ဤေနရာတြင္ ပါဝါဆိုသည္ကိုေျပာရလွ်င္ အခြင့္အာဏာအင္အားကိုဆိုလိုပါသည္။

အာဏာပါဝါဆိုေသာစကားကို ၾကားဘူးၾကပါလိမ့္မည္။

ငယ္စဥ္ကေလး ဘဝ ကတည္းက လူသည္ အမိန္႕ေပးခံခဲ့ရသည္။

ဟိုဟာမလုပ္နဲ႕၊ ဟိုမသြားနဲ႕၊ ဟိုဟာမစားနဲ႕၊ ဒီဟာကိုလုပ္၊ဒီကိုသြား၊ ဒီဟာကိုလုပ္ဟု မိဘအုပ္ထိန္း

သူမ်ားမွ အစျပဳ၍ ဆရာဆရာမ အလယ္ အခ်င္းခ်င္း အဆုံး ေျပာၾကဆိုၾက အမိန္႕ေပးတတ္ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္ျခင္း မလုပ္ျခင္းေပၚတြင္ တံု႕ျပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

တခ်ိဳ႕က ဘာတံု႕ျပန္မႈမရွိ၊ မလုပ္လဲရသည္။ တခ်ိဳ႕ၾက မလုပ္ရင္၊ အျပစ္ေပးခံရသည္။

အနဲဆုံးစိတ္ဆိုးတာခံရမည္။

အေနာက္တိုင္းစကားအရေတာ့ မုံလာဥနီ ႏွင့္ တုတ္ ဟု ဆိုသည္။

တိရိစာၦန္ ေလ့က်င့္ေသာ ေနရာမွ လာပံုရသည္။

 ေမ်ာက္တေကာင္ကို ဂြၽမ္းထိုးခိုင္းမည္။ ခိုင္းသည့္အတိုင္းလုပ္ပါက မံုလာဥနီ ေကြၽးမည္။

ခိုင္းသည္ကိုမလုပ္ပါက တုတ္ နဲ႕ ႐ိုက္မည္။

အဲဒီ အမိန္႕ေပး ပံုစံမ်ိဳး လူ႕ေလာကမွာ မ်ားစြာရွိသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဆြးေႏြးမည္။ မလိုက္နာပါက တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ စစ္ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကို ပါဝါအမာ (ဟာ့ဒ္ပါဝါ)ဟု ေခၚသည္။

ႏိုင္ငံအတိုင္းအတာ ႏွင့္ ဆိုလွ်င္ စစ္အင္အား၊ စီးပြါးေရးအင္အား၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာအေပၚဆုံးျဖတ္

ႏိုင္ခြင့္အင္အားမ်ား၊ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရးဆိုင္ရာအင္အားမ်ား စေသာ

ရုပ္ဝတၳ ူပိုင္ဆိုင္မႈအေျခခံထားေသာ ပါဝါအာဏာမ်ားျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ လူ ဆိုေသာသတၱဝါမွာ ဤသို႕ ခိုင္း႐ံုႏွင့္လုပ္တတ္ေသာ အမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။

“ေထာင္” မေၾကာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႕ေၾကာင့္ အစိုးရတို႕လက္ေလွ်ာ့ၾကရသည္။

ေသရမွာ မေၾကာက္ေသာ သီအိုရစ္-သုေတသီ၊ႏွင့္ႏိုင္ ငံ ခ်စ္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႕ေၾကာင့္ အမွန္တရားကို

အာဏာရွင္တို႕ လက္ခံေပးရသည္မွာ သမိုင္းတေလွ်ာက္ မ်ားစြာရွိခဲ့ ရွိဆဲ ရွိအုန္းမည္မွာအေသအျခာ။

လက္နက္မကိုင္ဘဲ တိုက္ပြဲဝင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာသူမ်ားကို  သင္ စိတ္ဝင္စားပါက ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္

မ်ားစြာရွိေနျပီျဖစ္၍ သမိုင္းစာအုပ္ကို ပိတ္ထားလို႕ရေနျပီျဖစ္သည္။

သူတို႕တြင္လည္း ပါဝါ အာဏာရွိသည္။ သို႕ေသာ္ အေကာင္အထည္ျဖင့္ျပလို႕မရ။

ရလာဒ္ျဖင့္သာ သိႏိုင္သည္။ ဤသည္ကား ပါဝါအေပ်ာ့ ဟု Joseph S. Nye Jr.ဆိုသူက ဆိုခဲ့သည္။

{Soft Power by Joseph S. Nye, Jr. Publisher: PublicAffairs; 1 edition (March 16, 2004)

Language: English ISBN-10: 1586482254 } စာအုပ္တြင္ ပါဝါအေပ်ာ့ အေၾကာင္းကိုေရးသားထားသည္။

ႏိုင္ငံတို႕၏ ပါဝါအေပ်ာ့အေရးၾကီးပံုႏွင့္ ယူအက္စ္ ၏ အေပ်ာ့အမာ ပါဝါအသုံးခ်၍ ႏိုင္ငံတကာကိုလႊမ္းမိုးျခင္း

