၁၉၄၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေရာက္ေတာ့ ဒုတိယကမ ၻာစစ္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူးစက္လာတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ပညာေရးေရစီးေၾကာင္းလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရတယ္။ဂ်ပန္ေခတ္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ ၁၉၄၂ ႏွစ္ကုန္ပို္င္း ေလာက္ေရာက္မွ စၿပီးပံုမွန္ျဖစ္တယ္။ဂ်ပန္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစားေတြ သံုးမ်ဳိးကြဲျပားေန တာကို လက္မခံဘူး။ျမန္မာလိုသင္တဲ့ အေျခခံေက်ာင္းေတြပဲ တစ္ေျပးညီရွိရမယ္လို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ပစ္လိုက္ တယ္။ေကာင္းေတာ့ေကာင္းပါတယ္။အခ်ိန္ယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဂ်ပန္ေတြအခ်ိန္မရခဲ့ဘူး။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ဂ်ပန္စစ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၅မွာ ျပန္ေျပးခဲ့ရတယ္။အဂၤလိပ္က စစ္ႏိုင္ေတာ့ အေျခခံပညာေရးကို ျပန္ကိုင္တယ္။

ကိုင္ေပမယ့္ ဂ်ပန္ေခတ္ဆိုတဲ့ ၃ႏွစ္အတြင္းမွာ ပညာငတ္ေနတဲ့လူေတြနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အခ်ဳိးမညီ မမွ်ျဖစ္ရာကေန ပ႐ိုက္ဗိတ္ေက်ာင္းလို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြ အလွ်ဳိအလွ်ိဳေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို ရွင္းရင္းရွင္းရင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးက ပို႐ႈပ္လာခဲ့တယ္။အစိုးရက ပညာေရးကို အားထည့္ၿပီးလုပ္မေပးႏိုင္တဲ့အတူ မထူးပါဘူးဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ၁၉၅၁မွာ “ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ´´ ျပဌာန္းေပးခဲ့တယ္။ေက်ာင္းသား၂၀ရွိရင္ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းျဖစ္ေစဆိုၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ေစခဲ့ရာကစၿပီး ပညာေရးသပြတ္အူႀကီး ႐ႈပ္သည္ထက္႐ႈပ္လာခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။

အဲဒီကိုယ္ပို္င္ေက်ာင္းေတြ(ပ႐ိုက္ဗိတ္ေက်ာင္းေတြ)မွာ ၃မ်ဳိးကြဲျပားခဲ့ပါတယ္။သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအေျချပဳ ေက်ာင္း၊အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအေျချပဳေက်ာင္းနဲ႔အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အမ်ဳိးအစားမွာ စိန္႔ေပါလ္၊စိန္႔ဖရန္စစ္၊စိန္႔ဖီလိုမီနာ၊စိန္႔အန္ေထာ္နီအစရွိတဲ့ေက်ာင္းေတြပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာေတာ့ တမီလ္၊ေတလဂူနဲ႔တ႐ုတ္ေက်ာင္းေတြ ေတြ႔ရတယ္။တတိယအမ်ဳိးအစားကေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္း၊အစိုးရစစ္သတၱမတန္းစာေမးပြဲေတြအတြက္ ျဖတ္လမ္းနည္းနဲ႔သင္ေပးတဲ့ေက်ာင္းေတြ ပါပဲ။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ကိုယ္ပို္င္ေက်ာင္းေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္အထိ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရလက္ထက္ေရာက္လာေတာ့ ၁၉၆၅မွာတစ္ႀကိမ္၊၁၉၆၆မွာ တစ္ႀကိမ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ေတြကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီး အစိုးရေက်ာင္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ပါတယ္။အဲဒီကစၿပီး တစ္ႏိုင္လံုးရဲ႕ ပညာေရးကို တန္းညွိခဲ့ရာကေန ျပည္တြင္းေရးတည္ၿငိမ္သေလာက္ ပညာေရးက႑လည္း တည္ၿငိမ္သြားပါေတာ့တယ္။ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္နဲ႔ သြားၾကၿပီဆိုေတာ့ လက္ေတြ႔မွာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးဟာ ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္းဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြေအာက္မွာပဲ နစ္ျမဳပ္သြားၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာခဲ့တယ္။ျပည္သူလူထုႀကီးလည္း အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္နဲ႔ ဘယ္မွာမွန္းမသိရတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပန္းတိုင္ႀကီးဆီကို ခ်ီတက္ခဲ့ရတာ သမိုင္းက သက္ေသခံေနပါတယ္။

စီးပြားေရးမေကာင္းေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကနည္းပါးလာတဲ့အတြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ၿခိဳးျခံခဲ့ရာက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြ ျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီး ႏွစ္၂၀ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ က်ဴရွင္ဆိုတာေတြ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ေပၚလာခဲ့ရပါတယ္။မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ အစိုးရခန္႔ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမေတြဟာ ရတဲ့လခနဲ႔မစားေလာက္လို႔ ကိုယ့္ေက်ာင္းက ကေလးေတြကို အခေၾကးေငြယူၿပီး က်ဴရွင္ေပးလာပါေတာ့တယ္။

