“ဘုန္း” ဆိုတာသည္မွာ “ပုည” ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ဟူေသာ စကားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆုိၾကေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ “ဘုန္း” ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္ကေတာ့ ေရွးကာလ၊ အတိတ္ကာလ၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်ဳိးဆက္ ပင္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလဟု ဆိုရာ၀ယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးေသာ နာရီ၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔ အခ်ိန္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္။
ဘုန္းႀကီးသည္ ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါ ႀကီးမားေနျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ ဘုန္းနိမ့္သည္ ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါ မရွိျခင္း၊ နည္းပါးေနျခင္း တို႔ကို အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။ ေယာက္က်ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ အ၀ိဇၨာ ႏွင့္ တဏွာမွ စတင္ခဲ့ေသာ ဘ၀ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အနည္းအမ်ား ကိုယ္စီကိုယ္စီ ရွိေနၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း လူတိုင္းတြင္ ဘုန္းတန္ခိုး ကိုယ္စီကိုယ္စီ ရွိေနသည္ကို ေျပာရေပလိမ့္မည္။အကယ္၍ ေယာက္က်ားမ်ားတြင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ မ်ားစြာရွိေနလွ်င္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေနသလို မိန္းမမ်ားတြင္လည္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ မ်ားစြာ ရွိေနလွ်င္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက္က်ားလည္း ရဟႏ ၱာ ျဖစ္ႏိုင္သလို မိန္းမလည္း ရဟႏ ၱာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ရဟႏ ၱာ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ဘုန္းတန္ခိုး ပါရမီ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈမ်ား ျပည့္စံုသြားၿပီ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ရဟႏ ၱာ ျဖစ္ရမည္မွာ မလြဲႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက္က်ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ မိမိတို႔တြင္ ရွိၾကေသာ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ ဘုန္းကံ ပါရမီမ်ား အတိုင္း နိဗၺာန္ကို ေရာက္ၾကရသည္။
ထိုအေၾကာင္းအရာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးျခင္း မႀကီးျခင္းသည္ ေယာက္က်ား၊ မိန္းမႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ မိမိတို႔၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ အကုသိုလ္မေကာင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ၾကရေပသည္။
သို႔ေသာ္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ မျမင့္ျမတ္ျခင္း ဆုိသည္ကိုေတာ့ ဆက္၍ လင္းဦးအံ့။
ျမင့္ျမတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အဆင့္အတန္း၊ အရည္အခ်င္း စသည္တို႔ သာမန္ထက္ ထူးကဲသာလြန္ေနျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ ေလာကသံုးပါး၏ ဆရာသခင္ ဘုရားရွင္ျဖစ္ရန္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေယာက္က်ားစင္စစ္ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူႏိုင္သည္။ ေနာက္တစ္နည္း ထပ္မံ၍ ရွင္းရလွ်င္ ဘုရားအျဖစ္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိဂၤသမၸတၱိ ေယာက္က်ားစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အရည္အခ်င္း လိုအပ္သည္။ မိန္းမမ်ား အေနျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူခ်င္လွ်င္ ေယာက္က်ားဘ၀ကို ျဖစ္ေအာင္ ပထမ ျပဳလုပ္ရေပသည္။ မိန္းမဘ၀ျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူရန္ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေယာက္က်ားသည္ မိန္းမထက္ ပို၍ ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ဆိုရေပသည္။ (ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ သီလရွင္ မယ္ကင္း တို႔၏ ဇာတ္လမ္းတြင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးက သီလရွင္ မယ္ကင္းကို ေျပာေသာ စကားကို သိသူမ်ားက အဓိပၸာယ္ ပိုၿပီး ထင္ရွားပါလိမ့္မည္။ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားျဖစ္မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ)
ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္က ေယာက္က်ားရဟန္းမ်ားအျပင္ အရွင္အာနႏၵာ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ မိန္းမ ရဟန္းမမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ မိန္းမဘိကၡဳနီမ ရဟႏ ၱာမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘိကၡဳနီမမ်ား၏ ဂရုဓမၼ ရွစ္ပါးအထဲတြင္ ဘိကၡဳနီသည္ ရဟန္း၀ါ တစ္ရာပင္ ရေနေစကာမူ ယေန႔မွ ပဥၨင္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းေယာက္က်ားကို ရွိခိုးရမည္ အရိုအေသ ျပဳရမည္ ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညတ္ထားသည္။ ေယာက္က်ားသည္ မိန္းမထက္ ျမတ္ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။
