ဒီသတင္းေလး ဖတ္မိေတာ့၊ စိတ္၀င္စားစရာ ရီစရာေလး ေတြ႕လို႕ လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္တာပါ။

– ဂ်ပန္ ဘူတာ မွာ တိုင္၀မ္ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည္သည္ေတြကို ႀကိဳဆိုတာမွာ တိုင္၀မ္ အလံ နဲ႕ ျမန္မာအလံ မွားလႊင့္မိပါသည္။

– ၂၀၀၈ ေဘဂ်င္း အိုလံပစ္ မွာ ကြင္းထဲကို တိုင္၀မ္အလံေတြ ယူခြင့္မရွိလို႕ ျမန္မာအလံေတြ အစားထိုးယူသြားၾကတယ္တဲ့။

original link – http://www.chinapost.com.tw/taiwan/foreign-affairs/2010/05/25/257891/Myanmars-flag.htm

Myanmar’s flag mistaken as Taiwan’s in Okinawa

TAIPEI, Taiwan — The Okinawa monorail station in Japan reportedly mistook the national flag of Myanmar as that of Taiwan, a local cable TV station reported yesterday.

// //

The TVBS reported that a Taiwanese tourist to Okinawa recently was surprised to find that Myanmar’s flag was mistaken as Taiwan’s flag at an Okinawa monorail station, and immediately called Taiwan’s Ministry of Foreign Affairs for clarification.

Myanmar’s national flag is 95 percent similar to Taiwan’s in the graphic designs and colors.

For Taiwan’s flag, the bright sunshine on the upper left corner represents equality, the blue sky implies freedom, and the red earth indicates universal love.

By contrast, also on the upper left corner of Myanmar’s flag, the rice plant spike represents the nation’s agricultural industry, gears indicates emerging industries, and 14 bright stars refer to 14 administration districts of the country.

It was reported that as Taiwan’s flag was banned from entering tournament sites during the 2008 Beijing Olympic Games, some people took in Myanmaran flags to as a substitute for Taiwan’s to cheer Chinese Taiwan athletes.

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.