ျမန္မာသမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား

အထက္ပါ သမိုင္းသုေတသန စာေစာင္(၁)မွ တိုင္းျပည္ဘုရင္၏ ထူးျခားအမိန္႔ေတာ္အား ဗဟုသုတ ရေစရန္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဗဒံုမင္းသည္ ရွင္ဗုဒၶေဃာသ စီရင္သည့္ အ႒ကထာမ်ားကို သံသယရွိေတာ္မူခဲ့သျဖင့္လည္း

ဆရာေတာ္တို႔က သြင္းသည့္စာတြင္ ပါဠိေတာ္ကို အခိုင္ျပဳ၍ သြင္းခ်က္ပါသည္။ ပါဠိ အ႒ကထာကိုလည္း ရွင္ဗုဒၶေဃာသ ေရးသည့္စာျဖစ္ေၾကာင္းကို အစဥ္အဆက္ စြဲလမ္းမွတ္သား ေျပာဆိုၾကသည္။ ဗုဒၶေဃာသလည္း ငါ့ဆရာ ငါကဲ့သို႔ တတ္ပါမည္ေလာ၊ ဘုရားလည္း ငါကဲ့သို႔ တတ္ပါမည္ေလာ၊ အၾကံျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆရာသိေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶေဃာသကို ဆရာက ျဗဟၼာဒဏ္ေပး၍ သီဟိုဠ္မွာ ပိဋကတ္ကို ကူးယူေစသည္တြင္ သီဟိုဠ္ဘာသာ စာမ်ားကို အကုန္မီးပူေဇာ္၍ ဗုဒၶေဃာသ ေရးသားျပဳစုသည့္ ပိဋကတ္ကိုသာ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုသည္။ ဗုဒၶေဃာသသည္ လူကိုထား၍ သၾကားျဗဟၼာ တံုေသာ္လည္း မၾကံဘူး မၾကံအပ္သည့္အရာကို မာန္မာန ေထာင္လႊားသျဖင့္ မွားေသာအၾကံကို ၾကံသည္ဟု ဆိုသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း ဗုဒၶေဃာသ ထားမည္မဟုတ္ အမွန္အကန္ ေရးသားသည္ဟု မယူသင့္။ ဗုဒၶေဃာသ အထင္ အယူ အေလ်ာက္ ေရးသားထားသည္သာ ယူရန္ရွိသည္။ သည္အေၾကာင္းကို ျခားနားသိသာေအာင္ ဆရာေတာ္တို႔က စာသြင္းေစဦး။ ဟု အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ ျပန္၏။

 

အထက္ပါအမိန္ေတာ္ကို အမိန္႔ေတာ္မ်ား ၉၈၇-၉(ေရွးေဟာင္) ၁၁၇၃ခု ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၂ရက္ေန႔ (၃၀-၁၂-၁၈၁၁)

About kotun_mdy

Ko Tun has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF