ယုံၾကည္္သဒၵါ
လွဴကာအမွန္
ၾကံစည္စိတ္ကခက္ပါသည္
စိတ္မွာအၾကံ
လွဴၿပန္ခ်င္က
ႏွဳတ္ဟဖြင့္ရခက္ပါသည္
ႏွဳတ္လြယ္ဖြင့္ဟ
ေၿပာကလွဴလွ်က္
လက္ေတြ့က်ကခက္ပါသည္
လက္ေတြ့ေပးလွဴ
ၿပုၿပီးဟူက
မပူပန္ဘို့ခက္ပါသည္..။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..