အမ်ိဳးသမီး ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္တစ္ေယာက္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ မကြ်မ္းက်င္ေသာ ဘရုတ္သုကၡ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏ ကြန္ပ်ဴတာကို ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးေနရသည္။ Log in ၀င္ရန္ Password အျဖစ္ မည္သည့္ စကားလံုးကို ထားလိုေၾကာင္း သူမက ကိုႏွာဘူးကို ေမးလိုက္သည္။

ထိုသူက အမ်ိဳးသမီးကို ရွက္သြားေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ PENIS (အမ်ိဳးသားတန္ဆာ) ဟူေသာ စကားလံုးကို ထည့္ခုိင္း၏။

သူမကလည္း မ်က္ႏွာကို တင္းတင္းထားရင္း ခပ္တည္တည္ျဖင့္ သူေျပာသည့္ အတိုင္း Password ထည့္ေပးလိုက္၏။

ထိုအခါ ေပၚလာေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ဖတ္ကာ ထိုလူ႕ မ်က္ႏွာ ရွံဳ႕မဲ့သြားသျဖင့္ သူမ အူလွိဳက္သည္းလွိဳက္ မရယ္မိေအာင္ အတင္းကို ထိန္းထားလိုက္ရေလေတာ့၏။ ေပၚလာေသာ စာေၾကာင္းမွာ

*** PASSWORD REJECTED. NOT LONG ENOUGH ****

(Password ကို လက္မခံပါ။ လံုေလာက္ေအာင္ မရွည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူ၏)

About NK

has written 15 post in this Website..