ေမတၲာCampaign (အထက္ျမန္မာျပည္)က ေဒၚေအာင္စုၾကည္ထံသို႔ ယေန႕ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထိုပန္ၾကားလႊာ အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ကခ်င္ေဒသအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ေမတၲာCampaign (အထက္ျမန္မာျပည္)မွ ပန္ၾကားလႊာ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔စြဲ။ ။၁၃-၁၂-၁၁

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသျဖင့္ အျပစ္မဲ့ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ မိမိတိို႕ဌာေနရွိ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာၿပီး စစ္ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရွာင္တိမ္း ခဲ့ရပါသည္။

(၂) လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား နားလည္မႈအျပည့္အ၀တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာင္းေသာအလားအလာပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) စစ္မက္ကင္းစင္ၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ႐ႈျမင္မိပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမႈကို အေလးအနက္ထားလ်က္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမိခင္ႀကီးဟုဆိုအပ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႕ ကခ်င္ေဒသအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေမတၱာCampaign (အထက္ျမန္မာျပည္)က ယံုၾကည္ကိုးစားမႈအျပည့္ျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..