မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ သံဃနာယကဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမည့္ ဦးဇင္းေလး၅ပါးကို ႏို၀င္ဘာ ၁၇ရက္က မႏၱေလးတြင္ ဆက္မေနရန္ အၾကပ္ကိုင္ေျပာၾကား ၿပီး ေနရပ္သို႕ျပန္ၾကြၾကရန္ ဖိအားေပးသည္။
ေရေတာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ တစ္ညတာ သီတင္းသံုးခဲ့ၿပီး ထိုေန႔မြန္းမတည့္မီ မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္းသို႔ တိုင္းသံဃနာယကအဖြဲ႕က ဦးဇင္းမ်ားကိုေခၚယူၿပီး ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ မႏၱေလးမွ ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။
နာရီအနည္းငယ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကားတစ္စင္းေပၚဇြတ္တင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူလ ရည္မွန္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကို စြန္႕လႊတ္လိုက္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ မဟာသံဃနာယကအဖြဲ႕က ဦးဇင္းမ်ားကို ရပ္ေ၀းသို႔ႏွင္ရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္။
မံုရြာဖက္သို႕ ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီး ေဇာတိကေက်ာင္းတိုက္က ဦးဇင္းမ်ားကို လက္ခံမည္ဟု ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ၿမိဳ႕အ၀င္တြင္ ဟန္႕တားကာ အ၀င္မခံခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ဆံးတြင္ ႏွစ္ပါးက ယင္းမာပင္ဖက္ က်န္သံုးပါးက ကႏၷီဖက္သို႔ ဆက္သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးဇင္းတစ္ပါးက ေျပာၾကားသည္။
ထိုဦးဇင္းမ်ား၏လံုးၿခံဳေရးအတြက္ မႏၱေလးမွ ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမမ်ားက စိတ္ပူေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..

   Send article as PDF