ႏိုဝင္ဘာ  ၁၇  ရက္ ။  ။ နုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔  ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၄၀ အခ်ိန္က ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ပုိင္း ရပ္ကြက္ မင္းလမ္းမွာရွိတဲ့ စာတုိက္ဝင္း အတြင္းမွာ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ ကုမၸဏီ အစီအစဥ္နဲ႔  (အင္တီဂေရးလ္ ကုမၸဏီ) က တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္မယ့္ GSM တယ္လီဖုန္း တာဝါတုိင္ စုိက္ထူရန္ ေျမမ်ား တူးေဖၚစဥ္ ပ်ဴေခတ္ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားနဲ႔ ရတနာပစၥည္း အခ်ိဳ႕ကုိ တူးေဖၚေတြ႕ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီ GSM တာဝါတုိင္ စုိက္ထူရန္အတြက္ (အင္တီဂေရးလ္ ကုမၸဏီ) က လုပ္သား (၆)ဦးနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ (၁)ဦး တုိ႔ကုိ တာဝန္ေပး ခုိင္းေစခဲ့ရာမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၀ နာရီခန္႔မွာ ေျမတြင္းမ်ား တူးရန္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ “ေမာင္ေဝယံမ်ိဳး” က ပန္းရံအဖဲြ႕ ႏွစ္ဦးစီခဲြၿပီး ေျမတြင္း သုံးတြင္းတူးေဖၚခုိင္းရာ “ဦးတင္ဝင္း” နဲ႔ အဖဲြ႕တူးေဖၚသည့္ ေျမတြင္းမွ သုံးေပခန္႔အနက္ ေရာက္ရွိစဥ္မွာ အဆုိပါ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားနဲ႔ ရတနာပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရာတြင္ “ဦးတင္ဝင္း” တုိ႔ စေတြ႕တာက ေန႔လည္ ၁၀ နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာပါ ေတြ႕ေတြ႕ျခင္း ဘာေတြလဲလုိ႔ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ လႈိဏ္ေခါင္းထဲက ပထမဦးဆုံး ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ႀကီးထြက္လာတာပါ ေနာက္ဆက္ၿပီး ႏိႈက္ၾကည့္ေတာ့ က်န္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဘုရားေလးေတြ ေတြ႕လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရြံ႕ေတြကုိ ေရေဆးၿပီး စာတုိက္မႈး “ေဒၚယုယု” ကုိ သတင္းပုိ႔လုိက္ပါတယ္လုိ႔ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္  “ေမာင္ေဝယံမ်ိဳး” က ေျပာျပပါတယ္။

အဆုိပါ တူးေဖၚေတြ႕ရွိမႈမ်ားကုိ စာတုိက္မႈး “ေဒၚယုယု” က သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားကုိ သြားေရာက္ သတင္းပုိ႔ခဲ့ရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ  “ဦးေက်ာ္ေဇယ်”  နဲ႔ တာဝန္ရွိ သူအဖဲြ႕မ်ားမွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး တူးေဖၚေတြ႕ရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္း ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားနဲ႔ ရတနာပစၥည္းမ်ားကုိ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သံဃမဟာနာယက ဥကၠဌဆရာေတာ္ “ဘဒၵႏၲပညာ” သီတင္းသုံးရာ စိတၱသုခေက်ာင္းကုိ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္မွာ ပင့္ေဆာင္ အပူေဇာ္ခံခဲ့ၾကတယ္လုိ႔လဲ ေျပာပါတယ္။

 

