အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပီးကာစ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူငယ္တစ္သုိက္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကုိဘာမ်ား ပါမလဲ သဲၾကီးမဲၾကီး ေလ့လာေနတဲ့ ကာလျဖစ္သည္။ ေလ့လာေနရင္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပၚလာသည္ CE Civil Education Multiplier သင္တန္း တတ္ခြင့္ရလုိက္သည္။ Multiplier ဆုိတာ အျမင့္ဖြင့္ အေျခခံအဆင့္ေလာက္လည္းမဟုတ္ ဆရာျဖစ္ သင္တန္း ToT လုိ႕လည္း မျမင္ ဒီနွစ္ခုၾကားက အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ သင္တန္းတတ္သူမ်ား က ဗမာမဟုတ္သည္႕ တုိင္းရင္းသား မ်ားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္ကြန္ရက္ က ကၽြန္ေတာ္ရယ္ ပပ ရယ္ တတ္ခြင့္ ရသည္။ ပပ ကလည္း မြန္ဗမာ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္သာ ဗမာပါသည္။

ေနာက္ သင္တန္းမွာ ကိစၥတစ္ခု အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးစရာတစ္ခု ေပၚလာသည္။ ဤသည္ကား ဒု သမၼတ ေနရာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ရနုိင္မရနုိင္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႕ ဆုိလုိသည္႕ တုိင္းရင္းသားမွာ ဗမာ မဟုတ္သည္ အျခား လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ ဗမာကုိ တုိင္းရင္းသားလုိ႕ လက္မခံ။ ဒီျပႆနာ အေတာ္ၾကီးသည္။ အားလုံးက ဗမာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားနဲ႕ တစ္တန္းထဲထားသည္။ စကားေျပာရင္ နင္တုိ႕ ဗမာေတြ ကလုိ႕ ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာမည္႕ အလွည္႕ေရာက္လာသည္။ လူအနည္းစု ဗမာမဟုတ္သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက လူအမ်ားစု ဗမာမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ ရင္ထဲမေကာင္း။ ဗမာ လူမ်ဳိးလည္း စစ္ ဖိနပ္ေအာက္ အျခားတုိင္းရင္းသားေတြလည္း စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ကြာျခင္းကြာ ဘယ္ဘက္ ဖိနပ္ နဲ႕ ညာဖက္ ဖိနပ္သာကြာမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူက ဗမာမုိ႕ ဗမာေတြ ကုိ မုန္းၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အေမလည္း ဗမာ အေဖလည္း ကၽြန္ေတာ္ လည္း ဗမာ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ မရွိ။ ကၽြန္ေတာ္ ကခ်င္ျဖစ္ခ်င္လုိ႕ မရ ကၽြန္ေတာ္ ကရင္ ျဖစ္ခ်င္လုိ႕ မရ။ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာရင္း အသံ တ္ိမ္၀င္လာသည္။ မ်က္၀န္းမွာ မ်က္ရည္ စုိ႕တတ္လာသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ဗမာတစ္ေယာက္ ပါ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တုိင္းရင္းသား အားလုံးကုိ ညီအကုိလုိ သေဘာထားလ်က္ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္လုိ႕ ျပန္သေဘာမထားတာ ၀မ္းနည္းမိသည္။ မ်က္ရည္ေတြ အျပင္ကုိေတာ့ မစီး ရင္ထဲ၌သာ က်ိတ္၍ငုိသည္။

ေနာက္ပုိင္း စဥ္းစားမိမွ သူတုိ႕ မွန္းတာလည္း အေၾကာင္းရွိသည္။ တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးအမ်ားစု ရွိသည္ ေဒသမ်ားက လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းကသည္ ဒိီေနရာကုိ ေရာက္သည္ ဗမာဆုိသူမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မဟုတ္ သူတုိ႕။ သူတုိ႕ ရြာ မီးနဲ႕ ရႈိ႕ၾကသည္၊ မိန္းကေလးမ်ားကုိ မုဒိန္းက်င့္ ၾကသည္။ ၾကက္ဆြဲ ခ်က္စား ၾကသည္။ ထုိသူတုိ႕ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မဟုတ္ သူတုိ႕သာျဖစ္သည္။ ရာဇ၀င္ သမုိင္း ေၾကာင္းအရလည္း ဗမာေတြ ကုိ မုန္းၾကသည္။ ရခုိင္ေတြ ျမတ္္နုိးတန္ဖုိးထားသည္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး ကုိ အနုိင္က်င့္ ယူေဆာင္ခံရသည္။ မြန္တုိ႕ မင္းေနျပည္သည္လည္း ဗမာဘုရင္မ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ အေစာ္ကားခံခဲ့ရတာေတြ ကုိ မေမ့ေပ်ာက္ၾက။ သူတစ္ပါး နယ္ေျမကုိ ကိုိယ္က က်ဴးေက်ာ္ေတာ့ နယ္ပယ္ ခ်ဲထြင္သည္ဟု ေရးျပီး သူတစ္ပါး ကုိယ့္ေဒသကုိ က်ဴးေက်ာ္ေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕ သည္ဟုေျပာေသာ သမုိင္းသင္ခန္းစာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သင္ၾကားရသည္။

