ေတာ္စင္တာ မွာဆုိင္ဖြင္.ထားပါတယ္။ မနက္၉း၃၀ထက္ဆုိင္ဖြင္.ေနာက္က်ရင္ဒဏ္ေငြ၃၀၀၀၀ ေသာင္း

ဒဏ္၇ုိက္ပါတယ္။စည္းကမ္းခ်က္ေတြဆုိင္ရွင္ေတြသိေအာင္လဲမေျငာညွာပါဘူး။စက္ေလွခါးလဲ၅ စင္းရွိတာ

၃စင္းကုိသီးသန္.သူတုိ.ေတာ္၀င္ရုးံသမား၅လႊာအထိတက္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။စက္ေလွခါးသုးံစင္းဘယ္အ

ထပ္မရပ္ဘူး။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာရုိက္နာမည္ေတာင္ေျကာက္ဖုိ.ေကာင္းတယ္။နာမည္ကအုပ္စုိးေမာင္တဲ.။

About student

has written 21 post in this Website..