ပန္ ၾကား လႊာ~~

တ ရုတ္ တ ေယာက္ ေရး ေသာ ပို႕စ္ ကို ဖတ္ ရွဳ ရာ တြင္ က တစ္ က ေအာင့္ ျဖစ္ ေန မည္ ဆို ရင္ ေက်း ဇူး ျပဳ ၍ ကိုယ့္ နည္း ကိုယ့္ ဟန္ ျဖင့္ ဗ မာ လို ဘာ သာ ျပန္ ၿပီး ဖတ္ ရွဳ ၾက ပါ ရန္ ေတာင္း ပန္ အပ္ ပါ သည္ ။[em:22:][em:22:][em:22:]

 

မန္း တကၠသိုလ္ မွာအ ဘယ္ ေၾကာင့္ က် ေနာ္ မ်ဳိး တစ္ ႏွစ္ ဘဲ ေန ခဲ့ သ လဲ ဆို ရင္ ၊ စ ကား ေတာ့ နဲ နဲ ရွည္ သြား ႏိုင္ တယ္။

ဆယ္ တန္း မွာ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ ဗ မာ စာ ႏွစ္ ဘာ သာ ေပါင္း အ မွတ္ ရွစ္ ဆယ္ တိ တိ  သာ ရ ရွိ ခဲ့ တဲ့ က် ေနာ္ မ်ဳိး ဟာ ၊ ေကာ လိပ္ ႏွင့္ တကၠသိုလ္ သို႕ မ ေရာက္ သင့္ ဘဲ ၊ မ ေတာ္ တ ဆ ေရာက္ လာ တဲ့ ေကာင္ ဆို လည္း မ မွား ဘူး ေပါ့ ဗ်ာ။[em:14:] [em:14:] [em:14:]

ျမစ္ ႀကီး နား ေကာ လိပ္ မွာ ၂ ႏွစ္ တက္ ၿပီး မန္း ကို ေရာက္ လာ သည္ ဆို ေတာ့ မန္း အ ေၾကာင္း  မ ေျပာ ခင္ ျမစ္ ႀကီး နား အ ေၾကာင္း နဲ နဲ ေတာ့ ေျပာ ပါ ရ ေစ။

တ ခ်ိန္ က ျမစ္  ႀကီး နား ေကာ လိပ္ သည္ “ ပီ ကင္း ေကာ လိပ္ ” ဟု နာ မည္ ရ ခဲ့ ဘူး သည္ ၊ အ ေၾကာင္း ေသာ္ ကား ထို အ ခ်ိန္ ၌ ရန္ ကုန္ ႏွင့္ ၎ ၏ အနီး တဝွိဳက္ ( ပဲ ခူး ၊ေတာင္ ငူ ၊ ေဇ ယ် ဝ တီ ၊ ေညာင္ ေလး ပင္ ၊ ျဖဴး … စ သ ျဖင့္ ) မွ ဆယ္ တန္း ေအာင္ တ ရုတ္ က ေလး ေတြ အား လံုး နီး ပါး ( F R C သ မား ေတြ )  ျမစ္ ႀကီး နား ကို ပို႕ ထား ပါ ေသာ ေၾကာင့္ ၊ ျမစ္ ႀကီး နား ေကာ လိပ္ တြင္ တ ရုတ္ မ်ား ႏွင့္ ျပည့္ ၾကပ္ ေန ၍  “ ပီ ကင္း ေကာ လိပ္ ” ဟု သမုတ္ ခဲ့ ၾက ပါ သည္။ ( တနသၤာရီတုိင္း မွာ ရွိ တဲ့ ၿမိတ္ ၊ ထား ဝယ္ က တရုတ္ ေလး ေတြ ကို ေတာ့ ေတာင္ ႀကီး ေကာ လိပ္ သို႕ ပို႕ထား ပါ သည္။)

က ခ်င္ ျပည္ နယ္ တ ခု လံုး  ၊ မႏၱလး အ ထက္ ပိုင္း အာ လံုး ႏွင့္ မံု ရြာ အ ပါ အ ဝင္ ေက်ာင္း သား အ မ်ား စု ကို ျမစ္ ႀကီး နား သို႕ ပို႕ ထား ပါ သည္ ၊ အ ထူး သ ျဖင့္ ေရႊ ဘို ေက်ာင္း သား ( က တံုး အ ဖြဲ႕) သည္ ျမစ္ ႀကီး နား ေကာ လိပ္ တြင္ နာ မည္ ဆိုး မ်ား သြင္ က်န္ ခဲ့ ပါ သည္။

