သံတြဲၿမိဳ႔ မတသလိုင္း လက္ေအာက္ခံ လိုင္းအမွတ္(8)သံတြဲဂြ ေၿပးဆြဲေနေသာ ကားလိုင္း၌ ဂိတ္မွဴးဦးကံထြန္း ဆိုသူမွ ေငြ ၃၅ သိန္း လိမ္လည္၍ တိမ္္းေရွာင္ေနၿပီး အဆိုပါေငြေၾကးအား လိုင္းအမွတ္(ဂ)ဥကၠ႒ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္ မထသ တို႔မွ ကာကြယ္ေပးထားသည္ဟုသိရသည္၊

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သံတြဲ ဂြလိုင္းမွ ယဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းေသာအခါ   “ဟုတ္ပါတယ္ လိုင္း(ဂ)ဥကၠ႒ ကယဥ္ပိုင္ရွင္ေတြဆီက ရန္ပံုေငြေတြထပ္ေကာက္ပါတယ္ အရင္ေငြေတြက ဦးကံထြန္းလိမ္သြားတာပါသြားတယ္ေနာက္ အရင္ခယက ဥကၠ႒အဟာင္းဦးတင္ဆန္းက ကားလိုင္းေတြကို ေငြ(၁၀)သိန္း စီ ေခ်းေငြေပးတယ္ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ယဥ္ပိုင္ရွင္ေတြ မသိရဘူး ေနာက္မွဦးကံထြန္း လိမ္ေၿပးတဲ့ေငြကို စိုက္ၿပီးဆပ္ရမယ္ဆိုၿပီး ယဥ္ပိုင္ရွင္ေတြဆီက ထပ္ေကာက္တယ္ ဦးကံထြန္းကို တစံုတရာ အေရးယူတာလဲမရွိဘူး ခယက ေခ်းေငြဆိုတာလဲ ယဥ္ပိုင္ရွင္ေတြဘာမွမသိရဘူး ဒါ၀ိုင္းလိမ္တာေပါ့ ေငြလိုၿပီဆိုရင္ ယဥ္ပိုင္ရွင္ေတြကို ညွင္းဆဲၿပီ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာက္တဲ့ေငြကလဲ မၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး ၾကာရင္ ကားလုပ္ငန္းလုပ္စားခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ဘူး”ေၿပာဆိုသြားပါသည္

သံတြဲမထသ သည္ရန္ပံုေငြအမ်ားဆံုး ကိုင္တြယ္အသံုးၿပဳရေသာ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္ၿပီး အဆိုပါေငြမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ထည့္၀င္ေပးရၿခင္းၿဖစ္သည္၊ေဒသတြင္း အရာရွိအရာခံမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ားကိုလဲ အတိုးၿဖင့္ေခ်းငွားခြင့္ကိုလဲ ရရွိေနၿပီး ဥကၠ႒ မ်ားမွထိုေငြမ်ားအားအထူးေခ်းငွားခြင့္ရရွိေသာေၾကာင့္ မထသဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ ေရြးခ်ယ္ပြဲၿဖစ္ၿပီး အဆိုပါအသင္း၏ ရန္ပံုေငြ လက္၀ယ္သံုးစဲြခြင့္ရရွိေရးၿပိုင္ဆိုင္မႈမွာ သံတြဲၿမိဳ႕ ၿပသနာအရပ္ရပ္ၿဖစ္ပြားရၿခင္း၏ ၉၉% ၿဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကသံုးသပ္သည္၊

About Aoewaimaungkoyu

Aoe wai maung koyu has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF