*****            ဦးခုိက္ပူေဇာ္  တရုပ္ျပည္မွ  ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္  *******

 

(၈-၁၂-၂၀၁၁) ေန ့က ေန ့လည္ခင္းပိုင္းခန ့္တြင္ က်ြန္မတို ့မႏ ၱေလးျမိဳ ့သို ့ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္သည္၇န္ကုန ္ျမိဳ ့မွၾကြေရာက္ေတာ္ မူလာခဲ ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျပီးခဲ ့ေသာ ေအာက္တို ဘာလ(၁၂)၇က္ေန ့ မွာ ေနျပည္ေတာ ္ေ၇ာက္ခုိက္ ဖူးခြင္ ့ၾကံဳ၍ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ကို ဥပၸါတသႏိၲေစတီဂႏၶကုဋိ လိုဏ္ေတာ္မွာ က်ြန္မ ဖူးေျမာ္ ခြင္ ့ရရွိခဲ ့ရာ ယခု နဲ ့ပါဆိုလ်ွွင္ (၂)ေနရာမွာ (၂)ၾကိမ္ထက္မနည္း ဖူးခြင္ ့၇၍ႏွစ္ေထာင္းအားရ    ကုသိူလ္စိတ္ျဖင္ ့၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိသည္မွာ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ပင္။

တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္အား က်ြန္မတုိ ့ျမန္မာႏိုင္ငံ သို ့ေဒသစာရီ ပင္ ့ေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ ့သည္မွာ ယခု အၾကိမ္ႏွင္ ့ပါဆိုလ်ွင္ (၄)ၾကိမ္ တုိင္ ၇ွိခဲ ့ျပီျဖစ္သည္။

(က) ပထမအၾကိမ္   (၁၅-၁၀-၁၉၅၅ မွ ၈-၆-၁၉၅၆)  ထိ   (၈) လ

(ခ)ဒုတ္ိယအၾကိမ္   (၂၀-၄-၁၉၉၄ မွ ၈-၆-၁၉၉၄) ထိ      (၄၅) ရက္

(ဂ)တတိယအၾကိမ္ (၆-၁၂-၁၉၉၆ မွ ၅-၃-၁၉၉၇) ထိ      (၉၀) ရက္ နွင္ ့

ယခု

( ဃ )စတုတၴအၾကိမ္ (၆-၁၁-၂၀၁၁  မွ ၂၃-၁၂-၂၀၁၁)ထိ  (၄၈)ရက္ တိုင္တိုင္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရဟနး္ရွင္လူ ျပည္သူ အေပါင္း စိတ္ခ်မ္းေျမ ့စြာ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ ႏုိ္္င္ေရးအတြက္ အပူေဇာ္ခံထားရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

ယခု အၾကိမ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္

(၁)ေနျပည္ေတာ္၌ ဥပၸါတသႏိၲေစတီဂႏၶကုဋို လိုဏ္ေတာ္မွာ(၆-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၂၁-၁၁-၂၀၁၁) ထိ (၁၆  ရက္ )

(၂)ရန္ကုန္ျမိဳ ့က မ ၻာေအးကုန္းေျမ မဟာပါသာဏ ဂႏၶကုဋိလိုဏ္ေတာ္ မွာ(၂၂-၁၁-၂၀၁၁  မွ ၇-၁၂-၂၀၁၁)ထိ

(၁၆ ရက္)ႏွင ့္

(၃)မႏၲေလးျမိဳ  ့မဟာအတုလေ၀ယံ(အတု မရွိ)ေက်ာင္းေတာ္ မွာ(၈-၁၂-၂၀၁၁ မွ ၂၃-၁၂-၂၀၁၁)ထိ(၁၆ ရက)္

တင္ ့တယ္ သ ပၸာယ္စြာ ၾကည္ ညိဳ အပူေဇာ္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ ၾကြေ၇ာက္သီတင္းသံုးအပူေဇာ္ခံထားရွိရာ မႏၲေလးျမိဳ  ့မဟာအတုလေ၀ယံ(အတု မရွိ)ေက်ာင္းေတာ္***

 

မေန ့ က(၉-၁၂-၂၀၁၁) ့နံနက္ပိုင္း (၁၁)နာရီ ခန္ ့တြင္ က်ြန္မ သူငယ္ခ်ုင္းမ်ားႏွင္ ့အတူ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ ၾကြေ၇ာက္သီတင္းသံုးအပူေဇာ္ခံထားရွိရာ မဟာအတုလေ၀ယံ(အတု မရွိ)ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသို ့ခ်ီတက္ခဲ ့ၾကပါတယ္။ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားဘက္မွာ ကွြ်န္မတို ့စက္ဘီး၊ဆုိင္ကယ္ မ်ားကို ဘု၇ားဖူးလာသူမ်ားအတြက္ စနစ္တက် အခမဲ ့အအပ္ခံ၍ စႏၵာမုခိ ဘုရားေ၇ွ ့မွာ ကားမ်ားကို စနစ္တက် ထားရွိရပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******       ကုသိုလ္ေတာ္ ေ၇ွ ့၇ွိ ကန္ေရျပင္ ကို ျဖတ္၍ လွမ္းျမင္၇ေသာ ဘုရားဖူးလာ ယာဥ္မ်ား  *********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********ကုသိုလ္ေတာ ္ ဘုရားေ၇ွ ့ရွိ  ဘုရားဖူးမ်ား အခမဲ ့ အပ္ႏွံ၇ာ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ မ်ား  ***************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** *ျမတ္စြယ္ေတာ္ကို ၾကိဳဆိုေနၾကေသာ ကုသိုလ္ေတာ္   ဘုရားေ၇ွ ့ရွိ ေ၇ာင္စံု လွပ ၾကာပန္းကေလးမ်ား****

 

***** ျမတ္စြယ္ေတာ ္ သို ့ ဖူးေျမာ္၇န္   ေလ်ွာက္လွမ္း  အ၀င္ လမ္းကေလး********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** လမ္းေဘး ၀ဲယာ တေလ်ွာက္  စြယ္ေတာိ ပံု  ေ၇ာင္းခ်ေနၾကေသာ  လက္ေပြ ့ေစ်းသည္မ်ား  ********

ထုိ ့ေနာက္ ေျခလ်ွင္ေလ်ွာက္ ကာ ဘုရားဖူးမ်ားစီတန္း၀င္ေ၇ာက္ရာေန၇ာဆီသို ့ ေလ်ွာက္လွမ္းခဲ ့ၾကပါတယ္၊္၊ မႏၲေလးမွာ(ေနျပည္ေတာ္ႏွင္ ့မတူ)  တမူထူးျခားတာ ကေတာ ့လမ္းေဘး၀ဲယာ တေလ်ွာက္

စြယ္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဧ။္ပံုေတာ္မ်ားကို ဘုရားဖူးလာသူ အေပါင္း ေစ်းႏွဳနး္သက္သာစြာ ျဖင္ ့၀ယ္ယူပူေဇာ္ႏိုင္ျခင္းပင္။စြယ္ေတာ္ပံုေတာ္မ်ားမွာ အားလံုးပလတ္္စတစ္္ေလာင္းထား၍ ေဆးသားစိုစို ႏွင ့္ သပ္သပ္၇ပ္၇ပ္ပင္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********             ေဆးသားစိုစို    ့ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳ  ၀ယ္ယူရရွိ ႏိဳင္ေသာ စြယ္ေတာ္ပံုမ်ား       *************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********အ၀င္၀ တြင္ တန္းစီေနၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ား *******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ဘုရားဖူးမ်ား အားလံုးလိုက္နာရန္  သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား***

 

ထုိေနရာမွစ၍ က်ြန္မတို ့အားလံုးကို

လွဳဒါန္းလို ေသာ ေငြ ေၾကးမွ လြဲ၍ ေဖာင္တိန္၊ကင္မ၇ာ၊ပိုက္ဆံအိတ္၊ ဖုန္း စသည္ ့အျခား မည္သည္ ့ပစၥည္းမွ ယူေဆာင္ခြင္ ့မျပဳပါ။ကင္မ၇ာယူခြင္ ့မရေသာေၾကာင္ ့ အတြင္ းမွာမည္သည ့္ပံု မွရိုက္ခြင္ ့မရခဲ ့ပါ။က်ြန္မတို ့လည္း သူငယ္ခ်ငး္(၂)ေယာက္ကို ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ထြက္ေပါက္တြင္ အေစာင္ ့ထားခဲ ့ျပီး ေနာက္ တလွည္ ့စီ ႏွစ္ဖြဲ  ့ခြဲ၍

ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ခဲ ့ၾကပါတယ္။

ေလ်ွာက္လမ္းကို အမ်ိုဳးသားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္လုိင္းခြဲထား၍ ဘုရားအ၀င္၀တြင္ ေသခ်ာစစ္ေဆးခံျပီးမွ ၀င္ေ၇ာက္ၾကရပါတယ္။

အတု မရွိ ေက်ာင္း၀င္းက်ယ္ၾကီး အတြင္းမွာေတာ ့တာ၀န္က်သူ အသီးသီးက တက္တက္ၾကြၾကြ ျဖင္ ့က်ရာတာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္မွာ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္။ၾကည္ႏူးစရာပင္။

အလွဴခံဌာနမွာလည္း ဘုရားဖူူူူူးလာေ၇ာက္ လွဴဒါန္းသူမ်ားက ၾကိတ္ၾကိတ္တိုး။အံ ့ခ်ီးစရာ ျမန္မာတို ့ဧ။္သဒၵါတရားပါေပ။က်ြန္မတို ့လွဴဒါန္းအျပီးတြင္ ျဖတ္ပိုင္းနွင္ ့အတူ (ဓမၼဒါန) တ၇ုပ္ျပည္ စြယ္ေတာ္ဘုရားရွိခိုးဂါထာစာရြက္ေလးနွင္ ့စြယ္ေတာ္္ပံုေသးေလးတပံုေပးပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** အလွဴခံဌာနမွ   ဓမၼဒါန အျဖစ္ လက္ေဆာင္ေပးေသာ စြယ္ေတာ္ ပံု        **********

 

ဘု၇ားေပၚေ၇ာက္ေတာ ့

အ၀င္၀ မွာ ေလွကားကို မတက္ႏိူင္ရွာေသာ အဖြားအိုႏွစ္ေယာက္ကို ေပြ ့ခ်ီေခၚေပးေနေသာ တာ၀န္က် ၀တ္စံု၀တ္လူငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္နွင္ ့တုိး၍လမ္းဖယ္ေပးရင္း ၾကည္ႏူးစြာ သာဓုေခၚမိေသးသည္။ အေပၚေ၇ာက္ေတာ ့ထုိအဖြားအို ႏွစ္ေယာက္ အတြက္ ၀ွီးခ်ဲ ႏွစ္စီး ကို တြနး္၍အေျပးလာေပးေနေသာ

ေနာက္ထပ္လူငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ ့လုိက္ရသည္။တာ၀န္အ၇ မဟုတ္ဘဲ ေစတနာအျပည္ ့ထားကာ

တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေနပံုက မ်က္ႏွာေပၚမွာထင္ထင္ရွားရွား။၇င္ထဲ လိွဳက္ခနဲ ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။

စြယ္ေတာ္ျမတ္စံပယ္ရာ ခမ္းမထဲ ေ၇ာက္ပါျပီ။၀င္လ်ွင္၀င္ခ်င္းဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္ဘုရားကို ပူေဇာ္ေသာတ၇ားေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦးဧ။္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္အသံကို ၾကားရသည္မွာ လည္း၀မ္းေျမာက္ ပီတိျဖစ္ စရာပင္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားသပါၸယ္စြာ ပူေဇာ္ထားေသာ ျမတ္စြယ္ေတာ္ ထံအာရံုညြွတ္ကာ တေ၇ြ ့ေရြ ့ေလ်ွာက္လွမး္လာရင္း ျမတ္ဗုဒၶဧ။္ သရီ၇ဓာတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ အထက္လက္၀ဲစြယ္ေတာ္ျမတ္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ၾကည္ညိ ုစြာ ဖူးေတြ ့ရပါေသာအခိုက္မွာေတာ ့

စိတ္တြင္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးပီိတိိလွိဳင္းမ်ား တျငိမ္ ့ျငီမ္ ့ျဖင္ ့ဘုရားရွင္ ကိုယ္စား ဖူးေတြ ့ရသလိုျဖစ္၍

ဖူး၍မ၀ႏိုင္ေအာင္ပင္။ ျမတ္စြာဘု၇ားဧ။္ စြယ္ေတာ္ အစစ္ျဖစ္၍

ဆုေတာင္းမိသည္ကေတာ ့သံသရာ၀ဋ္ ဒုကၡတုိ ့မွ က်ြတ္လြန္ရာမွန္ ။ျမတ္နိဗၺာန္မွလြဲ၍

အျခားဘာမွ မရွိေတာ ့ပါ။္ ၾကာၾကာရပ္၍ ဖူးေမ််ာ္ေနရန္ မသင္ ့ေသာေၾကာင္ ့ခပ္ျဖည္းျဖည္းေလ်ွာက္လွမ္းကာ ဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္ဘုရားဧ။္ ေ၇ွ ့ေမွာက္တြင္ ေအးေအးေဆးေဆး ထုိင္ကာဖူးေျမာ္မွ သာ အားပါးတ၇ ဖူးေျမာ္၇သည္မွာ စိတ္ေအးခ်မ္းမွဳကို အထူးခံစားရ၍ ဗုဒၶကိုယ္စား ရည္မွန္းကာ ကုသိုလ္ပြား၍ ဖူးမ၀ႏိုင္ ေအာင္ ပင္။ဖူးေျမာ္ျပီး ေရြွေက်ာင္းၾကီးမွေအာက္သို ့ အဆင္းမွာေတာ ၾကည္ညိဳ ဖြယ္၇ာျမတ္စြယ္ေတာ္ပံု ပါေသာ ျပကၡဒိန္ တခု ကို တေထာင္က်ပ္ ျဖင္ ့၀ယ္ယူပူေဇာ္ခဲ ့ပါတယ္။စြယ္ေတာ္စံပါယ္ရာ ေ၇ြွေက်ာင္းၾကီးႏွင ့္စြယ္ေတာ္ကို္သယ္ေဆာင  ္လာေသာ က၇၀ိတ္ပံုကားပါေသာ တီရွပ္တတည္ ကို လည္း အမွတ္တရ ၀ယ္ယူပူေဇာ္ခဲ ့ပါတယ္။

