ေမး။ ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ လစာ ဘယ္ေလာက္ရပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တလကုိ က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀ ရပါတယ္။

ေမး။ ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လစာက တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ နည္းေနပါသလား

ေျဖ။ ။ က်ပ္ သိန္း၅၀ ဆုိတာ တရား၀င္ေငြလဲႏွဳန္း တေဒၚလာ ၆က်ပ္နဲ့တြက္ရင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရမဲ့ လစာဟာ တလကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈သိန္း ၃ေသာင္း ေက်ာ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရား၀င္ေငြလဲႏွဳန္ူနဲ့ တြက္ရင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႔လစာက အေမရိကန္သမၼတ ၾကီး အုိဘားမားရဲ့ တလ ၀င္ေငြထက္ ၂၅ ဆ မ်ားေနသလုိ တလ ေဒၚလာ ၂ေသာင္းခြဲရတဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထက္လဲ ၄ ဆနီးပါး မ်ားေနပါတယ္။ တြက္ရလြယ္ေအာင္ တေဒၚလာကုိ ေမွာင္ခုိေစ်း က်ပ္တေထာင္ထားတြက္ရင္ေတာာင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လစာက တလကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ေထာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အာရွတုိက္က ႏုိင္ငံအၾကီးအကဲေတြလစာနဲ႔စာရင္ ဘယ္လုိေနပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ေမွာင္ခုိေငြလဲႏွဳန္းနဲ့ဆုိရင္ေတာင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လစာက ျမန္မာကုိ အကူအညီေပးေနတဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ၾကီး ပရာဒိဗၺ ေဒ၀ီဆင္းပေတၱးလ္ ထက္ ေဒၚလာ ၂ ေထာင္မ်ားေနသလုိ အိႏိၵယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္းမုိဟန္ဆင္း လစာထက္ ေဒၚလာ တေထာင္မ်ားေနပါေသးတယ္။ အာဆီယံအဖြဲ့၀င္ ဗီယက္နမ္ သမၼတ ရဲ့ လစာက ေဒၚလာ ၂၄၀ သာရွိတာမုိ႔ ေမွာင္ခုိေငြလဲႏွဳန္းနဲ့ဆုိရင္ေတာင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လစာက ဗီယက္နမ္သမၼတ လစာထက္ အဆ ၂၀ မ်ားေနပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြန္းနက္လုိ႔ စီးပြားက်ပ္ေနခ်ိန္မွာ သမၼတလစာကုိ ခုေလာက္အမ်ားၾကီးေပးထားတာ သင့္ေတာ္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ဘယ္လုိမွ မသင့္ေတာ္ပါ။ တေန႔ တေဒၚလာေအာက္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြက တုိင္းျပည္လူဦးေရရဲ့ ၃၂% ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ၊ တဦးခ်င္း GDP 469 ေဒၚလာသာရွိတဲ့ ျမန္မာလုိ ႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့လစာက ျပည္သူတဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီထက္ ဆယ္ဆေက်ာ္ မ်ားေနတာမုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကၾကည့္ရင္ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နဲ့ခေလာက္ဆုိတဲ့ကိန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေမး။ ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ လစာေတြ ခုေလာက္အမ်ားၾကီးေပးဖို႔ ဘယ္သူက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။ တျခား ဘာခံစားခြင္႔ေတြ ေပးထားပါေသးလဲ။

ေျဖ။ ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ လစာေတြ ခုေလာက္အမ်ားၾကီးေပးဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ တဦးတည္းက စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ လ်ိဳ့၀ွက္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ သူထုတ္ခ်င္တဲ့ ဥပေဒကုိ ထုတ္ခြင့္ရဖို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မဲ့သူေတြရဲ႔ လစာကုိ ခ်ီးျမွင့္ေငြ စရိတ္နဲ့ အေဆာင္ေယာင္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၅ မ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္အတြက္ ကား ၆ စီးနဲ့ ယာဥ္ေမာင္း ၆ ဦး ဆုိပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊက ဥပေဒနဲ့ ျပဌာန္း ေပးထားပါတယ္။

ေမး။ ။ တျခားေဆာင္အေယာင္ေတြ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ ဘာေပးထားပါသလဲ