က်ဴရွင္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု

ပထမေတာ့ ၁၀တန္းလို႔ေခၚတဲ့ အထက္တန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ စာေမးပြဲအတြက္ က်ဴရွင္ေတြကသူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္ပဲ ကေလးေတြ အမွတ္မ်ားမ်ားနဲ႔ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ နည္းေပါင္းစံုသံုးၿပီး သင္ေပးၾကတယ္။ ေက်ာင္းမွာသင္တာထက္ ပိုၿပီးထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ျပၾကတယ္။အဲဒီလိုနဲ႔ ၈၈ အေရးအခင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ျပင္ပက်ဴရွင္နဲ႔ အစိုးရခန္႔ ဆရာဆရာမေတြအၾကား အားၿပိဳင္မႈက အထြတ္ အထိပ္ကိုေရာက္လာခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။သက္ဆိုင္ရာက က်ဴရွင္ေပးတဲ့အစိုးရခန္႔ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို အေရးယူမယ္အျပစ္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေပမယ့္ က်ဴရွင္ေတြကို ဒီအတိုင္းပဲ လႊတ္ထားေပး ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆရာ၊ဆရာမေတြဖက္က မမွ်တဘူးလို႔ ေစာဒကတက္ၿပီး မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကတယ္။အရြဲ႕ တိုက္ၾကတယ္။

ဒီေနာက္ပို္င္းမွာေတာ့ မူလတန္းကေန၉တန္းအထိ ကေလးေတြကို မေအာင္မရွိငါ့တပည့္စနစ္နဲ႔ အတန္းတင္ ေပးဖို႔ညႊန္ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ကေလးေတြဟာ ဘာပညာအေျခခံမွ မပါေတာ့ဘဲ အခုတကၠသိုလ္၀င္တန္းလို႔ ေခၚတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္လာၾကရတယ္။ဒီအတန္းေရာက္ေတာ့မွ ျပင္ပက်ဴရွင္ေတြက ကေလးေတြကို အတင္းနင္းကန္ေမာင္းၿပီး ဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ားနဲ႔ စာေမးပြဲေအာင္ေရးအတြက္ လုပ္စားၾကပါတယ္။

အခုလည္း က်ဴရွင္တို႔၊ေဘာ္ဒါေဆာင္တို႔ကေန တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြေပၚလာေတာ့မယ္ လို႔လည္း ေျပာေနၾကတယ္။တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေျဖမယ့္ကေလးတစ္ေယာက္ကို တစ္ႏွစ္စာ သိန္း ၆၀ေလာက္အထိ ယူၿပီးလက္ခံဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ဘယ္ေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ ဘယ္ကေလးကေတာ့ အတင္းအၾကပ္စာက်က္ခိုင္းလို႔ ႐ူးသြားတယ္။ဘယ္ကေလးကေတာ့ ထြက္ေျပးတယ္။ဘယ္ကေလးကေတာ့ ေသေတာင္ေသသြားတယ္ အစရွိတဲ့ သတင္းေတြဟာ မႏ ၱေလးနဲ႔ျပင္ဦးလြင္မွာ ေကာလာဟမဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြပါ။ဒါေပမယ့္ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာ သိန္းေထာင္ခ်ီၿပီး၀င္ေငြရေနတဲ့ေဘာ္ဒါေဆာင္ႀကီးေတြက ရဲေတြ၊ပညာေရးမွဴးေတြ၊အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လာဘ္ထိုးၿပီး သတင္းအေမွာင္ခ်ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြဖြင့္ခြင့္ေပးေတာ့မယ္ဆိုတာကလည္း လံုး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။

အထူးသျဖင့္ မႏ ၱေလးနဲ႔ျပင္ဦးလြင္ႏွစ္ၿမိဳ႕ မွာရွိတဲ့ေဘာ္ဒါေဆာင္ႀကီးေတြက လက္ခံထားတဲ့ကေလးေတြကို သူတို႔နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ တစ္ဆင့္အပ္ႏွံၿပီး ကားႀကီးကားငယ္အသြယ္သြယ္နဲ႔ ေန႔စဥ္ ေျပာင္ျပာင္တင္းတင္း ႀကိဳ၊ပို႔လုပ္ေနၾကတာ ၾကာပါၿပီ။သက္ဆိုင္တဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ဆရာမေတြကို လာဘ္ထိုးၾကတယ္။ပညာေရးမွဴးေတြကို လာဘ္ထိုးတယ္။အဲဒီနည္းနဲ႔ ျပင္ပက်ဴရွင္ေတြဟာ အစိုးရေက်ာင္းေတြကိုေတာင္ နယ္ကၽြံ၀င္ေရာက္ၿပီး ၾသဇာလႊမ္းဖို႔ႀကိဳးစားၾကတဲ့အထိ ဆိုးလာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္လြန္လြန္းပါတယ္။

ခပ္ညံ့ညံ့အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ခပ္ညံ့ညံ့ပညာေရးကို ဖန္တီးေနတာဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကိုနစ္နာေစပါ တယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မညံ့ေၾကာင္းျပဖို႔အတြက္ ဒီပညာေရးဇာတ္႐ႈပ္ႀကီးကို ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..

   Send article as PDF