ရန္ ကုန္ က ဆ ရာ သ မား မ်ား ( ရန္ ကု န္ ေက်ာင္း သား ျဖစ္ တဲ့ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ) ေတြ ရဲ႕ အ ဆို အ ရ ႏိုင္ ငံ ျခား သြား ျဖစ္ ခဲ့ ရင္ ကိုယ့္ ဘြဲ႕ လက္ မွတ္ ေလး ဟာ R A S U ဘဲြ႕ မွ ေကာင္း တာ တဲ့ ဗ် ၊

အ ထူး သ ျဖင့္ ေမာ္ ကြန္း ထိမ္း အန္ တီ ေဒၚ စိန္ စိန္ ရဲ႕ Sign က ေလး ( အဲ ဒီ တံုး က အ ေျပာ ေလး ေပါ့ ဗ်ာ၊ Double Daimonds  သို႕ မ ဟုတ္ Diamond-Daimond တဲ့) ပါ  ဘြဲ႕ လက္ မွတ္ ေလး နဲ႕ မွ ၊ အ ကယ္ ၍  ဒုတိယ ႏွစ္ ေအာင္ ၿပီး ၊ ရန္ ကုန္ transfer လုပ္ ခ်င္ ရင္ Major subject မွာ အ နည္း ဆံုး grade 4 ရ မွ ေလွ်ာက္ လို႕ ရ တာ တဲ့ ၊ အဲ ေတာ့ က် ေနာ္ မ်ဳိး ဟာ F R C သ မား စစ္ စစ္ ( ေရ မ ေရာ) ဆို ေတာ့ ၊ တ ခ်ိန္ ခ်ိန္ ၾက ရင္ ႏုိင္ ငံ ျခား မ သြား ျဖစ္ ဘူး လို႕ ဘယ္ ေျပာ ႏိုင္ မွာ လဲ ၊ R A S U ဘဲြ႕ ေလး ေတာ့ ပိုင္ ထား ခ်င္ တာ ေပါ့ ၊ ဟုတ္ တယ္ ဟုတ္ ?

င ဖ်င္း ဆို တဲ့ က် ေနာ္ ဟာ ဒု တိ ယ ႏွစ္ မွာ ဖင္ ၿပဲ ေအာင္ ႀကိဳး စား ပါ ေတာ့ သည္ ၊ ကံ ေကာင္း ေထာက္ မ ၍ ၊ က် ေနာ္ မ်ဳိး သည္ ပြတ္ ကာ သီ ကာ grade 4 ေလး ကို ရ ရွိ လိုက္ ပါ ၏ ၊ တ တိ ယ ႏွစ္ ေက်ာင္း ဖြင့္ ခ်ိန္ တြင္ ၊ တ ခါ မွ် မ ေရာက္ ခဲ့ ဘူး ေသာ မ ဟာ ရန္ ကုန္ ႀကီး ကို ေရာက္ ရွိ သြား ကာ  R A S U transfer  ေလွ်က္ ေလ သ တည္း ၊ အ ခ်ိန္ တ လ ေက်ာ္ ခန္႕ၾကာ သြား ေသာ္ လည္း အ ခ်ည္း ႏွီး သာ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ သည္။

စိတ္ ဓါတ္ က် စြာ နဲ႕ မန္း တကၠသိုလ္ ကို ေက်ာင္း  ျပန္ လာ တက္ ရ ပါ သည္ ၊  ဒါ ေပ သည့္ အဲ ဒီ R A S U ဘဲြ႕ ကို ရ ဖို႕ စိတ္ မ ေသ ေသး ပါ ၊ တ တိ ယ ႏွစ္ မွာ Major subject ကို grade 4 ရ ေအာင္ ႀကိဳး စား ၿပီး ၊ စတုတၳႏွစ္ တြင္ Marine အ ထူး ျပဳ ျဖင့္ ေမာ္ လ ျမိဳင္ ဒီ ဂ ရီ ေကာ လိပ္ မွာ သြား တက္ ေရာက္ ခဲ့ ရာ Diamond Daimond ပါ တဲ့ လက္ မွတ္ ေလး ကို မ ရ ၊ ရ ေအာင္ လုပ္ ယူ ခဲ့ ပါ သည္။

