၂၀၁၀-၂၀၁၁ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ယာယီခြင့္ျပဳထားခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အနည္းဆံုး၁၀ေက်ာင္းအထိ တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ျပဳမည္ဟု မတ္လကထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းအား ယခုႏွစ္အတြက္ ဖြင့္ခြင့္မျပဳေသးဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကပညာသင္ယာယီဖြင့္ခြင့္ ရရွိထားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ အဆုိပါေက်ာင္းမ်ားအား ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားဟူ၍သာ ဆက္လက္ဖြင့္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ေမလ လယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းအျဖစ္ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသူအားေခၚယူ အသိေပးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိက ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားဟူ၍ ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္းကိုလည္း ျပင္ဆင္သြားရမည့္အျပင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားအား ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ့သို႔ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ “ေက်ာင္းေတြကေတာ့ အကုန္လံုးကုိယ့္ဘက္ကျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြျပင္ဆင္ထားၿပီးေပမယ့္ဒီႏွစ္ကို ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလို႔သိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ေဘာ္ဒါေဆာင္အေနနဲ႔ သာလုပ္သြားရေတာ့မယ့္အျပင္ အခုေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမွာသံုးႏႈန္းထားတဲ့ ပုဂၢလိကပညာသင္ေက်ာင္းဆိုတဲ့နာမည္အစား ေဘာ္ဒါလို႔သာ သံုးႏႈန္းရေတာ့မယ္” ဟု N-3 ေဘာ္ဒါမွ တာဝန္ရွိသူကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခု ပညာသင္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္ရမည့္ ပုဂၢလိကပညာသင္ေက်ာင္းအျဖစ္ယာယီခြင့္ျပဳထားခဲ့ၿပီးေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားအပ္ႏွံျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းကာ အပ္ႏွံထားၿပီးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းလခမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ထုတ္အမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပဥၶမတန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိလည္း ေဘာ္ဒါမ်ားမွ ခြင့္ျပဳလက္ခံျခင္းမျပဳရေတာ့မည့္ အျပင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားျဖင့္သာ ယခင္ကကဲ့သို႔ တြဲဖက္တက္ေရာက္သြားရမည္ဟုသိရွိရသည္။ ယခုအခါ ယာယီဖြင့္ခြင့္ျပဳထားၿပီးသည့္ ပုဂၢလိက ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အပ္ႏွံထားသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕၌ ေထာင္ခ်ီအထိပင္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..