တူးေဖၚေတြ႕ရွိခဲ့ရတဲ့ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားမွာ (၁) အေလးခ်ိန္ ၂၀ ပိႆာ ၆၅ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ယူဆရတဲ့ ၃ ေပခန္႔ အရြယ္ ဗုဒၶဆင္းတု မတ္ရပ္ (၁)ဆူ၊ (၂) အေလးခ်ိန္ ၈၅ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ၁၀ လကၼအရြယ္ ဗုဒၶမတ္ရပ္ ဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၃) အေလးခ်ိန္  ၈၀ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ၈ လကၼအရြယ္ တင္ပလႅင္ေခြ ဗုဒၶဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၄) အေလးခ်ိန္ ၁၅ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ၇ လကၼအရြယ္ ဗုဒၶဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၅) အေလးခ်ိန္ ၁ ပိႆာ ၁၅ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ၅.၆ လကၼအရြယ္ တင္ပလႅင္ေခြ ဗုဒၶဆင္းတု (၂)ဆူ၊ (၆) အေလးခ်ိန္ ၁၅ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ၃ လကၼအရြယ္ တင္ပလႅင္ေခြ ဗုဒၶဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၇) ေရႊသားအေလးခ်ိန္ ၄ က်ပ္ ၅  ပဲသားရွိ ၇ လကၼအရြယ္ ေရႊျပားကပ္ တင္ပလႅင္ေခြ ဗုဒၶဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၈) ေရႊသားအေလးခ်ိန္ ၁ က်ပ္ ၁၄ ပဲသားရွိ ၆ လကၼအရြယ္ ေရႊျပားကပ္ ဗုဒၶဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၉) ေရႊသားအေလးခ်ိန္ ၃ က်ပ္ ၁၃ ပဲသားရွိ ၈ လကၼအရြယ္ ေရႊျပားကပ္ တင္ပလႅင္ေခြ ဗုဒၶဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၁၀) အုတ္နဲ႔ ထုလုပ္ထားတဲ့ ၂ လကၼအရြယ္ တင္ပလႅင္ေခြ ဗုဒၶဆင္းတု (၁)ဆူ၊ (၁၁) အလ်ား ၁၀ လကၼ အနံ ၅ လကၼ အေလးခ်ိန္ ၂ က်ပ္ ၈ ပဲ ၄ ေရြးသားရွိ ေရႊျပား (၁)ျပား၊ (၁၂) အေလးခ်ိန္ ၁ က်ပ္ ၁၁ ပဲ ၄ ေရြးသားရွိ အလ်ား ၇ လကၼ၊ အနံ ၄ လကၼရွိ ေရႊျပား (၁)ျပား၊ (၁၃) အေလးခ်ိန္ ၂ က်ပ္ ၄ ပဲ ၄ ေရြးသားရွိ လ်ား ၆ လကၼ၊ အနံ ၄ လကၼရွိ ေရႊျပား (၁)ျပား၊ (၁၄) ၃ လကၼ ပတ္လည္ခန္႔ရွိ အုတ္ဘုရား (၁)ဆူ၊ (၁၅) အေလးခ်ိန္ ၃ ပိႆာ ၅၀ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ၈ လကၼ ပတ္လည္ ကလပ္ (၁)ခု၊ (၁၆) အေလးခ်ိန္ ၇၅ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ အခ်င္း ၅ လကၼ၊ အျမင့္ ၃ လကၼရွိ ကလပ္ (၁)ခု၊ (၁၇) အေလးခ်ိန္ ၈၀ က်ပ္သားရွိ အလ်ား ၄ လကၼ၊ အနံ ၃.၆ လကၼ၊ အျမင့္ ၇ လကၼရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ပလႅင္ (၁)ခု၊ (၁၈) အေလးခ်ိန္ ၂၀ က်ပ္သားရွိ ေၾကးလုိ႔ ယူဆရတဲ့  အလ်ား ၅.၆ လကၼ၊ အနံ ၃ လကၼရွိ နဂါးေခါင္းပုံ (၁)ခု၊ (၁၉) အခ်င္း ၁၁ လကၼ၊ အျမင့္ ၅ လကၼရွိ ေက်ာက္ခြက္ (၁)ခု၊ (၂၀) အခ်င္း ၆.၆ လကၼ၊ အျမင့္ ၁၃ လကၼ အဖုံးပါ အုတ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အုိး(၁)လုံး၊ (၂၁) ေက်ာက္ခြက္ အပုိင္းအစမ်ား တူးေဖၚ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ရတနာပစၥည္းမ်ားကုိ ေရွးေဟာင္း သုေတသနက ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႈး “ဦးသန္းဝင္း” က ေျပာၾကားရာမွာ ဥာဏ္ေတာ္ ၃၆ လကၼ အျမင့္ရွိတဲ့ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ ေရႊ-ေငြ- ေၾကး-သံ-သြပ္ တုိ႔နဲ႕ ေပါင္းစပ္ သြန္းထု ပူေဇာ္ထားတာျဖစ္ၿပီး၊ ပဥၥမေလာဟာ၊ အဘယမုျဒာ ပုံေတာ္  ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ပ်ဴေခတ္ အေႏွာင္းပုိင္းလက္ရာ ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ သဲေက်ာက္ အ႐ုိးအုိးမ်ားဟာလဲ ပ်ဴေခတ္ အေႏွာင္းပုိင္း လက္ရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

About chityimhtoo

has written 77 post in this Website..

   Send article as PDF