ဝီကိ(Wiki) အေၾကာင္းပါ။ ။

ဘြဲ့လြန္သင္တန္းေတြ( မာစတာ၊ပီအိတ္ခ်္ဒီ) မွာ ဝီကိက “ကိုးကား” ကိုလက္မခံတဲ့

တကၠသိုလ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ၾကား လာရတယ္။

အခုရွိတဲ့ေက်ာင္းမွာအဲဒီလိုျဖစ္ေနလို႕…..

တျခား(အေနာက္ဖက္)ကတကၠသိုလ္ဆရာေတြနဲ႕ ကြန္ဖရင့္ေတြမွာဆုံလို႕ေမးၾကည့္ေတာ့

“Refernce-ကိုးကား”မသုံးသင့္လို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေက်ာင္းေတြ ထပ္ေတြ႕လာရျပန္တယ္။

ဝီကိလိခ္ရဲ့တခ်ိန္က ဂယက္မ်ားပါမလားေတာ့ မသိဘူးေနာ္လို႕စဥ္းစားမိေသးတယ္။

အခ်က္တခုအေနနဲ႕။။

က်ေနာ္ကေတာ့နဂိုထဲက စာအုပ္နဲ႕ကိုးကားသူပါ။

“ေပါ့ေပါ့ပါးပါး စာေတြကလြဲရင္အြန္လိုင္း -ကိုးကား -သုံးေလ့မရွိေတာ့” ဘယ္လိုမွ မခံစားရပါဘူး။

ေျပာရရင္ သူ႕(ဝီကိ)မွာလည္း “စာအုပ္ကိုးကားေတြ”ဟိုး ေအာက္ေျခမွာေတြ႕ေနရတာဘဲ။

ျဖစ္ပံုကဒီလို။

အြန္လိုင္းကိုးကား သမားေတြက ဝဒ္ဆိုဒ္ တခုကို ကိုးကားရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

အကုန္ဒီအတိုင္းယူ(Retrieve)လား။

ဝင္ၾကည့္႐ံု ဝင္ၾကည့္ျပီး ရွိတဲ့စာအုပ္ထဲကဟာေလးနဲ႕ “တူတယ္”လို႕ ေထာက္ညြန္းဖို႕ေလးဝင္

တာ(Access)ဆိုတာေရးရပါတယ္။

အဲဒီ လိုအမ်ိဳးအစား ခြဲျပီးေရးရတဲ့အျပင္ ကိုယ္ဝင္ၾကည့္တဲ့ ” Date-ေန႕ရက္” ကိုပါေရးရပါတယ္။

ဆိုေတာ့က်ေနာ္ဝင္ ၾကည့္ တုန္းက”ရွိတယ္”။

က်ေနာ္ဝင္ၾကည့္တုန္းက အဲဒီအသီး ဆိုတာ “ခ်ိဳ” တယ္လို႕ေတြ႕တယ္။

ခင္ဗ်ားဝင္ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္က မတူေတာ့ “မရွိဘူး”၊ မခ်ိဳဘူး “ခ်ဥ္တယ္” ျဖစ္ေနတာျဖစ္မယ္လို႕။

ျငင္းစရာ “ရ” ေနလို႕ပါဘဲ။

အကယ္ဒီမစ္ေပပါ (စာတမ္း) တခု မွာ References-ကိုးကားရည္ညြန္းဆိုတာရယ္။

Own Finding-မိမိရဲ့ “အသစ္” ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈေတြက အေရးၾကီးတဲ့အပိုင္းေပါ့ဗ်ာ။

Literature Review-လစ္ထေရးခ်ား ရီဗ်ဴးလို႕ေခၚတဲ့ စာေပကိုးကားရည္ညြန္းကို

အြန္လိုင္းကဆိုရင္တကယ္အားေပ်ာ့ပါတယ္။

ရက္အလိုက္၊အခ်ိန္အလိုက္

(အေပၚမွာေျပာခဲ့သလို ဒီေန႕ အရင္းရွင္စနစ္က ေကာင္းတယ္၊ ေနာက္ေန႕မေကာင္းဘူးလို႕)

ေျပာင္းလည္းေရးသားႏိုင္လို႕ခိုင္မာမႈမရွိဘူးလို႕ ယူဆၾကလို႕ပါ။

ေျပာရရင္စာအုပ္ညြန္း ဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီစာအုပ္ကို (Page Number)စာမ်က္ႏွာပါ ညြန္းရပါတယ္။

တင္းၾကပ္တဲ့ စည္းကမ္းရွိတဲ့ အကယ္ဒီမစ္ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီစာအုပ္နဲ႕

စာမ်က္ႏွာအထိလိုက္ရွာၾကည့္ျပီးအတည္ျပဳခ်က္ယူတတ္လို႕ နာမည္ေက်ာ္ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္း

ေတြကထုတ္တဲ့ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ားဟာ အတည္ျပဳပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးဖို႕