ဝမ္း နည္း  ဖို႕ေကာင္း သည္ မွာ ႏိုင္ ငံ ျခား သို႕ ထြက္ ျဖစ္ ေသာ္ ျငား လည္း ၊ ၎ ဘြဲ႕ လက္ မွတ္ ေလး ကို notary လုပ္ ခ်ိန္ က လႊဲဲ ၍ ၊ ယ ခု ခ်ိန္ ထိ တ ျခား တ တိ ယ လူ ၊ မည္ သူ႕ ကို မွ် ျပ သ ခြင့္ မ ရွိ ခဲ့ ပါ ၊ မ်ား စြာ သ နား စ ရာ ေကာင္း ပါ ျပိ ။[em:14:] [em:14:] [em:14:]

ဆို ခဲ့ တဲ့ အ တိုင္း ရန္ ကုန္ transfer မ ရ ေတာ႕ မန္း ကို ျပန္ လာ တာ ေပါ့ ၊ ကံ ေကာင္း သည္ ကား က် ေနာ္ ဆို တဲ့ က် ေနာ္ ဟာ ေဇ ယ်ာ ေဆာင္ တြင္ ေန ရ ပါ သည္။

မႏာၱလာ ေဆာင္ နဲ႕ ေဇယ်ာ ေဆာင္ ဟာ တ ပံု စံ တည္း ဆာက္ ထား ပါ သည္ ၊ ပ်ဥ္ ေထာင္ ေဆာင္ ျဖစ္ ၿပီး ၊ ႏွစ္ ထပ္ ျဖစ္ ၿပီး သံုး ေဆာင္ ၿပိဳင္ ေဆာက္ ထား ပါ သည္ ၊ စားဖို ေဆာင္ သည္ သတ္ သတ္ ျဖစ္ ပါ သည္။

အ ခန္း ဖြဲ႕စည္း ပံုး သည္ ၊ အ ေဆာက္ အ ဦး က ပ်ဥ္ ေထာင္ ဆို ေတာ့ အ ခန္းမ်ား ကို လည္း ပ်ဥ္ ျပားေတြနဲ႕ကာ ထား ပါ သည္ ၊ သို ေသာ္ အ ခန္း တ ခု ႏွင့္ တ ခု အ လံု ကာ ထား ျခင္း မ ဟုတ္ ဘဲ အ ေပၚ ပိုင္း တစ္ ေပ ေလာက္ ကို သံ ဇ ကာ အ က်ဲ ျဖင့္ ကာ ရံ ထား ပါ သည္ ၊ ဆို လို သည္ မွာ အေပၚ ပိုင္း ကေန ၾကည့္ လ်င္ ေဘး အ ခန္း မွာ ဘာ လုပ္ ေန တယ္ ဆို တာ အ ကုန္ ေတြ႕ရ ပါ မည္ ၊ အ ခန္း ေတြ ေတာ့ က်ယ္ ၿပီး ေန လို႕ ေကာင္း ပါ သည္။

ေအာင္ မဂၤလာ ေဆာင္ ႏွင့္ ေရႊ ျပည္ ေအး ေဆာင္ သည္ တိုက္ ခန္း မ်ား ျဖစ္ ၿပီး အလံု ပိတ္ ျဖစ္ ပါ သည္ ၊ တံ ခါး ပိတ္ ၿပီး အ ခန္း တြင္း ၌ ဘာ လုပ္ လုပ္ ေဘး လူ ကို မ ေႏွာက္ ယွက္ မိ ပါ ၊ ထို ေၾကာင့္ သ တိၱ ရွိ ေသာ ေက်ာင္း သား တ ခ်ဳိ႕ သည္ အခန္း တြင္း ဖဲ ဝိုင္း မ်ား ေထာင္ ျခင္း[em:18:][em:18:][em:18:] ၊ အ သံ တိတ္ ရုပ္ ရွင္ ေသး ( Black & White Blue picture ဟု ေခၚ သည့္ ညစ္ ညမ္း ရုပ္ ရွင္ ေသး [em:17:][em:17:][em:17:]) မ်ား ျပ သ ခ်င္း ကို အတင့္ ရဲ စြာ ျပဳ လုပ္ ၾက ပါ သည္ ။