ေျဖ။ ။

၁။အိမ္ေတာ္၀န္နဲ႔ အိမ္ေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပစၥည္းထိန္း၊ စားဖုိမႉး၊ စားပြဲထုိး၊ ခ၀ါ၊ အိမ္အကူ၊ သန္႔ရွင္းေရး စသည္မ်ား)

၂။ အိမ္ေတာ္နဲ႔ အိမ္ေတာ္၀န္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အခမဲ့ ခံစားခြင့္၊

၃။ အိမ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုိအပ္တဲ့ ပရိေဘာဂနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္

၄။ လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္၊

၅။ ကုိယ္ရံေတာ္ အရာရွိႏွစ္ဦးနဲ႔ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ၂ ဦး

၆။ ေရအခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္၊

၇။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္

၈။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖုန္းအခမဲ့ေျပာဆုိခြင့္

၉။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆ စီး။

၁၀။ ယာဥ္ေမာင္း ၆ ဦး။

၁၁။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္သုံးဆီ၊

၁၂။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ။

ေမး။ ။ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္မွာ ႏုိင္ငံံတာ၀န္ထမ္းဘုိ႔အတြက္ ကား ၆ စီးေတာင္ လုိပါသလား

ေျဖ။ ။ ဘယ္လုိကားမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္တန္တဲ့ကားေတြလုိ႔ သတ္မွတ္မထားတဲ့အတြက္ ကမၻာမွာေစ်းအၾကီးဆုံးကားမ်ိဳးကုိေတာင္ ႏုိင္ငံံဘ႑ာေငြနဲ့ ၀ယ္စီးခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္လုိ တျခားႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ ကား ၆ စီးေတာင္သုံးသလားဆိုတာ ျပန္ၾကည့္ဘုိ့လုိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ စီးပြားေရးေကာင္းတဲ့ အာဆီယံအဖြဲ့၀င္ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတဆုိရင္ Mercedes Benze S600L W221 အမ်ိဳးအစား က်ည္ကာကား ၂ စီးကုိသာ သုံးပါတယ္။ တစီးကုိသာ သမၼတ စီးပီး က်န္တစီးကုိ လုံျခံဳေရးအတြက္ တည္ၾကက္ကားအျဖစ္သုံးပါတယ္။ဒါေၾကာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ထက္ ကားအစီးေရ ၃ ဆ ပုိသုံးထားပါတယ္။

မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆုိရင္လဲ ကား ၃ စီးဘဲ သုံးပါတယ္။ ျမန္မာထက္ စီးပြားေရးတုိးတက္တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ဆုိရင္ Mercedes Benze S600L- W220 က်ည္ကာကား တစီး BMW 730LI (E66) တစီးနဲ႔ Range Rover က်ည္ကာကား တစီး ေပါင္း ၃ စီးသာသုံးပါတယ္။ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ ဆုိရင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ထဲက၀ယ္ထားတဲ့ BMW7 Series ကားတစီးဘဲသုံးပါတယ္။ မၾကာခင္ကမွ သမၼတ အတြက္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဟြန္ဒုိင္း က်ည္ကာကား ၃ စီး ထပ္၀ယ္ေပးထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦးနဲ႔ စုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ေရာ လစာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ ဘယ္လုိရပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒုသမၼတ လစာကုိ တလ က်ပ္ေငြ သိန္း၄၀ ေပးထားပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့

၁။အိမ္ေတာ္၀န္နဲ႔ အိမ္ေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပစၥည္းထိန္း၊ စားဖုိမႉး၊ စားပြဲထုိး၊ ခ၀ါ၊ အိမ္အကူ၊ သန္႔ရွင္းေရး စသည္မ်ား)

၂။ အိမ္ေတာ္နဲ႔ အိမ္ေတာ္၀န္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အခမဲ့ ခံစားခြင့္၊

၃။ အိမ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုိအပ္တဲ့ ပရိေဘာဂနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္

၄။ လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္၊

၅။ ကုိယ္ရံေတာ္ အရာရွိတဦးနဲ႔ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ၂ ဦး

၆။ ေရအခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္၊

၇။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္

၈။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖုန္းအခမဲ့ေျပာဆုိခြင့္

၉။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီး။

၁၀။ ယာဥ္ေမာင္း ၅ ဦး။

၁၁။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္သုံးဆီ၊

၁၂။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ။

ေမး။ ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ နဲ့ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ၃ ဦးလစာက ဘယ္ေလာက္ရပါသလဲ