အႏွစ္သက္ဆံုး ကေတာ ့စာအုပ္ေတြပါဘဲ ။တာ၀န္ရွိသူမ်ားေ၇ာင္းခ်ေပးေနေသာ တရားစာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင္ ့စြယ္ေတာ္ သမိုင္းျပည္ ့ျပ ည္ ့စံုစံု သိလိုေနခိုက္ ေတြလိုက္ ့ရတာ ကေတာ ့က်ြန္မ အၾကိဳက္ဆံုးပင္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****  ျမတ္စြယ္ေတာ္ သမိုင္း    စံုလင္ စြာ ေ၇းသားထားသည္ ့ လုူတုိင္း ဖတ္သင ္ ့သည္ ့ စာအုပ္***** 

                                           (ေရွ ့ဘက္ အဖံုးႏွင္ ့ ေနာက္ေက်ာဖံ ုး)

 

**ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ဧ။္ သမိုင္းေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေ၇းသားေဖာ္ျပထားေသာ ဓမၼဒါန  ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္ငယ္ **

 

 

အျပင္ မွာအလြယ္တကူရွာေတြ ့ႏိုင္ ဖို ့ခဲ ယဥ္းေသာ စြယ္ေတာ္ သမိုင္းေၾကာင္းစာအုပ္ေတြ ကို ၀မ္းသာအားရ ၀ယ္ယူပူေဇာ္မိပါတယ္။

ထုိ ့ထက္မက ေဂဇက္ အဖြဲ ့သားမ်ားကို ျပန္လည္မ်ွေ၀ေပးခ်င္မိတာကလည္း စိတ္ထဲမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ပင္။

ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ႏွင္  ့မႏၲေလး

မႏၲေလးႏွင္ ့ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္

ယခု မႏၲေလး  ၌ၾကြေ၇ာက္ေနသည္ ့ ျမတ္စြယ္ေတာ္သည္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗုဒၶျမတ္စြာဘု၇ားဧ။္ စြယ္ေတာ္ အစစ္ျဖစ္၍ မိမိစိတ္အာရုံ၌ ျမတ္စြာဘုရားဧ။္ အသြင္ ကို ထင္ေအာင္ ရုုွုုျပီး ျမတ္စြာဘု၇ားဧ။္ ဂုဏ္ေတာ ္ကို အာရုံ ျပဳ ကာ ျမတ္ဗုဒၶဧ။္ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္စစ ္စြယ္ေတာ္ျမတ္အား ပူေဇာ္အဓိဠာန္၀င္ေသာ္ မ်က္ေမွာက္ ဘ၀၌လညး္ အက်ိဳးထူးမ်ားခံစားရရွိႏိုင္သည္။ ေနာင္ တမလြန္ ဘ၀၌လည္း နတ္ရြာ သုဂတိသို  ့ေ၇ာက္ရွိကာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအေပါင္းႏွင္ ့ ျပည ့္စံုႏိုင္မည္ျဖစ္၍

ယခု မႏၲေလး  ၌ၾကြေ၇ာက္ေနသည္ ့

ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ အား အခါမလင ့္ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္အပ ္လွေပေၾကာင္း

 မႏၲေလး  ေဂဇက္ အဇြဲ ့သားမ်ားႏွင္ ့ျမန္ျပည္သူ အားလံုး အားတိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****စြယ္ေတာ္ ဦးခိိုက္ ျပီး အျပန္  အေနာက္ဘက္ ဘု၇ားေပါက္မွ ထြက္ ခြာလာေသာ ဘုရားဖူးမ်ား*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******* ပ်ားပန္းခပ္ မ်ွ စည္ကားလွ  စြယ္ေတာ္ ဦးခိုက္ ၾကသူ မ်ား ဧ။္ အျပန္ခရီး    **********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******  လာသူ ၊ ျပန္သူ  ကုသိုလ္ယူ

တက္တက္ၾကြၾကြ  ဖူးအပ္လွ

ဦးခုိက္ပူေဇာ္

မႏၲေလးမွ    ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ ္******

About mandalarthu

mandalar thu has written 39 post in this Website..