ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာ(10.11.2011)ထုတ္အတြဲ(၁)အမွတ္(၂)တြင္ တိုင္ၾကားစာမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လံုျခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေမာင္ေမာင္၀င္းမွတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအေနျဖင့္ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု ပါ၀င္သည္ကိုသိရွိရသည္။ အဆိုပါရွင္းလင္းခ်က္တြင္ တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ နို္္င္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ စီစစ္တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားလာေသာတိုင္စာ(၃၈)ေစာင္၊ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ရံုးမွေပးပို႔လာေသာတိုင္စာ(၃၇)ေစာင္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တိုင္ၾကားစာ(၂၉၈)ေစာင္၊ စုစုေပါင္း(၃၇၃)ေစာင္လက္ခံရရွိခဲ့ ပါေၾကာင္း၊စစ္ေဆး၍ ျပန္လည္တင္ျပျပီးေသာစာအေစာင္ေရမွာနိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသို႔(၂၈)ေစာင္၊တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္သို႔(၁၅)ေစာင္ နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ(၁၄၅)ေစာင္စုစုေပါင္း(၁၈၈)ေစာင္ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ဆဲ(၁၈၅)ေစာင္အားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္းသိရပါသည္။ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ႕ရွိ/မရွိ သတင္းအရစီစစ္မႈ႕သာျဖစ္ပါ၍အခ်ိန္တိုအတြင္းေဖာ္ျပနိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၄င္းမွေျပာၾကားပါသည္။ တို္င္ၾကားစာမ်ားမွာထိုက္သင့္ေသာအခ်ိန္ ၾကာျမင့္မႈ႕ရွိျပီး ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာမူ မွန္ကန္မႈ႕ရွိ/မရွိ သတင္းအရစစီစစ္ ရသျဖင့္%

About lulinmg

has written 31 post in this Website..