မုတၱမကမ္းလြန္မွ သြယ္တန္းလ်က္ရွိသည့္ ၂၄လက္မကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းသြယ္တန္းျခင္း ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္ရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး လည္ပတ္မည့္စက္ယႏၲရားမ်ားတပ္ဆင္ၿပီးစီးပါက လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားေပးေ၀ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၂၄လက္မပိုက္လုိင္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေမလ တတိယပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ စမ္းသပ္ပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အလားတူပင္ ယင္း ၂၄လက္မ ပိုက္လုိင္းသြယ္တန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းမႈစီမံကိန္း၏ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တုိင္းတာျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္း(ရြာမ)ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လက္ခံစခန္း(အလံု) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..