အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မေလးရွားရဲ့ ကုန္သြယ္မႈ အေၾကာင္းကို ဆရာ”ဝီးကီး” အား ေမးျမန္းရာတြင္သူ႕ဆီက ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရရွိလာတာပါ၊ ဒိအျပင္ စီအိုင္ေအ CIA မွတ္တမ္းပါ နဲ႕ အနည္းငယ္ ကြဲြဲျပားကြာျခားတာ ရွိလို႕ သူက ယင္းမွတ္တမ္း မွ အခ်က္အလက္ ေတြကိုပါ ေလ့လာဘို႕  တပါတည္း အပိုထည့္ေပးလိုက္ေသးတယ္၊

 

တင္ပို႕ကုန္

 

တင္ပို႕ကုန္ ဆိုရင္ စင္ကာပူ Singapore သို႕ ၁၃% ပတ္ဝန္း က်င္ နဲ႕ အမ်ားဆုံးတင္ပို႕  ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယ လိုက္တာ က တ႐ုပ္ၾကီး ၊ ထက္ၾကပ္မကြာပါဘဲ၊

အေနာက္ႏိုင္ငံ ဆိုလို႕ အေမရိကားဘဲရွိ ျပီး  တဆယ္ % ပတ္ဝန္းက်င္သာရွိတာ

 

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ နဲ႕အျခား အာရွ ႏိုင္ငံေတြကို တင္ပို႕ေနတာက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါ

 

သြင္းကုန္

 

သြင္းကုန္က်ေတာ့ တ႐ုပ္ၾကီး နဲ႕ဂ်ပန္တို႕က မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ၾကျပီး၊ ၁၃% ပတ္ဝန္းက်င္ ကိုယ္စီ နဲ႕ ထိပ္ကေျပးၾက တာ၊

 

အလားတူစြာ ဒီမွာလဲဘဲ အေနာက္ႏိုင္ငံဆိုလို႕အေမရိကားဘဲရွိ ျပီး တဆယ္ % ပတ္ဝန္းက်င္သာရွိတာ၊

 

 

ဒါေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ခ်မ္းသာေနတာက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ကုန္သြယ္ လို႕ တဟုန္ထိုး တက္သြားတာမဟုတ္၊ အာရွႏိုင္ငံေတြနဲ႕ကုန္သြယ္လို႕ဘဲ ဆိုႏိုင္ တယ္

 

အာရွႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းကိုအထင္ေသးျပီး ႏွိမ္တာ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံ ေတြကိုမွ အထင္ၾကီး ျပီး၊ မ်က္နာလိုမ်က္နာရ “ဖား” ေနဘို႕မလိုဘူးလို႕ျမင္ပါေၾကာင္း

 —————————————

 

 

ဆရာ”ဝီးကီး” Wiki ရဲ့ အခ်က္အလက္ မ်ား

 

 

 

 

 

Economy of Malaysia – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_malaysia

External

Exports

$210.3 billion (2010 est.)[1]

Export goods

electronic equipment, petroleum and liquefied natural gas, wood and wood products, palm oil, rubber, textiles, chemicals

Main export partners

Singapore 13.4%, China 12.6%, Japan 10.4%, United States 9.5%, Thailand 5.3%, Hong Kong 5.1% (2010 est.)

Imports

$ 156.6billion (2010 est.)[1]

Import goods

electronics, machinery, petroleum products, plastics, vehicles, iron and steel products, chemicals

Main import partners

China 12.6%, Japan 12.6%, Singapore 11.4%, United States 10.7%, Thailand 6.2%, Indonesia 5.6% (2010 est.)

FDI stock

$77.4 billion (31 December 2010 est.)

Gross external debt

$72.6 billion (31 December 2010 est.)

 ————————–

စီအိုင္ေအ CIA မွတ္တမ္းမွအခ်က္အလက္္မ်ား

Malaysia Economy 2011, CIA World Factbook

http://www.theodora.com/wfbcurrent/malaysia/malaysia_economy.html

Exports:
$192.8 billion (2010 est.)
country comparison to the world: 25

$157.5 billion (2009 est.)

[see also: Exports country ranks ]

Exports – commodities:
electronic equipment, petroleum and liquefied natural gas, wood and wood products, palm oil, rubber, textiles, chemicals

Exports – partners:
Singapore 13.9%, China 12.2%, US 10.9%, Japan 9.8%, Thailand 5.4%, Hong Kong 5.2% (2009)

Imports:
$149.2 billion (2010 est.)
country comparison to the world: 29

$117.3 billion (2009 est.)

[see also: Imports country ranks ]

Imports – commodities:
electronics, machinery, petroleum products, plastics, vehicles, iron and steel products, chemicals

Imports – partners:
China 13.9%, Japan 12.5%, US 11.2%, Singapore 11.1%, Thailand 6%, Indonesia 5.3% (2009)

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF