အရူးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ့စိတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ေျပာခြင့္ျပဳတယ္။
သူတုိ႔ဟာအမွားေတြ ကုိ
ဆက္တုိက္ၾကဴးလြန္တယ္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈကုိ ျဖစ္ေစတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ သဘာ၀က်က် ေျပာတတ္ၾကတယ္။
သူတုိ႔ဟာ အမွန္တရားေတြကုိ ေျပာတယ္။
သုိ႔ေသာ္ အသက္မပါဘူး။

ပညာရွိေတြက်ေတာ့ ပညာစကားေျပာၾကားတယ္။
ဒီစကားေတြဟာ စၾကာ၀ဠာရဲ့ အမွန္တရား (သစၥာတရား)
တစ္ပုိင္းတစ္စ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!