တႏွစ္ေလာက္ကိုၾကာတတ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ဗ်ာ၊

အဲဒီ တႏွစ္အတြင္းမွာ ဝီကိက “ေလ” ေျပာင္းသြားရင္ စာတမ္း၊စာအုပ္ေရးထားတဲ့ သုေတသန

သမားချမာအပယ္ခံရ(သို႕) ျပန္လည္ေရးသားရေတာ့မွာမို႕ ဆုံးရွုံးနစ္နာတာေပါ့။

အဲဒီေတာ့၊ အကယ္ဒီမစ္လိုင္းကလူေတြက Wiki-ဝီကိကိုေပါ့ေပါ့ပါးပါးစာမ်ားမွာဘဲ သုံးၾကပါေတာ့တယ္။

အကယ္၍ေပါ့ေလ။မသုံးမျဖစ္ ကိုးကားေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ။(ရွားရွားပါးပါးပါဘဲ အဲဒါမ်ိဳးဆိုတာေတာင္)

SecondaryLevel-စက္ကင္းဒရီလယ္ဗယ္မွာထားၾကပါတယ္။

Primary-ပ႐ိုင္မာရီ(မူလကိုးကား-Book) ရဲ့အဆိုကို Wiki-ဝီကိမွာလည္းေတြ႕ပါေၾကာင္းေပါ့ဗ်။

ေနာက္တနည္းကေတာ့ ဝီကိမွာအေၾကာင္းအရာတခုကိုေရးထားရင္ ဟိုးေအာက္ေျခမွာေရးထားတဲ့

စာညြန္း( References ) ဆိုတာေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။

ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီ စာညြန္းထားတဲ့ “စာအုပ္” ကိုလိုက္ရွာဖတ္ရပါေတာ့တယ္ (ကိုးကားခ်င္ရင္)။

ေျပာရရင္ အကယ္ဒီမစ္ေပပါ (သုေတသနစာတမ္း) ေရးရတာ အရမ္းဂ႐ုစိုက္ရတယ္ဆိုတာပါ။

စကားလုံးတလုံး ရဲ့ မူရင္း အဓိပၸါယ္နဲ႕ သူ႕ရဲ့ ဆက္ႏြယ္မႉ၊ဘယ္လို အမ်ိဳးအစားဆိုတာအထိ သိ ရပါတယ္။

လြယ္လြယ္ေျပာလိုက္၊ေရးလိုက္လို႕မရပါဘူး။

ဥပမာ–(Society)ဆိုဆိုက္ရတီဆိုရင္ဘာအဓိပၸါယ္လဲ၊

သူ႕ကိုဘယ္လိုအုပ္စုခြဲလို႕ရလဲ၊သူကျဖစ္စဥ္လား၊အေၾကာင္းအရာလား၊အေၾကာင္းရင္းလား၊

အက်ိဳးဆက္လား၊လုပ္ေဆာင္မႈလား၊လုပ္ေဆာင္သူလား ..အဲဒီလိုမ်ိဳးသိရ ပါတယ္။

ဆက္ျပီးေျပာလိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္…………..

ဟိုေန႕ကေျပာတဲ့ ပါဝါဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။

ပါဝါဆိုတာ စဥ္းစားရင္္ ကိုယ္ပိုင္ပါဝါ၊လုပ္ငန္းပါဝါ၊ လူအဖြဲ႕အစည္းပါဝါ၊ ႏိုင္ငံအဆင့္အာဏာပါဝါ၊

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ဂလိုဘယ္ပါဝါ၊ဆိုျပီး ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။

(အဲ…စြမ္းအင္ ကိုလဲပါဝါလို႕ေခၚတယ္ဆိုေတာ့၊ အင္ဂ်င္ပါဝါေတြ၊ေရအား၊ေနစြမ္းအားပါဝါေတြကို

စြမ္းအင္ဆိုတဲ့အုပ္စုမွာထားရမွာပါ။တိတိက်က်တိုင္းတာႏိုင္ေသာ၊သေဘာရွိပါတယ္။

ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ေအာင္”အခ်ိန္မေရြး” ျပႏိုင္ပါတယ္  အဲဒီ စြမ္းအင္ပါဝါ ကိုလည္းခြဲျပီး “သိ” ရပါမယ္။

သဘာဝလား၊လူလုပ္စြမ္းအင္လား၊ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။၊)

စြမ္းအင္မဟုတ္ေသာ ပါဝါကို ဆက္မယ္ေနာ္ ……….

