မာကာအိုေရာက္ ျမန္မာႏြယ္ဘြား တ႐ုပ္ တို႕ရဲ့ ၂၀၀၉ ခု ႏွစ္က အတာသင္းၾကန္ပြဲကို မာကာအိုျမိဳ႕မွာ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့တာပါ

ပင္လယ္ရပ္ျခားေန ျမန္မာႏြယ္ဘြား တ႐ုပ္ တို႕က ၂ ႏွစ္ တၾကိမ္ ျပန္လည္စုံစည္း တဲ့ ပြဲ ကိုလဲ တပါတည္း က်င္းပခဲ့တာလို႕သိရေၾကာင္း

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာနမွ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ဝင္ တို႕လဲ ႂကြေရာက္ခါ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရတာ ပါ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အီေမး တခုကိုမွီျငမ္းသည္

 

 

 

Macau Myanmar Overseas Chinese Water Festival

Time Out Hong Kong – Discover Things To Do in Macau, Including Casinos, Theatre, Film, Art, Music, Comedy, Sport, Festivals, Attractions, Restaurants, Bars and Clubs | Macau Myanmar Overseas Chinese Water Festival

http://www.timeout.com.hk/macau/features/22549/macau-myanmar-overseas-chinese-water-festival.html

Posted: 13 Apr 2009

Although four months of 2009 have already passed us by, it’s not too late to ring in the New Year again during Thingyan, a religious water festival celebrated by the people of Burma. But champagne or red packets needn’t be opened – all you need is water, and lots of it.

To celebrate Thingyan, water is splashed onto friends and family members as a way to wash away the sins of the previous year, and bring good luck and fortune for the future. The ritual is believed to have origins in Hinduism, as part of a religious ceremony to usher in the first month of the New Year, but it has since become a regular celebration across Southeast Asia and in neighbouring Yunnan province. Historically, one pays respects to your elders by performing hair washing rituals and simple cleansing ceremonies. But in modern times, Thingyan celebrations in Myanmar have been transformed into a lively party, with water guns and hoses replacing traditional terracotta pots.

The festival conveniently falls during Myanmar’s hottest month, but temperatures should be favourable for a splash or two at the end of April, during the Macau Myanmar Overseas Chinese Water Festival. A variety of events will be held this year, the festival’s 14th run. The traditional food street at the Macau Fisherman’s Wharf (noon-10.30pm on Saturday 25) provides a chance to taste snacks and beverages from both Myanmar and Southeast Asia. But if you’re not afraid to get wet, head to Hác Sá Park in Coloane to participate in the Water Festival Carnival, held 10am-5pm on Sunday 26.

Those who are keen to stay dry can experience the water festival through the photograph exhibition in the Lisbon Building, also at Fisherman’s Wharf. View photos of previous water festivals in action, as well as scenic shots of Jiangxi Sanqing Mountain – a natural haven of misty mountains and forest in Mainland China. Lastly, you can catch The Festooned Vehicle Parade, which winds through Macau, Taipa and Coloane over the weekend (Saturday 25-Sunday 26), starting at 10pm.

So keep your eye out for New Year water festivities, and make sure you don’t get wet – unless your sins are in need of a good washing.

Andrea Yu

 

About PareByoke

Pare Byoke has written 256 post in this Website..

Post Asian and world news, fashions, & events.