ဩစေတးလ် ပါလီမန္အတြင္း သမၼတအုိဘားမား ေျပာၾကားတဲ႕ မိန္႕ခြန္းတြင္ ေဒသတြင္း အေမရိကန္ ဩဇာသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္႕က်င္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ သတိေပးခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ႕ရာ၌ တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႕ကုိ တုိက္ရုိက္ ပစ္မွတ္ထားလုိက္သည္။
မရိန္းကမ္းတက္ စစ္သည္မ်ားကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ပူးတြဲသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အရ ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျဖန္႕က်က္ထားမည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ေၾကျငာအျပီး တရက္အၾကာတြင္ သမၼတအုိဘားမားက “ ငါတုိ႕ရဲ႕ ေဒသတြင္း ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားက အျမဲတမ္း အေျခစုိက္စခန္းတည္ရွိဖုိ႕ ေတာင္းဆုိေနတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕ အင္အားၾကီး ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ငါတုိ႕ ဒီေနရာမွာ ရွိေနရမယ္။”

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေရတပ္သေဘၤာ အုပ္စုတစု - FNG news


ကမာၻေပၚမွာ အလွ်င္ျမန္ဆုံးအရွိန္နဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေနျပီး ကမာၻစီးပြားေရးရဲ႕ တဝက္ေက်ာ္ အေျချပဳရာ အာရွေဒသသည္ အေရးၾကီးဆုံး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမဲ႕ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးမွာ အခရာက်တယ္။ ၿႏဴကလီးယာလက္နက္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံ အမ်ားဆုံးရွိျပီး ကမာၻ႕လူဦးေရတဝက္ေက်ာ္ မွီတင္းေနထုိင္တဲ႕ ဒီေဒသသည္ လာမည့္ရာစုႏွစ္ကာလရဲ႕ ပဋိပကၡ သုိ႕မဟုတ္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဆုံးအျဖတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။
ဒါေၾကာင့္ သမၼတတေယာက္အေနနဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုကို ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ေလးေလးနက္နက္ ခ်မွတ္လုိက္တယ္။ ေဒသတြင္းေရးရာမ်ားနဲ႕ အနာဂတ္ပုံေဖာ္ေရးကုိ ပုိၾကီးမားျပီး ေရရွည္ ဆက္ဆံေရးနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ခုိင္မာတဲ႕မူဝါဒ ဆုပ္ကုိင္ျပီး မဟာမိတ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းသြားပါမယ္။

စက္ပ်က္..အဲ.. စက္ရပ္နားေနေသာ တရုတ္ေရတပ္မေတာ္ၾကီး


နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ေျပာရာမွာေတာ႕ “ ၂၁ရာစုရဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။”

ေၾကာင္ၾကီးကေတာ႕ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ တရုတ္ထီး ေတပါေစ၊ တရုတ္မ ေနပါေစ မရွိပါဘူး။ အားလုံးဟာ အတူတူပါပဲ။ တရုတ္ထီးတက်ပ္ဆုိ တရုတ္မလည္း တေဒၚလာ ရရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္မၾကိဳက္သူ ေၾကာင္ၾကီး :cool:

Obama Warns China: ‘The United States Is A Pacific Power, And We Are Here To Stay’
Zeke Miller|November 16, 2011|
In a speech to the Australian Parliament, President Barack Obama sent a stern warning to those countries trying to counteract American influence the region — with a message aimed squarely at China and North Korea.
A day after announcing that the United States will deploy Marines to Australia as part of a defense partnership, Obama said: “Our enduring interests in the region demand our enduring presence in this region. The United States is a Pacific power, and we are here to stay.”
“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region—and home to more than half the global economy—Asia is critical to achieving my highest priority: creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear powers and nearly half of humanity, this region will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress.
As President, I’ve therefore made a deliberate and strategic decision—as a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future, by upholding core principles and in close partnership with allies and friends.”
He summed it up: “In the Asia Pacific in the 21st century, the United States of America is all in. ”
http://articles.businessinsider.com/2011-11-16/politics/30404769_1_21st-century-nuclear-powers-asia-pacific#ixzz1eqTGRcLE

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF