လားရိႈျမိဳ႔ အနီး ရွန္ခိုင္ ေက်းရြာ မွ ထူးဆန္း စြာ Hindu သီ၀ ႏွင့္သားေတာ္ ဂေန႔ရွ္ ဆင္းတု ပံုစံ သဘာ၀ အေလွ်ာက္ ေပၚထြက္ေနပံုပါ။ ႏွစ္စဥ္ ပြဲေတာ္ၾကီး က်င္းပေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါတယ္။ ဆုေတာင္းမႈ ျပည့္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ လူအမ်ား စည္ကားေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ Hindu လူမ်ိဳးမ်ားစြာ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ တျဖည္းျဖည္း ေပၚထြက္လာေၾကာင္း ကခု လက္ေခ်ာင္းေပးမ်ားမွာ ထင္ရွားလာျပီး ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းရွိ ဂေနရွ ဆင္းတုမွာ ပိုကာ ေပၚလႊင္လာေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမွလည္း ပြဲေတာ္အတြက္ အထူးရထားစီစဥ္ေလးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လားရိႈးျမိဳ. အထိပါ။ လားရိႈးမွ ရွန္ခိုင္ ေက်းရြာ အထိ ကားနဲ႔ ျပန္သြားရပါတယ္။ သဘာ၀ ေရတံခြန္ေလးနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ျဖတ္စီးတဲ႔ စမ္းေခ်ာင္းေလးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သီ၀ဘုရား ႏွင့္သားေတာ္ ဂေနရွ ဆင္းတုပံုပါ။ သဘာ၀ ေက်ာက္ေတာင္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ၾကည့္ရႈ ပူေဇာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂေနရွ ဘုရားသခင္မွာ မၾကာ ခင္ႏွစ္မ်ားမွ ကမၻာ အလႊမ္း ႏွာေမာင္းႏွင့္ ဆင္းတုမ်ားမွ ႏြားႏို႔ နီးစပ္စြာထားပါက စကၠန္႔ ပိုင္းအတြင္ ႏြားႏို႔ ေပ်ာက္သြားေသာ ဘုရားသခင္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ ရာစုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္းပါ။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..