အရူးေတြဟာ ျငင္းခုန္ရတာကို သေဘာက်တယ္။
သူတုိ႔ဟာ ပညာရရွိဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အစား
အတုိက္အခံနဲ႔ အေျခအတင္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ ေမးခြန္းေတြေမးတတ္ၾကတယ္။
သူတုိ႔ဟာဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ
ပညာေတြတတ္လာၾကတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့ ဆိတ္ဆိတ္ေနေလ႔ရွိၾကတယ္။
သူတုိ႔ဟာ နက္နဲစြာေလ့လာဆန္းစစ္တယ္။
ေနာက္သင့္ေတာ္တာကုိ အၾကံျပဳတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!