ေက်ာင္းမွာ စာသင္ၾကားေတာ့လည္း သူတုိ႕ လူမ်ဳိးေတြ ကုိ အနုိင္က်င့္ခဲ့တဲ့ ဗမာ့ သူရဲေကာင္းေတြ ကုိ အမ်ဳိးသား သူရဲေကာင္း အျဖစ္သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္း က်န္စစ္သား၊ ဘုရင္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား၊ တပင္ေရႊထီး အသင္းတဲ့ ရာဇာဓရာဇ္အသင္းမပါ၊ လဂြန္းအိမ္ အသင္းမပါ၊ ေထာ့မဲပါ အသင္းမပါ၊ ဖုံကန္ဇီ၀ါ အသင္းမပါ၊ ေစာ္လေဖာ္ အသင္းမပါ မလည္း မရွိ ၾကားလည္းမၾကားဘူး။ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံဘာသာစကားကုိ လည္း ေက်ာင္းတြင္ မသင္ရ မျပဌာန္း၊ အျခားျပင္ပ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အသင္းေတြ က ကုိယ္ပုိင္တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားကုိ သင္ေပးမွ တတ္ၾကသည္။ ထုိအသင္းမ်ားက လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရသည္မဟုတ္။ ထုိ္တုိင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈ အသင္းမ်ား မရွိရာ အရပ္က တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ မိမိတုိ႕ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား ကုိ ေမ့ေပ်ာက္ျပီး ျမန္မာစကားသာ ေျပာဆုိၾကေတာ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ဘာသာစကား စာေပေပ်ာက္ျပီး ေနာက္ လူမ်ဳိးပါ ေပ်ာက္သြားသည့္ လူမ်ဳိးမနည္း။

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႕ နုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ ဌာနကလည္း ဗမာလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာဆုိ မွတ္ပုံတင္ရရန္ လြယ္ကူသည္ တျခားတုိင္းရင္းသား ဘာသာျခားဆုိ မလြယ္လွ။ ဒီလုိနွင့္ တုိင္းရင္သားတုိ႕ မွာ မွတ္ပုံတင္ လြယ္ကူစြာ ရေစရန္ မွတ္ပုံတင္ထဲတြင္ ဗမာ ဗုဒၶဟူတည္႕ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာဆုိ ဗမာျဖစ္ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ မြန္လည္းရွိ်သည္ ရခုိင္လည္းရွိသည္ ကရင္လည္းရွိသည္ သုိ႕ေသာ္ ဗမာျဖစ္ရေလသည္။ လူမ်ဳိးေရး အမွတ္သဏၰန္ ေပ်ာက္ဆုံးေပတည္း။

ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ နဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းတယ္လုိ႕ ဆုိကာ ဆုိကေရးတီး ျပိဳင္ပြဲတုိင္းတြင္လည္း ဆုိရ ကရ ေရးရ တီးရ သည္မွာ ဗမာသီခ်င္းမ်ား ဗမာအကမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းအုိးစည္ျဖင့္အတီးျပဳိင္သည္မၾကားဖူး ကရင္ဒုံးယမ္း ကသည္ မျမင္ဖူး။ ရခုိင္သီခ်င္း ဆုိသည္ မၾကားဖူး။ မြန္သီခ်င္းေရးသည္ မျမင္ဖူး။ အားလုံး ဗမာ အက ဗမာ သီခ်င္း မ်ားသာ။

တုိင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္ရာတြင္လည္း မဆလ ေခတ္တြင္ လူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း လမ္းစဥ္ပါတီက ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ္လည္း(မဆလကုိ တမ္းတျခင္းမဟုတ္) အခု တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ ေတြ အေၾကာင္း အဓိကေလ့လာသည္ မနုႆေဗဒဌာနသည္ပင္ တကၠသုိ္လ္နယ္ပယ္တြင္ အေမ့ခံ ဌာန တစ္ခု ျဖစ္ေနပါျပီ။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကို္ယ္ထူကုိယ္ထ လုပ္သည္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အသင္းမ်ားကုိ လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ မရွိ ေအာင္ လုပ္ထားၾကသည္။