သို႕ ေသာ္ လည္း အ ေဆာင္ သည္ သံုး ထပ္ တိုက္ ျဖစ္ ၿပီး အ ခန္း အ နည္း ငယ္ က်ဥ္း သည့္ အ တြက္ ေက်ာင္း သား အ မ်ား စု သည္  ေဇ ယ်ာ ႏွင့္ မႏာၱလာ ကို ပို ၍ ႏွစ္ သက္ ၾက ပါ သည္။

နဒီ ေဆာင္ ကို ေတာ့ မ ေျပာ ေကာင္း ေတာ့ ပါ ၊ နဒီ ေဆာင္ သည္ ဝါး ထ ရံ ျဖင့္ ကာ ရံ ထား သည္ ေလ ဝင္ ေလ ထြက္ ေကာင္း သည့္ ျပင္[em:3:] [em:3:]၊ အ ခန္း သည္ မ်ားစြာ က်ယ္ ဝန္း ေသာ္ လည္း တစ္ ခန္း တြင္ ေက်ာင္း သား ဦး ေရ ဆယ္ ေယာက္ ထက္ မ နည္း စု ေပါင္း ၿပီး ေန ရ ပါ သည္ ၊ ဤ အ ေဆာင္ ကို နယ္ ေကာ လိပ္ မ်ား မွ ေရာက္ လာ ေသာ တတိယ ႏွစ္ ေက်ာင္း သား ကို အ မ်ား ဆံုး ထား ရွိ ပါ သည္ ၊ စတုတၳ ႏွစ္ ေရာက္ ရင္ အား လံုး ကို ေအာင္ မဂၤလာ သို ့သြား ရ ပါ သည္ ၊ နဒီ ေဆာင္ အ ခန္း မ်ား အ တြင္း ေက်ာင္း သား အ ခ်င္း ခ်င္း အ ကုန္ ေတြ႕ ျမင္ ၾက ရ သည့္ အ တြက္ မ ေကာင္း မွဳလုပ္ ၍ မ ျဖစ္ ပါ ၊ သို ေသာ္ နယ္ စံု မွ ေရာက္ လာ တဲ့ စ ရုိက္ ေပါင္း စံု မ်ား အ ခ်င္း ခ်င္း ႏွီး ေႏွာ ဖ လွယ္ ၊ သင္ ၾကား ၊ ပို႕ခ် ၊ ျပ သ ဖို႕ ေကာင္း ေသာ  hall ႀကီး ျဖစ္ ပါ ေလ ေတာ့ သည္ ခင္ ဗ်ား [em:3:]

ေရႊ ျပည္ ေအး ေဆာင္ သည္ ၊ ေလး ႏွစ္ စ လံုး မ န္း တကၠသိုလ္ မွာ ေန ေသာ ေက်ာင္း သား အ မ်ား ဆံုး ထား ၾက ပါ သည္။

 

အား လံုး က်မ္း မာ ရႊင္ လန္း ၾက ပါ ေစ~~

ေက်း ဇူး တင္ ပါ သည္ ။

About Don Juan Ronald

has written 23 post in this Website..

တတိယလူတန္းစား ( ႏိုင္ငံျခားသား )အျဖစ္ျဖင့္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ democratic ဗမာျပည္ ႀကီးမွာ၁၃ႏွစ္ႏွင့္ ေမွာင္မွဳိက္ညစ္ပတ္ေသာတပါတီအာဏာရွင္ဗမာျပည္ႀကီးတြင္၂၉ႏွစ္၊ေနထိုင္ခဲ့ဘူးသည္ ။ ဗမာစာကိုခုႏွစ္တန္းမွစတင္၍သင္ၾကားခဲ့ျပီးသိပံၸျဖင့္ေအာင္ထားသည့္အတြက္ ၊ ဗမာစာအေရးအသားမေကာင္းပါ ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္၍ “ Chinese ေပၚဦး ” ဟုဆရာမကတြင္ေစခဲ့ဘူးသည္ ၊ Date လြန္ဘိုးေတာ္တေယါက္ျဖစ္ေန၍ ၊၂၀ရာစုႏွစ္အေၾကာင္းေရးေလ့ရွိပါသည္။