ေျဖ။ ။ ခ်ီးျမွင့္ေငြ စရိတ္နဲ့ အေဆာင္ေယာင္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ တဦးကုိ တလ က်ပ္ေငြ ၃၅ သိန္း ေပးထားပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့-

-အစိုးရအိမ္တြင္ အခမဲ့ ေနထုိင္ရမည္

-ေနအိမ္ ပရိေဘာဂစရိတ္ အခမဲ့

-လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္

-ျပည္တြင္း ျပည္ပ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ (ဒီအခ်က္ကုိ သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတမွာ ထဲ့မထားပါ)

-ေရအခမဲ့သုံးခြင့္

-လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့သုံးခြင့္

-ျပည္တြင္းေခၚဆုိမႈအတြက္ တယ္လီဖုန္းအခမဲ့သုံးခြင့္ (ျပည္ပအတြက္ ဘယ္သူက က်ခံရမယ္ဆုိတာ ေရးမထားပါ)

-ကုိယ္ေရးအရာရွိတဦး

-အိမ္အကူႏွစ္ဦး

-ထမင္းခ်က္ႏွစ္ဦး

-ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အခမဲ့

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီး

-ယာဥ္ေမာင္း ၄ ဦး

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၄ စီးအတြက္ တစီးကုိ တလ စက္သုံးဆီ ဂါလံ ၆၀ ႏႈန္း

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီးအတြက္ တလ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ

ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတဦးကုိ လစာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ ဘယ္လုိေပးထားပါသလဲ

ေျဖ။ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတဦးကုိ တလက်ပ္ သိန္း၃၀ ေပးပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠဌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠဌေတြရဲ့လစာနဲ့ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့

-အစိုးရအိမ္တြင္ အခမဲ့ ေနထုိင္ရမည္

-ေနအိမ္ ပရိေဘာဂစရိတ္ အခမဲ့ (မေပးပါ)

-လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္

-ျပည္တြင္း အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္

-ေရအခမဲ့သုံးခြင့္

-လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့သုံးခြင့္

-ျပည္တြင္းေခၚဆုိမႈအတြက္ တယ္လီဖုန္းအခမဲ့သုံးခြင့္ (ျပည္ပအတြက္ ဘယ္သူက က်ခံရမယ္ဆုိတာ ေရးမထားပါ)

-ကုိယ္ေရးအရာရွိတဦး

-အိမ္အကူႏွစ္ဦး

-ဥယ်ာဥ္လုပ္သားႏွစ္ဦး

-ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အခမဲ့

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီး

-ယာဥ္ေမာင္း ၃ ဦး

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တစီးကုိ တလ စက္သုံးဆီ ဂါလံ ၆၀ ႏႈန္း

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တလ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ

ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ၾကီးတဦးကုိေတာ့ တလ က်ပ္ေငြ သိန္း ၂၀ ေပးပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္၊ ဒု ေရွ႔ေနခ်ဳပ္၊ ဒု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ အဖြဲ့၀င္ေတြနဲ့ လစာ အေဆာင္ေယာင္တူပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့-

-အစိုးရအိမ္တြင္ အခမဲ့ ေနထုိင္ရမည္

-ေနအိမ္ ပရိေဘာဂစရိတ္ အခမဲ့

-လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္

-ျပည္တြင္း အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္

-ေရအခမဲ့သုံးခြင့္

-လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့သုံးခြင့္

-ျပည္တြင္းေခၚဆုိမႈအတြက္ တယ္လီဖုန္းအခမဲ့သုံးခြင့္ (ျပည္ပအတြက္ ဘယ္သူက က်ခံရမယ္ဆုိတာ ေရးမထားပါ)

-ကုိယ္ေရးအရာရွိတဦး

-အိမ္အကူတဦး

-ဥယ်ာဥ္လုပ္သားတဦး

-ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အခမဲ့

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီး

-ယာဥ္ေမာင္း ၃ ဦး

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တစီးကုိ တလ စက္သုံးဆီ ဂါလံ ၆၀ ႏႈန္း

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တလ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ


by thit htoo lwin

About chatsu

chat su has written 34 post in this Website..