ေလာင္ကြ်မ္းေသာ မဂၤလာေစ်းၾကီးသတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ http://mmweather.com မွ မူရင္းအတိုင္းတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
မဂၤလာေစ်းႀကီး မီးေလာင္လွ်က္ရွိ

May 24, 10:03 AM

မဂၤလာေစ်းႀကီးမွာ အခုသတင္းေရးခ်ိန္အထိ မီးေလာင္ေနမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ေတြ႕ျမင္ရပံုျဖစ္ပါသည္။
မီးအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းလည္းသိရသည္

weather

fire brokeout

ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ မဂၤလာေစ်း၏ ထပ္မံရရွိသည့္ ဓါတ္ပံု

-

mmweather

အေဝးမွျမင္ရပံု

-

အေဝးမွျမင္ရပံု


— mmweather · May 24, 10:19 AM · #
-

-


— mmweather · May 24, 10:28 AM · #

-

-


— mmweather · May 24, 10:46 AM · #

၀န္ခံခ်က္။ ။ ျပန္လည္ူကူးယူတင္ျပထားေသာပံုမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္၏မကြ်မ္းက်င္ေသာ တင္ျပမွအတတ္ပညာျဖင့္ပံုမ်ားမေပၚခ့ဲပါလ်င္ http://mmweather.com သို့သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာတို့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ဆိုင္ရာမ်ာ း ကိုတင္ျပေပးေသာဆိုက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္သိရွိတာကို မ်ွေ၀လိုေသာဆႏၵျဖစ္ပါသာျဖစ္ပါေၾကာင္း…။ ။

About nyanay

barma hte has written 40 post in this Website..

I'm not perfect everything i need more to learn anything and i want more friends .Please give me power for life.