ေနာက္ပိုင္းအားေပ်ာ့လာပံုကို တင္ျပထားသည္။

စာအုပ္အေၾကာင္းေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ ၍ လိုရင္းကိုသာေျပာပါမည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဟာ့ဒ္ပါဝါ သုံး႐ံုႏွင့္မလံုေလာက္ ႏိုင္ငံတကာဒစ္ပလိုေမစီမ်ား၊ဆက္ဆံေရးမ်ား

တြင္ “ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္”က အလြန္အေရးပါလွသည္။

အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အေနႏွင့္ လက္ဂ်စ္တိေမစီ(တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳေရး)ကလို ကိုလိုသည္။

တရားဝင္ အသိအမွတ္ အျပဳမခံရေသာ အစိုးရတရပ္ က စီးပြါးေရး၊လူမႈေရးအဆင့္မ်ားနိမ့္က်ေနသည္မွာ

ထူးထူးဆန္းဆန္း စကားထဲထဲ့ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိေသာ သဘာဝ ျဖစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ သူ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေရးကို လုပ္ရန္အခ်ိန္တန္ျပီဟု ေတာ္ေတာ္

ေစာေစာ ကခန္႕မွန္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

တဘက္က ပါဝါအမာစားမ်ားကိုေၾကာက္လန္႕ရင္း၊ တဘက္ကလည္းပါဝါအေပ်ာ့၏ အေရးပါမႈကို

ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး (ဒီမိုကေရစီအင္ဒီးရားစသည္)တို႕ မွ ခံစားသိရွိရဟန္တူသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္လိုအပ္သည္ဟုယူဆျခင္းကေတာ့ ေဆာ့ဖ္တ္ပါဝါကို လက္ခံ

ယံုၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူလွ်င္မွားအံ့မထင္။

ေကာင္းျပီ။

ဤေနရာတြင္ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခုံေပၚကအေၾကာင္းတရားမ်ားထက္ ပို၍အေျခခံက်ေသာ လူတဦးခ်င္းစီ၏

အေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ လူတဦးခ်င္းေပါင္းစည္းျခင္းက ႏိုင္ငံရယ္လို႕ျဖစ္လာေလေတာ့

လူတဦးခ်င္း၏အေရးပါမႈက လွ်စ္လွ်ဴမ႐ႉ႕စေကာင္း။

ပါပါအေပ်ာ့(ေဆာ့ဖ္တ္ပါဝါ) ၏ သေဘာတရားကား စာအုပ္မဖတ္လည္း သိႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာ။

မိဘကိုခ်စ္ခင္ရမည္ဟု မည္သူအမိန္႕ထုတ္ထားသနည္း။

သင္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားကို အရိုအေသျပဳရန္ပ်က္ကြက္ပါက အဖမ္းခံရမည္လား။

ေခ်ာေခ်ာလွလွ ေကာင္မေလး တေယာက္ကို သင္ၾကည့္ရန္အတြက္ အဘယ္အင္အားကတိုက္တြန္းသနည္း။

က်ေနာ္တို႕သည္ ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုခ်စ္ျခင္းမွအစ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားမွအလယ္ မိမိလုပ္လိုသည္

မ်ားကို(မန္းေဂဇက္ကိုေန႕စဥ္ဝင္ျခင္းကဲ့သို႕)လုပ္ေနျခင္းမွာ အမိန္႕အာဏာ=ပါဝါအမာ မ်ား၏တြန္းအားထက္

ဆြဲေဆာင္မႈ၊ႏွစ္သက္မႈ၊ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈတို႕အေျခခံေသာႏွလုံးသား အာဏာ= ပါဝါအေပ်ာ့၏

စြမ္းအားကမ်ားသည္ကို လက္ေတြ႕ဘဝေတြမွာေတြ႕ရသည္။

ဒါဆို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္လည္း မ်ားစြာအားေကာင္းသည္ေပါ့။

ကိုေက်ာ္သူ၏ ေဆာ့ဖ္တ္ပါဝါ ေၾကာင့္ လူအမ်ား လႉၾကသည္၊ကူညီၾကသည္၊ ဝိုင္းဝန္းၾကသည္။

ဒါဆို လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဆာ့ဖ္တ္ပါဝါ=ပါဝါအေပ်ာ့ အားေကာင္းပံုကို သိႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

လူသားတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ပညာေရးအဆင့္အတန္း၊ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားအားလုံးက ယင္းပါဝါ၏

အင္အားမ်ားျဖစ္သည္။   ဒါဆို သင္ေကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေပဘူးလား။ သိပ္ရွိတာေပါ့။

ဘာေတြလိုမလဲဟု ေမးရင္ “လူပီသဖို႕” လိုတယ္ဟု တခြန္းထဲေျဖလို႕ရသည္။

လူ ပီသရန္ လူ႕က်င့္ဝတ္ကိုထိန္းသိမ္းရမည္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ရမည္။

မိမိေၾကာင့္သူတပါး စိတ္အေႏွာင့္ယွက္မျဖစ္ေစရ ဆိုသည္မ်ားမွာ မာဂ်င္(ပံုမွန္)ျဖစ္သည္။

ဒီထက္ပိုရလွ်င္ လူသားသည္ အခ်င္းခ်င္း႐ိုင္းပင္းျခင္းမွ အနစ္နာခံျခင္းအထိ သြားရန္လိုသည္။

