ဓာတ္ပုံ ၈၁ ပံု ေတာင္၊ အ “ဝ” ၾကီး ၾကည့္ရမွာ

 

 

 

 

ႏိုဝင္ဘာ၂၁ ရက္

 

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ ဆန္ဒျပ လူထုအံုႂကြမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြါးရာတြင္႐ိုက္ခ်က္ဓာတ္ပံုမ်ား PHOTOS II မွာေရးထားသလိုသတင္းခပ္ဆင္ဆင္ပါဘဲ

 

Tahrir Square တာရီးကြင္းျပင္ အနား လမ္းေဘးတဝိုက္မွာ အၾကံ အဖန္လုပ္ထားတဲ့ ယာယီေဆးေပးကုသစခန္းေလး ရွိရာသို႕ ဒါဏ္ရာရသူေတြကို အစဥ္တဆက္သယ္လာၾကတယ္

Captured: Violence in Egypt

Posted Nov 21, 2011 

Captured: Violence Erupts in Egypt | Plog — World, National Photos, Photography and Reportage — The Denver Post

http://blogs.denverpost.com/captured/2011/11/21/captured-violence-erupts-in-egypt/5104/

(AP) — Security forces fired tear gas and clashed Monday with several thousand protesters in Cairo’s Tahrir Square in the third straight day of violence that has killed at least 24 people and has turned into the most sustained challenge yet to the rule of Egypt’s military.

Throughout the day, young activists demanding the military hand over power to a civilian government skirmished with black-clad police, hurling stones and firebombs and throwing back the tear gas canisters being fired by police into the square, which was the epicenter of the protest movement that ousted President Hosni Mubarak in February.

The night before saw an escalation of the fighting as police launched a heavy assault that tried and failed to clear protesters from the square. In a show of the ferocity of the assault, the death toll leaped from Sunday evening until Monday morning. A constant stream of injured protesters – bloodied from rubber bullets or overcome by gas – were brought into makeshift clinics set out on sidewalks around the square where volunteer doctors scrambled from patient to patient.


About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF