သည္လပထမပတ္မွာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီေတြ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရဖို႔ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီဌာနက ညႊန္ၾကားထုတ္ျပန္ၿပီလို႔ ေအဂ်င္စီ တခ်ဳိ႕ထံမွ သိရပါတယ္။ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ဖို႔ အေထာက္အထားေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ လုပ္ကိုင္သူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ ယူထားၿပီးပါၿပီ။ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “ အခ်က္အလက္ေတြ ေတာင္းထားၿပီး တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်မွတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးေတာ့ မသိေသးဘူး ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေတြ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့အခါ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အလုပ္ေခၚယူရင္ သက္ဆိုင္ရာေလဘာရုံးေတြကို အရင္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားၿပီးမွ အလုပ္ရွာေဖြေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ေအဂ်င္စီေတြအေနနဲ႔ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္လုပ္ႏို္င္မယ့္သူေတြပဲ က်န္ခဲ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆင္ေျပတယ္လို႔ သိရတယ္။ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုက “ ေအဂ်င္စီေတြ တရားဝင္ျဖစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ပိုအဆင္ေျပတယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က အလုပ္ေခၚယူၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရွာေပးတဲ့ဝန္ထမ္းကို ခန္႔အပ္ေပမဲ့ ဝန္ေဆာင္ခမေပးခ်င္လို႔ မခန္႔ျဖစ္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာေတြ ၾကံဳရတယ္၊ အခုလို တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပန္ၿပီးအေရးယူလို႔ရၿပီ” လို႔ဆိုတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕က အခုကတည္းက မိမိမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းစာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာေလဘာရုံးမွာ စာရင္းသြင္းထားၾကတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အခုလို ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီေတြ တရားဝင္လုပ္ခြင့္ရရင္ အလုပ္သမားဥပေဒနဲ႔အညီ အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားပါ လို္က္နာရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ လက္တေလာမွာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အေျခအေနက ပံုမွန္အတိုင္းပဲ ရွိေနတယ္လို႔ ေအဂ်င္စီတခ်ဳိ႕ကေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..