အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ုဳပ္ (NLD) ကို ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္က ပါတီ အလံေတာ္ ပါတီတံဆိပ္တို႔ကို သတ္မွတ္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီ သေကၤတ မထားရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ရန္ျပင္ဆင္ေသာအခါ ေကာ္မရွင္ က ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ သံုးစဲြမည့္ မဲျပား၏ လိုအပ္ခ်က္ အရ ပါတီသေကၤတ သတ္မွတ္ထားရွိရမည္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ထိုစဥ္က ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ အတြင္းေရးမႈး ဦးခ်စ္ခိုင္ (ကြယ္လြန္) နွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ဦးေက်ာ္မင္း (ဗိသုကာေက်ာ္မင္း) (ကြယ္လြန္) တို႔ ေကာ္မရွင္သို႔သြားေရာက္ကာ ‘ခေမာက္ပံု’ ကုိပါတီ၏ သေကၤတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ခေမာက္တံဆိပ္မွာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အလံေတာ္ ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားကဲ့သို႔ မူလဇစ္ျမစ္မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သေကၤတ သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား မဲထည့္ရန္ လြယ္ကူေစရန္ ႏွင့္ အမွားအယြင္းမရွိ ဆႏၵမဲေပးနိုင္ေစရန္ အတြက္ ခေမာက္ႏွင့္ အဖဲြ႔ခ်ုဳပ္ (NLD) ကို တဲြလ်က္မွတ္သားမိေနေလာက္ေအာင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က မဲဆြယ္ ေဟာေျပာေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အဖဲြ႔ခ်ုဳပ္ (NLD) သည္ မွတ္ပံုမတင္ ေရြးေကာက္ပဲြလည္းမ၀င္ခဲ့ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) က ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရာ ပါတီတံဆိပ္အျဖစ္ ခေမာက္တံဆိပ္ကို သံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ခေမာက္တံဆိပ္ သည္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ဇာစ္ျမစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ သေကၤတ အျဖစ္သံုးစဲြ ခဲ့သျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား အၾကားထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္သြားနိုင္ပါေၾကာင္း ကန္႔ကြက္တင္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္က တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ခေမာက္သည္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) နွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသးသေယာင္ေယာင္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ား အၾကား ယခုတိုင္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္လ်က္ရွိ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသည္။
ယခုအခါ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည့္ (သို႔မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ရာ တြင္ အသံုးျပဳမည့္ ပါတီ အလံေတာ္ ႏွင့္ ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ားကို မူလအတိုင္းထားရွိမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ပါတီ၏ တံဆိပ္ကိုလည္း သတ္မွတ္လိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ အနီေရာင္ေအာက္ခံတြင္ အျဖဴေရာင္ၾကယ္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ခြပ္ေဒါင္းပံု ၊ အျဖဴေရာင္ ” အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္” စာတန္းကို ေအာက္ေျခတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စံျပဳ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ေထာင့္မွန္ စတုဂံ ပံု အလ်ား ၁.၆၂ လက္မ ၊ အနံ ၁ လက္မ ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ခေမာက္သံုးလံုး တံဆိပ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္တစ္ခု ေပၚလာျပန္ျပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ကာလတြင္ ခေမာက္ပံု တံဆိပ္ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ထင္ေယာင္ထင္မွား မျဖစ္ေစလိုေတာ့ပါသျဖင့္ ခေမာက္တံဆိပ္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ လံုး၀ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပမည့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ တံဆိပ္မွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုအတိုင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

ဘယ္သူမ်ားတင္မလဲလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ ဘယ္သူမွ အခုထိ မတင္လို႔ သတင္းတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ပံုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စကၤနာ မရွိလို႔ ဓါတ္ပံုရိုက္တင္ပါသည္ ။ ယေန႔ထုတ္ ၁၁-၁၂-၂၀၁၁ ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ စာမ်က္နွာ ၁၇ မွာ ပါတဲ့ NLD ရဲ့ ေၾကာ္ျငာ ပါ။ ေၾကာ္ျငာမွာ ပံု အျဖဴ အမဲ ျဖစ္ရ္် ကာလာ မပါတာေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါ။

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..