ေနာက္ ဆိုး၀ါးသည္ တစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဗုိလ္သင္တန္း တတ္ခြင့္ မရျခင္းျဖစ္္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အမိျမန္မာျပည္ေျမေပၚေနျပီး အမိျမန္မာျပည္ေရးေသာက္ အမိျမန္မာျပည္ ေလကုိ ရႈရႈိက္ရေသာ္လည္း အမိျမန္မာျပည္ကုိ ကာကြယ္ခြင့္ မရၾကေပ။

ဗမာ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒနဲ႕ အတူ ကပ္ပါလာတာက ဗုဒၶဘာသာ။ အစုိးရဌာန ၀န္ထမ္းေလာကမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ရင္ ရာထူးအတက္ေနွးသည္ အခြင့္အေရးနည္းသည္။ ဒီလုိမူ၀ါဒ ခ်မွတ္တာေကာ ဗုဒၶအလုိဟုတ္ပါ သေလာ ကၽြန္ေတာ္ မေတြးတတ္ပါ။ လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအရ လူသားတုိင္း နွစ္သက္ရာ ဘာသာတရား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကုိးကြယ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္ ဆုိသည္ အခ်က္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ မွ မဟုတ္ရင္ နုိင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အေရးတန္းတူမရၾကေပ။ ေနာက္ ပုိဆုိး သည္က ေလာက သုံးပါး သတၱ၀ါ အားလုံးအတြက္ ေဟာၾကားထားသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္ ဗမာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ မူပုိင္အျဖစ္ အခ်ဳိ႕ ဘာသာေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားၾကသည္ ကုိ ကုိယ္တုိင္ ျမင္ခဲ့ဖူးသည္။ မသိနားမလည္ မစဥ္းစားတတ္ေသးသည္႕ နွငယ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီမႈ အဆိပ္ခတ္လုိက္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ရုိးသားစြာျမင္မိပါသည္။ ဤသည္႕ ဗုဒၶအလုိက် လုပ္ပါသေလာ့ မုန္းတီမႈသည္ ေဒါသျဖစ္သည္ ဗုဒၶကား ရန္သူကုိပင္ ေမတၱာ(ေကာင္းေစခ်င္သည္႕ ေစတနာ) ထား၇မည္ဟု လမ္းညြန္ျပထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထုိအထက္ပါ ကိစၥေတြ အားလုံး ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္နဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အားမေပး မလုပ္လုိ ကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္နဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း နႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္ ဆန္႕က်င္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ ထုိကိစၥမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သူမ်ား အေကာင္အတည္ေဖာ္သူမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား ဗမာမ်ား ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ဗမာျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥသည္ ကၽြန္ေတာ္မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ဌား ကၽြန္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ တာ၀န္ရွိ၍ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္တုိ႕ နုိပ္စက္ၾကလုိ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နုိင္ငံ အေတာ္အမ်ား ဒုကၡေရာက္ ၾကသည္။ ယခု ဂ်ပန္အစုိးရ ကား ဒုတိယကမာၻစစ္က ဖက္ဆစ္ အစုိးရနဲ႕ ဘာမွ မဆုိင္ သုိ႕ေသာ္ အခုထိ စစ္တြင္းကိစၥမ်ားကုိ ယခုထိ ေတာင္းပန္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ယခု တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ယခင္ျပဳခဲ့သည္ ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံးကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ပုံေျပာသူမ်ား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္အေနနဲ႕ လည္းေကာင္း ဘာသာျခားမ်ားအခြင့္အေရးရတန္းတူရရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လူမႈအက်ဳိးျပဳ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း တတ္စြမ္းသမွ် ထိန္းသိမ္းသြားပါမည္။

ဗဟုယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ထြန္းပါေစ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒ က်ဆုံးပါေစ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းပါေစ

ေမတၱာျဖင့္

ေမာင္ဥဂၢါ

About Mg Ogga

Mg Ogga has written 33 post in this Website..

ေမာင္ဥဂၢါ လူမူဖြံျဖိဳးေရးပရဟိတ လုပ္သား ဘေလာ့ေရးတယ္ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္ ပုံေျပာသူမ်ား အဖြဲ႕၀င္ စာေရးတယ္ စာဖတ္တယ္ ့http://ogga.myanmapress.com ့http://storyteller.myanmarsar.org