အထီးခတ္ သို့မဟုတ္ ထီးထီးခတ္ဟု ေခၚဆို ၾကေလသည္ ။ထိုသူသည္ကား ေယာက်္ားတကာတို့ထဲတြင္ သူရသတၱိရွိသူ ေယာက္်ားေကာင္း ဟုသမုတ္ခံရျပီး မ်က္ႏွာပြင့္ေလသည္ ။ မင္ေၾကာင္ထိုးရာတြင္ ခါးအထက္ပိုင္းမွ ဒူးဆစ္အထိ မင္ေၾကာင္ရုပ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ပါ၀င္သည္ဟု သိရွိမွတ္သားရေပသည္။ ထိုးကြင္မင္ေၾကာင္ဓေလ့သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွစတင္ေပ်ာက္ကြယ္ခ့ဲသည္ျဖစ္၏။

northern

tattoo

-

-

ယခုေခတ္ခါတြင္ေရးထိုးၾကေသာ tattoos အမ်ားစုသည္ကား အေနာက္ႏိုင္ငံတို့တြင္ ေရွးယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက ေပၚေပါက္ခ့ဲ ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားပါမက်န္ ေရးထိုးခ့ဲ ၾကသည္ အလွပံုမ်ားသာေရးထိုးၾကျခင္းျဖစ္ေပ၏ ။ လူတစ္ကိုယ္လံုးေနရာအႏွ့ံေရး ထိုးကာ အလွဆင္ၾကေလသည္ ။ ကမၻာတြင္မက ျမန္မာလူငယ္ အမ်ားစုတြင္ပင္ အသံုးျပဳလာေသာ ယဥ္ေက်းမွုေပတည္း။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ့တြင္ပင္ tattoos ထိုးျခင္းမ်ားရွိလာသည္ကိုေတြ့ျမင္ေနရေခ်သည္ ေကာင္းေသာလကၡာေလာ မေကာင္းေသာ အတတ္ပညာေလာ ။ အလွဆင္ tattoos ဓေလ့ အသံုးျပဳလာၾကသည္ႏွင့္အမ်ွ ကူးစက္တတ္ေသာေရာ ဂါဆိုးမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ့ေနရေပျပီ။ ေရာဂါရွိသူကိုထိုးထားေသာ ေဆး၊ စုတ္မ်ားျဖင့္ အသစ္လာထိုးသူတို့အား ဂရုမမူပဲ ျပန္ထိုးေပးၾကျခင္းျဖစ္၏။ တားမရျပီျဖစ္ေသာ ေခတ္ေပၚ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားႏွင့္ လူငယ္တို့၏စိတ္တြင္  tattoo ထိုးလ်ွင္လူရွိန္သည္  စသည္အေတြးမ်ားႏွင့္ လူေနမွုစရိုက္မ်ားပင္ တျဖည္းျဖည္းလမ္းလြဲေနေပျပီ ။ေရွးျမန္မာထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းႏွင့္ ယေန့ အလွပံုထိုးျခင္းကားမ်ားသြာကြာျခားေနေလ၏။ သူရသတၱိရွိျခင္း ေယာက်္ားေကာင္းေယာက်ာ္းျမတ္ ျဖစ္ျခင္း မင္းခေယာက်္ားပီသျခင္း စေသာ အဂၤါရပ္ အေတြးတို့ႏွင့္ကြားျခားလြန္းေပစြ ။

tattoo

tattoo

အလွပံုထိုးေနၾကေသာ ေဆးမင္မ်ားကို ယေန့ေခတ္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားျပားလာၾကျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ကြားျခား ၾကေလသည္ ။ေနရာတကာတြင္ထိုးၾက၏။ေနရာတိုင္းတြင္ထိုးၾက၏။ မလိုအပ္လည္းထုိးၾက၏။လိုအပ္လို့လည္းထိုးၾကျပန္၏။ ဘယ္အရာက ေကာင္းသည္မသိ။ အိမ္ေထာင္မွု ဘုရားတည္ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထိုး ဆိုေသာ ခ်က္မပိုင္ရင္ေနာင္ျပင္ရန္ခက္ေသာအမ်ိဳးေတြကို ေခတ္လူငယ္ေတြ အလြယ္တကူေလးပင္တေဘာထားေလျပီ။တိုးတက္ထြန္းကားလာေသာေခတ္ႏွင့္အတူ လူတို့၏ မယူဆ အစြဲအလမ္း စတာေတြလည္း ေျပာင္းလဲသြားေပျပီ။  အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ ယေန့ျမင္ေတြ့ခြင့္ မရေတာ့ျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္အား ဗဟုတုတ အလို ့ငွာ မ်ွေ၀ရင္း ေခတ္သံုးမင္ေၾကာင္ အေၾကာင္းဆက္စပ္မိျခင္းပင္ ။ ၀န္ခံရပါဆိုလ်င္မမွတ္မိေတာ့ျပီျဖစ္ေသာ ေရွးေခတ္ျမန္မာစာအုပ္ တစ္အုပ္ မွ မွတ္မိေနေသးေသာထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ အေၾကာင္းကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းျခင္းမျပည့္စံုေၾကာင္လည္း၀န္ခံရေကဦးမည္ ။ျမန္မာသားေကာင္းတို့၏ စိတ္ထံတြင္ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ထိုးျခင္း ၏ အယူဆေကာင္း ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေကာင္းတို့ကို ရေစခ်င္ေသာေစတနာျဖင့္ တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ။

About nyanay

barma hte has written 40 post in this Website..

I'm not perfect everything i need more to learn anything and i want more friends .Please give me power for life.