ဒီထက္ ႏုရရင္ပန္းကေလး တပြင့္ရဲ့ ပါဝါ၊ မိန္းကေလးတဦးရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာအျပဴအမူပါဝါ၊

အခ်စ္၏ပါဝါဆိုျပီး ေျပာလို႕ရေသးတယ္။

ပါဝါဟာရုပ္ဝထၳူပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ၊ဒါမွမဟုတ္အသားကိုနာက်င္ထိခိုက္

ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ( Hard Power )ပါဝါအျပင္းစားေပါ့ဗ်ာ။

ေက်ာင္းမသြားလို႕အ႐ိုက္ခံရတာမ်ိဳး ..က စလို႕ …ကမၻာ့စစ္ၾကီးေတြအထိေပါ့။

အဲ..ခင္ဗ်ား အေဖကိုခ်စ္တယ္၊ အေမ့ကိုခ်စ္တယ္၊ ဘုရားကိုယံုၾကည္တယ္၊ရိုေသတယ္။

မယံုၾကည္ရင္ ဖမ္းလို႕လား။ႏိုး ပါ။ ခင္ဗ်ား ယူအက္စ္မိဒ္မွ သေဘာက်တယ္။ ဂ်က္လီကိုၾကိဳက္တယ္။

ကိုရီးယားကား မၾကည့္ရရင္ အိပ္လို႕မရဘူး။ ဆြဲအားေတြရွိတယ္ေနာ္။

ဘယ္သူမွလည္း မခိုင္းဘူး။ မလုပ္လဲရတယ္။ ဘာမွလည္းမျဖစ္ဘူး။

ေဂဇက္ လာမဖတ္ရင္ ဒါဏ္ေၾကးေဆာင္ရမွာမလို႕ လာဖတ္ေနတာလား။

သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ေယာက္ေရးတာကို ေကာ္မန္႕မေပးရင္ ဘယ္သူကလာျပီး “စစ္ေဆးသတိေပး၊

အေရးယူမွာမလို႕ ” အသဲအသန္ ေကာ္မန္႕ေပးတာလဲ။ ဘာမွျဖစ္ဘူး။ ခင္လို႕။သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္။

ေတြ႕တယ္ေနာ္။ပါဝါအေပ်ာ့ (Soft Power)။

ဥပါဒါဏ္နဲ႕အာ႐ံုတဲ့ဘုရားေဟာထားျပီးသားေနာ္။

သံသရာမျပတ္ေစေသာ(SoftPower)။ျပင္းသလားမေမးနဲ႕။

(သံသရာကို မယံုၾကည္သူမ်ား ေက်ာ္ဖတ္ပါ)

ကိုယ့္မိသားစု ကိုခင္တြယ္တတ္ေသာ (Soft Power )။

ကိုယ့္အသိုင္းအဝိုင္းကိုခင္တြယ္တတ္ေသာ(Soft Power )။

သူၾကီးကိုေလးစားခင္မင္ၾကေသာ (Soft Power)။

ေကာင္မေလး ငယ္ငယ္ဟုထင္ပါက ဝိုင္း “အားေပး” တတ္ေသာ (Soft Power)။

ဪ….  မန္းေဂဇက္ကို ခင္တြယ္ေနၾကေသာ (Soft Power )။

Soft Power မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ၾကံုေတြ႕ေနရတယ္ ဆိုတာ စိုးစဥ္းမွ် မသိေလေရာ့သလား …

ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္း တို႕။

သုေတသနကိုဆက္သြားရရင္ …

အဲဒီလို စကားလုံးေတြကို Categorize-ကတယ္ဂို႐ိုက္(အုပ္စုခြဲ)

Classification-ကလပ္စိဖိေကးရွင္း(အမ်ိဳးအစားခြဲ) ျပီး “သိ” မွ

သုေတသန စာေစာင္ေကာင္း တေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဗ်ာ “စာလုံး” တလုံး ေတာင္ အေရးၾကီးတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီ “ရည္ညြန္းကိုးကားရာေနရာ”

ဟာဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။

ဒီ မန္းေဂဇက္မွာေတာ့ “ဘာမဆို” ကိုးကားလဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါရဲ့။

စာတမ္းလဲမဟုတ္။သုေတသနလဲမဆိုင္ဆိုရင္ေပါ့။

ကိုယ့္စိတ္နဲ႕ ကိုယ္ ဝီကိ ကိုးကားသူမ်ားကို ကန္႕ကြက္ေျပာဆိုေနတာမဟုတ္ပါဘူးလို႕လဲ ေျပာပါရေစေနာ္။

(ဟဲဟဲ ….သူၾကီးမင္းကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဝီကိေနေတာ့၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ ေလးစားစြာပါ)

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္လဲ ဝီကိ ဖတ္ပါတယ္။

အြန္လိုင္း (World Bank, Asian Development Bank, World Trade Organization, IMF)

Data-ေဒတာေတြ၊စာတမ္းေတြလည္း ဖတ္ရပါတယ္။နဲနဲ ပါးပါး ကိုးကားလည္း ကိုးကားပါတယ္ ။

အဲ..သာတာက အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ စာေတြက အျပင္မွာလဲ တကယ္ Publication-ပတ္ပလိေကးရွင္း

ရွိေတာ့  Rely-ရီလိုင္း(အားကိုး)လို႕ ေကာင္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။

ဟုတ္ကဲ့..

ဝီကိလဲ ေကာင္းပါတယ္လို႕ သာ………………….။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အားလုံးကိုေလးစားပါသည္

ေမာင္သစ္မင္း (^^)

 

About thit min

thit min has written 94 post in this Website..

   Send article as PDF