တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၀၀၀န္းက်င္သာက်န္ရွိေတာ့သည့္ အင္းေလးကန္ ျပန္လည္စိမ္းလန္းလာေစရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ FREDA (Forest Resource Environment Development and Conservation Association)မွ စီမံကိန္းေလးရပ္ခ်မွွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီမံကိန္း ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ဇြန္လအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အင္းေလးကန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အင္းေလးကန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္သလုိ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြကို ဆြဲေဆာင္ရာေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အင္းေလးကန္ပ်က္ရင္ အနီးတစ္၀ိုက္မွာရွိတဲ့ အင္းသားေတြရဲ႕ဘ၀ ပ်က္မယ္။ အင္းေလးကန္ကို အမွီျပဳေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြပ်က္မယ္။ ေနာက္ဆံုး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲလုိ႔ေခၚတဲ့ ငွက္ေတြ၊ ငါးေတြ၊ အပင္ေတြအကုန္ပ်က္မယ္။ အခုခ်ိန္ အင္းေလးကန္မွာ ငါးဖိန္းငါးမ်ိဳးေတြလံုး၀မရွိေတာ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ အင္းေလးကန္က ဘီလူးေခ်ာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလို႔ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု ေရရရွိေရးကလည္း အင္းေလးကန္အေပၚ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ အင္းေလးကန္ ျပန္လည္ထူးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေရွ႕လမယ့္ ဇြန္လအတြင္းမွာလည္း အင္းေလးကန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မယ္ယ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ သက္ဆုိင္ရာကဆိုရင္ သစ္ေတာပါမယ္။ ဟိုတယ္ခရီးပါမယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးပါမယ္။ ဆည္ေျမာင္းပါမယ္စတဲ့သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြအျပင္ UNDP အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္း ၄၊ ၅ခုေလာက္ကို အနည္းဆံုးဖိတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ကိုယ့္အပုိင္းနဲ႔ကုိယ္ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီး Project တစ္ခု ေရးဆြဲသြားပါမယ္”ဟု ဦးအုန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ Project ၌ စီမံကိန္းေလးခုပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမစီမံကိန္းအေနျဖင့္ အင္းေလးကန္အတြင္းရွိ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားပါ၀င္ေနသည့္ ေရမ်ားကို သန္႔စင္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဓာတုဓာတ္ေျမ ၾသဇာမ်ားေၾကာင့္ အင္းေလးကန္၀န္းက်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ စတုတၳအဆင့္အေနျဖင့္ အင္းေလးကန္ ၀န္းက်င္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည့္သစ္ပင္မ်ားကို ကြန္တို၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးစသည့္အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ “အင္းေလးကန္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အတြက္က အနည္းဆံုး ေဒၚလာ တစ္သန္းေလာက္ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ပံုေငြအတြက္ကိုလည္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပကေန ရွာေဖြသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးအုန္းကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..