ဖိဳးမင္းသိန္း

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအမည္ခံကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးေရႊအံုး၏ ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီမွ ပလက္ေဖာင္းခင္း တက္လာသည္။ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ သိန္းတင္ေအာင္ ကို ခန္႔ထားသည္။

ပါတီမဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ ရွမ္းနာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ စိုင္းအုိက္ေပါင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမ သက္တမ္းတြက္ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး(ဗိုလ္သန္းေရႊ) ကို သမၼတ ေရြးခ်ယ္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ အဖြဲ႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ အသားလြတ္ေျပာဆိုမွဳေၾကာင့္ ပါတီတြင္း ၀ိုင္းဆဲဆိုျခင္းခံရသည္။

ပါတီဥကၠဌတာ၀န္ယူစဥ္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ စည္းေ၀းပြဲမ်ားျပီးဆံုးသည့္အခါ မီဒီယာႏွင့္ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုျပီး မီဒီယာကိုနင္းကာ နာမည္ယူလာသည္။ အဖြဲ႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား စာသားရိုက္ေနဆဲပင္ မီဒီယာကို ဆက္သြယ္ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္တြင္ အတြင္းေရးမွဴးသိန္းတင္ေအာင္ႏွင့္ စည္း၀ါးကိုက္ကာ ပါတီမွ ထြက္ဟန္ျပခဲ့သည္။ ရံုးငွားခ၊ ဖုန္းခမ်ားကိုပါ သိန္းတင္ေအာင္အမည္ခံကာ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သည္။ ပါတီမွထြက္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ရွဳတ္ခ်ဟန္မ်ား ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ေကာ္မရွင္လည္း လြတ္ေပးခဲ့သည္။ ဟ ေၾကာင္းေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္လက္ရွိ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္၏ ညီမကိုယူျပီ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပန္သည္။ ကား၊ ေငြေၾကးျဖင့္ လူၾကီးမ်ားကို ၾကိဳပို႔တာ၀န္ယူျခင္း၊ သတင္းေပးမ်ားကိုေမြးျမဴျခင္းမ်ားကို ကိုေဌးၾကြယ္မိခင္ ဆံုးခ်ိန္မွစျပီး ေပၚေပၚတင္တင္ ျပဳလုပ္လာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ သူကဘဲ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရးကို ပရိုဂ်ဴဆာ လုပ္ခဲ့သလိုလိုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္သည္။ တဖက္မွလည္း မ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းကို အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ကာ ေဗဒါေက်ာင္းကို ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဟန္ျပကေတာ့ လူမွဳ အက်ဳိးျပဳ ေစတနာေက်ာင္းလိုလို၊ လူငယ္ကြန္ယက္စုစည္းသလိုလို လူမွဳအက်ဳိးျပဳလုပ္ဟန္လိုလို သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

နအဖ ကဖမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲအယံုအၾကည္မရွိ ပါတီမွ ႏွဳတ္ထြက္ကတည္းက ဖမ္းဆီးႏုိင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္မဖမ္းသနည္း။ သိန္းတင္ေအာင္ ရွိေနပါသည္။ သိန္းတင္ေအာင္ ကာရံေပးထားပါသည္။ ဦးေရႊအံုး ပါတီေထာင္ေသာအခါ သိန္းတင္ေအာင္ ကို အတြင္းေရးမွဴးေနရာရေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

သိန္းတင္ေအာင္ ဆိုသည္မွာ မည္သူနည္း။ မဆလေခတ္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဟာင္း၏သားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳကို တန္ျပန္ရာတြင္ ေအးလြင္သည္ ဥကၠဌျဖစ္ျပီး၊ သိန္းတင္ေအာင္ သည္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆို႔မွဳတရားခံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မွဳ(၁)၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္း (ဒီပဲယင္း ဒါရိုက္တာ) ႏွင့္ စည္း၀ါးရိုက္ ဖန္တီးခဲ့သည္။

ပိုမုိရွင္းရပါလွ်င္ အစ္မရင္းေယာက္က်ားဆိုသူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကို ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား အနားယူျခင္းခံရသလို ခပ္မ်ားမ်ား အရပ္ဘက္လဲကာ ၾကံ့ဖြတ္လုပ္ေစျခင္းခံရသည္။ ေယာက္ဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌးမွာ တပ္မေတာ္၏ နံပါတ္ ၇ ေျမာက္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။ စစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး တာ၀န္ခံျဖစ္လာသည္။ ယခင္ ဦးပိုင္လီမီတက္ ဥကၠဌ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ေအးေနရာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ နယ္စပ္စည္ပင္၀န္ၾကီးျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စစ္တပ္တြင္ ေဆြမ်ဳိးထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္မိပါက ရာထူးတက္လွမ္းဖို႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ယင္းအေျခအေနအရ သိန္းတင္ေအာင္ မွာ ပါတီမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလိုလို ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားလိုလို ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး ရာထူးမက်ဘဲ တက္လာျခင္းမွာ ေယာက္ဖႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းေကာင္းမွဳေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလည္း ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးလိုလို ႏွဳတ္ထြက္ခ်ိန္တြင္ အီးဂယက္ အေထာက္အပ့ံယူကာ ပါတီအခြံကို တိုက္ခန္းျဖင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းအနီးတြင္ ဇိမ္က်က်ဖြင့္လွစ္ဆဲျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ အဖြဲ႔အခ်ဳပ္အေပၚ ပူးသတ္ေရး စီမံကိန္း သင္တန္းကို တက္ေရာက္ထားျပီးျဖစ္သည္။ တဖက္မွ ျဖိဳးမင္းသိန္းကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးကပ္ေစကာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရယူျခင္းျဖင့္ ဆရာၾကီးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ေယာက္ဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌးတို႔ကို အျမဲ အစီရင္ခံစာ ပို႔ေနသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးလူငယ္ႏွင့္ ေဒၚစုျခံ၀င္း လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲေအာင္ ေျခထိုး လုပ္ေနသည္ကို ခပ္မ်ားမ်ား ရိပ္စားမိခ်ိန္တြင္ ျဖိဳးမင္းသိန္းကေတာ့ ေဒၚစု၏ အနီးကပ္ အေရးေပးျခင္းကို စိတ္မေကာင္းစြာ ျမင္ေနရပါသည္။

—-

ျပည္တြင္းကေပးပို႔လာတဲ့ အင္မတန္မွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ စာတေစာင္ လက္ခံရရွိထားပါတယ္။

ကိုသားေဆြ

လိုသလိုဆက္လုပ္လို႔ရပါတယ္ ။
ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အခက္အလက္ေတြကအမွန္ပါ။

ဆိုတဲ့ ရာႏွဳန္းျပည့္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ေထာက္ခံခ်က္ပါ တပါတည္း ရထားျပီးျဖစ္တာမို႔ မၾကာခင္မွာ အားလံုးဖတ္ရွဴေလ့လာႏုိင္ဖို႔ တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။
Like · Share
by facebook thar swe

About chatsu

chat su has written 34 post in this Website..