မာဂ်င္(ပံုမွန္) ေအာက္ ေရာက္ေနသူမ်ားတြင္ ေပ်ာ့ေသာပါဝါမရွိ။သူတို႕ကား သူတို႕ ရပ္တည္ေရး၊သူတို႕

ကိုေလးစားခ်စ္ခင္ေရးအတြက္ ေငြကိုလမ္းခင္းမည္။အခြင့္အေရးကိုဗန္းျပမည္။ရာထူး၊လုပ္ပိုင္ခြင့္

တို႕ႏွင့္ျမဴဆြယ္မည္။ေနာက္ဆုံး လက္နက္အားကိုးျပီး အႏိုင္က်င့္မည္။လူပီသျခင္း၏ ေအာက္သို႕ေရာက္

သြားျပီျဖစ္၍ ေဆာ့တ္ဖ္ပါဝါ ဘယ္လိုမွမရွိႏိုင္ေတာ့။

ေကာင္းျပီ သင့္ကိုသင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ လြန္စြာအေရးပါလွေသာ ဤပါဝါအေပ်ာ့ကို

သင္ယံုၾကည္ စြာတည္ေဆာက္ပါ။

ဤသို႕ တည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ သင့္ကိုယ္သင္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျပီးလည္း ျဖစ္သြားပါမည္။

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ သင္သည္ အမ်ားႏွင့္ တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း

သေဘာေပါက္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ရင္း မိမိတာဝန္ယူေသာအပိုင္းကို သင္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္သြားမည္

ဆိုသည္မွာ လည္း ကြၽဲကူးေရပါ ကိစၥသာျဖစ္ေပေတာ့သည္။
————————
လက္ေတြ႕ နမူနာတခု ေျပာျပပါမည္။

ေဂဇက္ဆီမီနာကို သင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳႏိုင္ေရးကို လက္ေတြ႕မည္သို႕ျပဳႏိုင္ပါသနည္း။

၁။ စာဖတ္ျခင္း၊ၾကားသိရျခင္း၊အေတြ႕အၾကံုတို႕မွရရွိလာသည္မ်ားကို သင့္ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ႏွင့္

 ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္းကိုျပဳရပါမည္။ ယင္းမွ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚ(သစ္) ကိုရလာပါမည္။

Reading + Knowledge = New Idea

 

၂။ ဤရလာေသာ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကိုေနာက္ထပ္ေလ့လာျခင္း၊ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္

အတည္ျပဳ၊အဆင့္ ျမႇင့္ေပးရပါသည္။

ဤတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ အေတြးအေခၚ(စာဖတ္ျခင္း၊ေဆြးေႏြးျခင္းမွ)ရရွိပါျပီ။

New Idea + Additional reading + Discussion = Applicable Idea

 

၃။ဤတိက်မွန္ကန္ေသာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္အေတြးအေခၚကို “စံျပဳအေတြးအေခၚ” ဟုသတ္မွတ္ျပီး

ဆင့္ပြါးအေတြးအေခၚ၊သို႕မဟုတ္ အသစ္ဖန္တီး အေတြးအေခၚ ကိုေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။ေလ့က်င့္ျခင္းအပိုင္းကို

ထပ္ထပ္ခါခါလုပ္ျခင္းျဖင့္ အေတြးအေခၚထုတ္ေဖာ္ရျခင္း၏ အဆင့္ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္။

Applicable Idea + Creative Thinking (practice) = Standard Idea

 

၄။စုေပါင္းရရွိလာေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို တူရာအုပ္စုဖြဲ႕စုစည္း၍ သင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါျပီ။

Categorized Standard Idea——-Go to——-> Seminar

 

 အင္မတန္ လြယ္ပါသည္။ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ 100% အျပည့္ေကာင္းရန္ ေလာဘမၾကီးရန္သာ

လိုပါသည္။မည္သူမွ် 100% ေကာင္းေသာ ၊ျပီးျပည့္စုံေသာ ဆီမီနာ ကိုလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းသိထားပါ။

သင့္ အစြမ္းအစကို သင္မျမႇင့္တင္လွ်င္ ဘယ္သူျမႇင့္တင္ေပးပါမည္နည္း။

 

နိမ့္က်ေသာ ေနရာတြင္ ငါကိုငါ မထားဘူးကြာ ဟူေသာစိတ္ကိုေမြး၍ ေပ်ာ့ေသာပါဝါ တို႕ႏွင့္ လူ႕

ဘဝေအာင္ျမင္မႈကိုရယူႏိုင္ပါေစ ဟု ေလးနက္စြာ အၾကံေပးအပ္ပါသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေလးစားပါသည္။

 ေမာင္သစ္မင္း

 

—————————————————-

 Soft Power အေၾကာင္းစာအုပ္ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ကပံုကို ကလစ္ ေပေတာ့ ဗ်ိဳ႕။

Soft Power: The Means To Success In World Politics

About thit min

thit min has written 94 post in this Website..

   Send article as PDF