ညီသုတဂုဏ္ျပဳ “ဝဲရိုက္ဝဲသြင္း”

ညီသုတ၊ ခ်ကာေရး၊ ေႏွးမၾကာ၊

သာသည့္ေန၊ ေဝသည့္လ၊ လွသည့္ပန္း၊

နန္းစံေပ်ာ္၊ ေအာ္ ဟုသာ၊ မွာ မေျခြ၊

ေႏြဝယ္ စမ္း၊ လမ္း တခို၊ ညိဳ တေၾကာ၊

ေသာေမာတင့္၊ ျမင့္လွသည္။

ဤလိုဟန္၊ တန္ျပန္တု၊ ခုခ်ေရး၊

ေတြး မပါ၊ စာ မပီ၊ သီ မကံုး၊

သံုး မတည့္၊ မွည့္ မဝင္း၊ လင္း နရီ၊

ညီပါေစ၊ ေဝဆာမွ၊ လွ ကာရန္၊

ပန္ဆင္ဖူး၊ ရူးမတတ္၊ မွတ္ကာ ဆင္၊

ရင္ဝယ္ စု၊ မုခ် ဆို၊ လိုတ ျပည့္၊ ျဖည့္လိုသည္။

ဆီ မပါ၊ စာမတင့္၊ သင့္ မထင္၊

ခင္ မပ်က္၊ လက္ယွက္ကာ၊ မာ ပါေစ၊

ေျခြပါလို႔၊ ပို႔ ေမတၱာ၊ ျဖာ တဝွန္း၊

လန္းေစလို၊ ကိုရင္ ျပဳ၊ ဆုမြန္ေတာင္း၊

ေၾကာင္းက်ိဳးရွာ၊ စာလႊာေရး၊ ေတြးကာလွမ္း၊

စမ္းတဝါး၊ မွားပါေစ၊ ေဝဖန္သူ၊

ကူေစေၾကာင္း၊ ေတာင္းပန္သည္။ ။

(ညီသုတ၊ ခုမွေရး၊ ေႏွးမၾကာ၊

သာသည့္ေန၊ ေဝသည့္လ၊ လွသည့္ပန္း၊

နန္းစံေပ်ာ္၊ ေအာ္ ဟုသာ၊ မွာ မေျခြ၊

ေႏြဝယ္ စမ္း၊ လမ္း တခို၊ ညိဳ တေၾကာ၊

ေသာေမာတင့္၊ ျမင့္လွသည္။)

ေတာက ကိုရင္

(၀၉.၁၂.၂၀၁၁)

(ညီသုတ၏ ‘ဝဲရိုက္ဝဲသြင္း ေမတၱာပို႔ကဗ်ာ’ ကို မီွ၍ လက္တန္းတုပမိပါသည္…)

ညီသုတ ေက်နပ္နိုင္ပါေစ…

ေလးစားခင္မင္လွ်က္

ေတာက ကိုရင္

About koyin

ေတာက ကိုရင္ has written 59 post in this Website..

ပ်ံသန္းေနတဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ေပါ့… ခေရာင္းေတာမွာ လမ္းေကာင္းေကာင္းေလွ်ာက္တတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားဆဲ…