အဝင္ေနရာေလးပါ

 

သေဘၤာကို ဆြဲမယ့္ ရထားစက္ေခါင္းေလးပါ

 

သေဘၤာကို ဒီလိုဆြဲသြားပါတယ္

 

lock ထဲမွာ ေရထုတ္ျပီးသြားတဲ့ပံုပါ

 

သေဘၤာ ညာဘက္က ဆြဲတဲ့ ရထားစက္ေခါင္းေလးပါ

 

ဘယ္ဘက္က ရထားစက္ေခါင္းေလးပါ

About E.T

E. T has written 10 post in this Website..