ယခုႏွစ္ပိုင္းကာလမ်ားသည္ စြမ္းအင္ရွားပါးသည့္ ကာလတစ္ခုသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားအျပင္ အျခားစြမ္းအင္က႑မ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျပားလာၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ယင္းေရအားလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဧရာဝတီျမစ္ဆံုေရကာတာမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၆၀၀၀မဂၢဝါဝပ္ထုတ္လုပ္ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုေပၚတြင္ ေရကာတာခုနစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးစီမံခ်က္၏ပထမဆံုးစီမံခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔အတူ ေရႊလီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕အနီးေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ထုတ္လုုပ္ခဲ့ၿပီးစုစုေပါင္းဓာတ္အား၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းအား တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလားတူပင္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား CPI ေခၚတရုတ္စြမ္းအင္ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီတို႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ သံလြင္အထက္ပိုင္းကြမ္းလံုေဒသတြင္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းေဆာက္ရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းအားသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန တရုတ္ႏိုင္ငံ Energy Holding Group Ltd ႏွင့္ Gold Water Resources Ltd တို႕က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၂၄၀၀ကီလိုဝပ္ထုပ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပထမစီမံကိန္းမွာ တာစန္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မူတရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကီလိုဝပ္ ၇၁၀၀ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လည္းသံလြင္ျမစ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္အေမရိကန္ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံထိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအား ၇ဒသမ ၇၈ဘီလ်ံမွ ၁၃ဒသမ ၈ဘီလ်ံထိ တိုးျမႇင့္ရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၂၀၁၀ခုႏွစ္ေမလ ၂၆ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..