ဗဒံုမင္းသည္ သုတၱန္ေဒသနာေတာ္ကို လြန္စြာႏွစ္ခ်ိဳက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ကိုပင့္၍ သုတၱန္၀ိနည္း က်မ္းအထြက္မ်ားကို ေဟာေျပာေစ၏

 အမိန္႔ေတာ္မ်ား ၁၀၄၀ (ေရွးေဟာင္း ) (၂၉-၆-၁၈၁၂)

 

သို႔ရာတြင္ သံဃာေတာ္ တို႔သည္ သုတၱန္တရားေတာ္အတိုင္း မက်င့္ၾကံဟု အယူ ရွိျပန္ေသာေၾကာင့္

သီဟိုဠ္ကအမတ္ ပရမရာဇဂု႐ုဓမၼဓဇပ႑ိတ ေရႊဘ၀ါးေတာ္ေအာက္ ေရာက္သည့္အမႈမွာ သီဟိုဠ္ကၽြန္းတြင္ သာသနာေတာ္ မစည္မထြန္းမပြင့္မလင္းရွိသည္ကို စည္ထြန္း ပြင့္လင္းေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူပါမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ပါသည္။ ေရႊျပည္ေတာ္မွ စ၍ ႏိုင္ငံအတြင္း က်င့္ေဆာင္ၾကသည္မွာလည္း ဘုရားသခင္ ေဟာေတာ္မူသည့္ သုတၱန္တရားေတာ္ ထင္ရွားရွိလ်က္ သုတၱန္အတိုင္း အက်င့္မမွန္မကန္ က်င့္ေဆာင္ရွိေနၾကသည္ ျဖစ္သည္။ သီဟိုဠ္ကလာသည့္ အမတ္တို႔ကို သီဟိုဠ္မွာ အက်င့္အေဆာင္ အေနအထိုင္ မည္သို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လည္း အရပ္ရပ္ က်င့္ေဆာင္သမွ် မမွန္မကန္ ရွိသည္။ ဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ သုတၱန္တရားေတာ္ႏွင့္ အညီ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည္ကို အလိုရွိမည္။ မည္သို႔ျပဳစု ေစလိုသည္မ်ားကို သိေတာ္မူသာေအာင္ ေမး၍သြင္း။ ဟု အမိန္႔ေတာ္ ျပန္ခဲ့၏။

အမိန္႔ေတာ္မ်ား ၁၀၄၄-၅ (ေရွးေဟာင္း ) ၁၁၇၄ခု ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္(၂၉-၇-၁၈၁၂)

 

သုတၱန္ႏွင့္အညီ ရဟန္းျပဳလိုသူမ်ားကို ရဟန္းျပဳေစ၍ ထိုရဟန္းမ်ား သီတင္းသံုးေတာ္မူရန္ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္း လိုသူတို႔အား လွဴဒါန္းခြင့္ေပးခဲ့၏။ ဥပမာ

သုတၱန္က်မ္းႏွင့္အညီ ရဟန္းျပဳလိုသူ ငေရႊရည္ကို အထက္ရဟန္းျပဳသည့္ ဆရာတို႔ နည္း ေသာဠသဓိမာသ္သုဒၶဒိန္ ၇၁၂ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ရက္ေန႔ စႏၵမုနိ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္တြင္ ရဟန္းျပဳေစ။

အမိန္႔ေတာ္မ်ား ၁၀၄၆ (ေရွးေဟာင္း ) (၁၂-၈-၁၈၁၂)

 

သုတၱန္တရားေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ေဆာင္သည့္ ရဟန္းေတာ္တို႔ သီတင္းသံုးရန္ ေတာရေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းလိုသူတို႔က ေတာ္သင့္ရာအရပ္တြင္ တာ ၂၀၀ကြာ ၃၀၀ကြာစီ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၾကေစ။ စသည့္အမိန္႔ေတာ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

အမိန္႔ေတာ္မ်ား ၆၉၈ (ေရွးေဟာင္း ) (၃၁-၅-၁၈၁၀)

About kotun_mdy

Ko Tun has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF