အမိအဘ
ဆုံးမသင္သည္
ဤလူ ့ရြာတြင္
ေၾကာင္းက်ိဳးၿမင္က
ဆင္ၿခင္တတ္အပ္
ဆုံးၿဖတ္ႏိုင္မႈ
ၿမင္ဗဟုႏွင့္
သုတမ်ားသိရွိေစရန္
လူတို့ထံက
စရုိက္အမွန္
ေရွးကံၿပုလင့္
က်င့္စာဂလွ်င္
ညဏ္ၿမင္သဒၵါ
ၿခံရံကာၿဖင့္
ပါရမီၿဖည့္
ေလ့ထၾကိုးစား
ၿပုထားကုသိုလ္
ထိုထိုေနာင္တြက္ရွိေစရန္
ေလာကလူ့ဘုံ
နိမ့္တုံၿမင့္တုံ
ၾကုံရဆုံမွန္
ေလာကဓံလွ်င္
ခံႏိုင္အံတု
မုခ်တရားရွိေစရန္
ဤလူ့ဘ၀
ရခဲလွဟု
လူ့ဂုဏ္တန္ဘိုး
ရုိးသားက်င့္မွန္
ၿမင့္ၿမင့္ၾကံ၍
မွန္ကန္အသိရွိေစရန္
လူ့ႏွလုံးသား
စိတ္ထားေၿဖာင့္စင္း
လူခ်င္းခ်င္းလွ်င္
ေမတၱာယွဥ္၍
ၾကင္နာတရား
ဂရုဏာထားရွိ
ပြားမုဒိလွ်င္ရွိေစရန္
လူမည္ပါမူ
လူလိုလူကို
လူလိုသိဘြယ္
လြယ္ႏွင့္မထင္
ၾကိုးၿမင္အားထုတ္
လူလုပ္လွ်င္ကား
ပြားမႈဘာ၀နာရွိေစရန္..။

aye.kk

About aye.kk

has written 242 post in this Website..