အသိၾကည္လင္
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္၍
စာကိုဖတ္ကစိတ္ညဏ္ရႊင္..
စာေပစကား
ေန့တိုင္းၾကားက
ထူးၿခားလိမၼာ
ပညာအသိတိုးပြားသည္..
စာကိုအမွန္
ဖတ္ဖန္မ်ားက
ပညာၿပည့္၀
ႏွလုံးလွရ
အဆီအႏွစ္
ၿဖစ္ကားနားလည္
မည္ကာသေဘာေပါက္ၾကသည္..
ကိစၥၾကီးငယ္
ၾကုံ၀ယ္ေတြ့က
အစြန္းတရား
ပါယ္ကားေရွာင္တတ္
ဆုံးၿဖတ္ဆင္ၿခင္ႏိုင္ၾကသည္..
အသိလိမၼာ
စာမွာရွိဆို
စာကိုဖတ္က
အက်ိဳးစြမ္းအား
ၿမင့္မားညဏ္ၿမင္
လိုအင္ခရီးၿပီးေၿမာက္တည္း..။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..