ဘာလိုလိုႏွင့္ Jobs ကြယ္လြန္သည္မွာ ၃လ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္…….

Tim Cook သည္ Apple Inc. ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္လား ဆုိတာ

ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လို႔ေနေသး၏…..

 

ခုေတာ့ iPad II ႏွင့္ iPhonee 4GS အရွိန္ႏွင့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္

ခုတ္ေမာင္းေနဆဲ …သို႔ရာတြင္ အနာဂါတ္ကို ဘယ္သူသိပါသလဲ….

 

ေနာက္ထပ္ ထုတ္လုပ္မည့္ Product သည္ ကံၾကမၼာကို မည္မွ်

သက္ေရာက္မႈ ရွိပါအံ့နည္း….

 

Cook အေပၚ သံသယ မကင္းၾကေသာ Boards of Directorsႏွင့္

share holders မ်ား က စင္ျမင့္ေပၚသို႔ ..လူတေယာက္ကို ဆြဲတင္လာၾကသည္…..

Jobs ကဲ့သို႔ပင္ miracle မ်ား ယူေဆာင္လာမည္ဟု အားလံုးက လက္ခံနားလည္ေပးၾကေလ၏

မၾကာမီ ပင္ seminarမ်ား press release မ်ား… ျပဳလုပ္လာလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၾကေသးသည္….

 

New York Times ႏွင့္ Entrepreneur magazine တို႔မွ အင္တာဗ်ဴးရန္ ခ်ိတ္ဆက္ ေနၾကသည္ကိုလည္း

ၾကားေနရသည္… Obama အစိုးရကလည္း …ထိုသူ၏ personal profile ကိုရွာေဖြ

ေမႊေနာက္ ဖတ္ရႈျပီး အံ့ၾသဘနန္းျဖစ္ၾကရသည္ဟု ဆိုေလသည္…

Microsoft ႏွင့္ Google တို႔ကို ေဇာေခၽြးျပန္ေစမည့္လူ

ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရေလသည္…

ထိုသူသည္ကား …. Silicon Valley ၏ အရွင္သခင္သစ္…

Steve Jobs ၏ ပလႅင္ ကို ဆက္ခံသူ…

 

အနာဂါတ္ အိုင္တီေလာက၏ ၾကမၼာကို ေရးခ်ယ္ ဖန္တီးမည့္သူပင္

ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္..

 

အႏွီလူငယ္သည္ လြန္စြာမွ စူးရွေသာ အျမင္ရွိ၏

လြန္စြာမွ ျပင္းျပေသာ စိတ္သေဘာရွိ၏

ထို႔အတူ လြန္စြာလည္း ၾကင္နာသနားတတ္၏

လြန္စြာ ဖန္တီး ေတြးေခၚေလ့လာ မႈ အားေကာင္းျပီး

လြန္စြာလည္း စိန္ေခၚလိုစိတ္ …ျပင္းထန္သူျဖစ္သည္….

 

 

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္းကို Shoulder-to-shoulder ဟု

သမုတ္ၾကေပသည္ …. Steve Jobs 2.0 သည္ကား …

Head-to-head ေလာက္ ေျပာမွသာ တန္ခါက်မည့္ လူစားမ်ိဳးပင္တည္း…

 

ထို႔အတူ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္ အေလးစား အားအက်ရဆံုး Marketer တေယာက္လည္းျဖစ္ေခ်ရာ…

ထိုလူ႔အေၾကာင္းကို ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ တင္ဆက္လိုက္ရပါေတာ့သတည္း။

.

.

.

.

.

.

.

.

Steve Jobs 2.0 ၏ပံု…

 

 

 

 

ေလးဇားခင္မင္ဇြာ….

Yours Original Inz@ghi

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011