အသက္ 25နွစ္္ရိွျပီျဖစ္ေသာေက်ာင္းဆရာေလးတစ္ေယာက္နဲ 21နွစ္ရိွျပီျဖစ္ေသာဆရာမေလးတစ္ေယာက္ ရြာတစ္ ရြာမွာအတူတူ အလုပ္လုပ္ ၾကရင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာခ်စ္ျခင္းတရားမ်ားျဖင္း လက္ထပ္လိုက္ၾကပါတယ္ ။ဆရာေလးက ဆရာမေလးကိုသိပ္ျပီး ခ်စ္သလို ေဘးကၾကည္ရင္းခံစားနိုင္ပါတယ္ ။ အဲလိုနဲ လက္ထပ္ျပီးေတာ ေက်ာင္းဆရာေလးတိုရြာကိုေျပာင္းေရြ႕တာ၀န္္တမ္းေဆာင္ၾကပါတယ္ ။ အဲဒီရြာမွာေနတုန္း သမီးေလးနွစ္ေယာက္ေမြးဖြားခဲပါတယ္ ။  ရာတူးတိုးျပီး ျမိဳနယ္ေလးကိုတာ၀န္က်ေတာ အဲဒီျမိဳေလးရဲတစ္ဘက္ ကမ္းမွ ရ္ိွေသား ေက်ာင္းဆရာေလး ပညာသင္စဥ္းကေနခဲတဲ အိမ္ေလးမွာေျပာင္းေရြ႔ေနၾကပါတယ္ ။ ျမိဳေလးကို သြားျပီး အလုပ္ဆင္ရတာ ကေလးေတြနဲအဆင္မေျပလို အဲဒီျမိဳေလးကိုေျပာင္းေရြ႕ေနၾကပါတယ္ ။ ရ္ိွေသာပိုက္ဆံေလးျဖင္႔  ၀ယ္ရေသာအိမ္ေလးျဖစ္သျဖင္႔ သိပ္ျပီး အေကာင္းၾကီးမဟုတ္ပါ ။ ေလွကားတစ္ ငါးတတ္ေလာက္ ပဲတက္ရျပီး သက္ကယ္မိုးထားျပီး ၀ါးတံရံမ်ားကာထားပါတယ္ ။ အဲဒီအိမ္ေလးမွာ ေနျပီး ေက်ာင္းဆရာအလုပ္လဲလုပ္ျပီး ေဆာင္ရသီးမွာပန္းမ်ားစိုက္ပ်္ိဳးေရာင္းခ်ျပီး ေနတို္င္ခဲပါတယ္ ။ သူတို႔က သစ္ပင္စို္က္လဲ ၀ါသနာပါ ေတာအိမ္ေလးထဲမွာသိီးပင္စားပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျပီး ၀င္ေငြရေအာင္ လဲရွာေဖြခဲၾက ပါတယ္ ။ဆရာေလးတို႔အိမ္က လယ္ေတာမ်ား ရ္ိွသျဖင္႔ တခ်ိဳ႕နွစ္ေတြမွာေတာ အာလူစိုက္ျပီး ၀င္ရေအာင္လဲ ရွာခဲၾကပါတယ္ ။ ဆရာမေလးက က်န္းမာေရးသိပ္မေကာင္းလို ေဆးခန္းသြားရတာေတြမွာဆရာေလးကေဖးမခဲသလို ဘာမွာမညည္းညဴခဲပါဘူး ။ ျမိဳေလးကိုေရာက္လာတဲဆရာ၀န္ေတြနဲ လည္းမသိသူမရိွေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲပါတယ္ ။ေႏြရာသီမွာေက်ာင္းဆရာေလးက ေရႊေတာမ်ားမွာ သြားအလုပ္လုပ္ျပီး ပိုက္ဆံရွာပါတယ္ ။ ေက်ာင္ဖြင္ခ်ိန္မွာ ဆရာမေလးေကာဆရာေလးပါ ကေလးမ်ားကို က်ဴရွင္သင္ေပးရင္ ဘ၀ကိုရပ္တည္ေနတိုင္ခဲပါတယ္ ။ မရိွမရွားဘ၀နဲပါ ။ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ကိုလည္ အဲဒီမွာေမြးဖြားခဲပါေသးတယ္ ။ေယာက်္ားေလးပါ ။ ကေလးမ်ားကို ျပုစုပ်ိဳးေတာင္ေပးရင္ ဆရာေလးနဲဆရာမေလးလဲ အတူလက္တြဲရင္းေလာကဓံအခက္အခဲ ေတြကိုလဲျဖတ္သန္းနိုင္ခဲၾကပါတယ္ ။အခုအခ်ိန္မွာေတာ ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီး တပည္႕မ်ားစြာနဲ ပညာသင္ေပးရင္း သားတစ္ေယာက္သမီးနွစ္ေယာက္နဲ ေပ်ာ္ရြင္စြာဘ၀ကိျုဖတ္သန္းနိင္ၾကပါျပီး။

အဲဒါကေတာ႔က်မရဲ အိမ္ကေလး ငယ္ငယ္ကေနခဲတဲအိမ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ က်မအလွည္က်ရင္ဘယ္လိုအိမ္ေလးတည္ေဆာက္နို္င္မလဲဆိုတာ မွန္ေမွ်ာ္ရင္းျဖင္႔……………. 

 

About မိုးပြင္႔ျဖဴ

has written 5 post in this Website..