ဥပမာ အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ ႏွစ္ဦးတြင္ မည္သူက ျမင့္ျမတ္သနည္း ဟု ေမးလွ်င္ ဖခင္က ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ေျဖဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းဇူးတရားအေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မိခင္သည္ ဖခင္ထက္ ပို၍ ေက်းဇူးမ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ မိခင္သည္ ရင္ေသြးသားသမီးမ်ားကို ၀မ္းျဖင့္လြယ္၍ ေမြးဖြားရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးမ်ားျခင္း မမ်ားျခင္းသည္ မိခင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဖခင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း သည္ ဖခင္ကသာ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။
ေယာက္က်ားသည္ မိန္းမထက္ အသက္ငယ္ေသာ္လည္း ျမင့္ျမတ္သည္ကေတာ့ ေယာက္က်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ားကို ဘုရားေစတီမ်ား၏ အထက္ပစၥယာရင္ျပင္ေတာ္ အေပၚသို႔ မတက္ခိုင္းသည္မွာလည္း ဘုန္းႀကီးသည္ ဘုန္းနိမ့္သည္ႏွင့္ မဆိုင္ေပ။ မိန္းမမ်ားတြင္ အေ၀ဏိက ဒုကၡတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ လစဥ္ဓမၼတာ ဥတုလာရျခင္းဆိုေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိန္းမမ်ားသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ သံုးပါးကို ၾကည္ညိဳသည့္အတြက္ အဂါရ၀ မရိုမေသ ျဖစ္ၾကမည္ စိုးေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ဘုရားေစတီေတာ္မ်ား၏ အထက္ပစၥယာကို မတက္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ၾကေသာ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေယာက္က်ားႏွင့္ မိန္းမ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း (Gender Discrimination) ဆိုသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ေယာက္က်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ခြဲျခားထားမႈ မရွိေသာအခါ ေယာက္က်ားမိန္းမ လူမႈေရး ရႈပ္ေထြးေပြလီမႈမ်ားသည္ ရွင္း၍မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဟူေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းကို ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးခ်ၿပီး တစ္ဖက္လွည့္ သံုးစြဲေလေတာ့သည္။
ေယာက္က်ားစင္စစ္ကသာလွ်င္ ဘုရားျဖစ္ရသည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ မိန္းမမ်ားကလည္း ငါတိုမိန္းမက်ေတာ့ ဘုရားျဖစ္ခြင့္မရွိဘူး ခြဲျခားထားတယ္ မတရားဘူး ဟု တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ ေတာင္းဆိုရန္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ တန္းတူအခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ ေနရာတကာ လိုက္ေတာင္းေနလို႔ ရသည့္ ကိစၥမဟုတ္။ ေယာက္က်ားႏွင့္ မိန္းမတို႔သည္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ တန္ဖိုးကိုယ္စီ ရွိေနၾကၿပီးသားပင္ ျဖစ္သည္။
အမွန္တကယ္ ဆိုရလွ်င္ျဖင့္ ေယာက္က်ားပင္ျဖစ္ေစ မိန္းမပင္ျဖစ္ေစ မည္သူမဆို နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရန္ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ၾကလွ်င္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလို႔ ရသည္သာခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကို သြားသည့္လမ္းတြင္ ေယာက္က်ား၊ မိန္းမ ခြဲျခားထားျခင္း မရွိေပ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ အဓိက ပန္းတိုင္သည္ နိဗၺာန္ပင္ မဟုတ္ေလာ။ နိဗၺာန္ကို ေရာက္မည့္ တရားေတာ္မ်ားကို မည္သူမဆို က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေရာက္ေအာင္ သြားႏိုင္ၾကသည္ ဆိုကတည္းကပင္လွ်င္ သဘာ၀တရားသည္ တရားၿပီးသား ျဖစ္ေနေပသည္။ ငါက ေယာက္က်ားပဲ ျမင့္ျမတ္တယ္ ဆိုၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ဘုန္းကံမႀကီးေတာ့ဘဲ အပါယ္ဘံုေတြကိုပဲ သြားရဖို႔ ရွိေပသည္။ မိန္းမျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို လုပ္ေနလွ်င္ ဘုန္းကံႀကီးၿပီး ေကာင္းရာ သုဂတိဘံုမ်ားကို သြားရေပလိမ့္မည္။ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေရေပလိမ့္မည္။
သဘာ၀တရားသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း၊ အသာေပးျခင္း မရွိ။ ဘက္လိုက္ျခင္း မရွိေပ။ ထိုေၾကာင့္ က်ား/မ ခြဲျခားပံုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာဆိုရလွ်င္ ေယာက္က်ားမ်ားသည္ ျမင့္ျမတ္သည္သာ ျဖစ္ၿပီး ဘုန္းကံႀကီးျခင္း၊ မႀကီးျခင္းတို႔သည္ ေယာက္က်ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ မည္သူမဆို မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ၾကေသာ ကံ အတိုင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ၾကရေပသည္။ မိမိတို႔၏ ကံသာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ အားလံုးေသာ က်ား/မ မေရြး သံသရာ သမုဒၵရာႀကီး၏ လိႈင္းဂယက္ေတြၾကားတြင္ မိမိတို႔၏ ဘ၀ေလွႀကီးကို ကုသိုလ္အျပည့္တင္ေဆာင္ရင္း ဒုကၡကင္းၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ကမ္းဆီေရာက္ေအာင္ ဦးတည္ၿပီး သတိရွိရွိျဖင့္ ၀ိရိယအားတင္း ကိုယ္တိုင္ ေလွာ္ခတ္ သြားႏိုင္ၾကပါေစလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေပေတာ့သည္…..

Dup1buddgif-1

Dup1buddgif-1

About moesatrain

Soe Lwin Htoo has written 48 post in this Website..

အိုင္ က GTC တတ္ ေန တဲ့ ေက်ာင္း သား ေလး ေပါ ့