ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေနၿပီး ရင္းျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသရွိ ကၽြန္းမ်ား၏အေၾကာင္း အေသးစိတ္ျပဳစုထားေသာ Report စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တရုတ္မွဝယ္ယူသြားေၾကာင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏုိင္သိန္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရုတ္အဖြဲ႕မွ အဆိုပါ Report အား ဝယ္ယူသြားေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ဦးေအးမင္းဦး (ခ) ဦးဆန္နီက ေျပာသည္။

“ၿမိတ္ကၽြန္းစုတစ္ခုလုံး အေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္းမ်ားအေၾကာင္း ျပဳစုထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ကၽြန္းကေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ဘယ္ကၽြန္းကေတာ့ ေရရတယ္။ စစ္တပ္ရွိတဲ့ကၽြန္း။ ဘယ္ကၽြန္းကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဆာေဗးဆင္းထားတဲ့ ကၽြန္းဧရိယာေတြအေၾကာင္းပါ။ ၿခဳံငုံၿပီးေရးသားထားတဲ့ Executive Summary စာအုပ္ပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေပး၍ ဝယ္ယူသြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ၎စာအုပ္ျပဳစုရန္ အတြက္ အခ်ိန္ခုႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ျပဳစုခဲ့ရေၾကာင္း၊ စတင္ျပဳစုခဲ့သည့္ေန႔မွစ၍ ယခုလက္ရွိအထိ အေသးစိတ္ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဝယ္ယူသြားေသာ အဖြဲ႕မွ ၎စာအုပ္အား တရုတ္ဘာသာျဖင့္ျပန္လည္ေရးသား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ ကၽြန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားလည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကၽြန္း ၂၂ ကၽြန္းရွိ၍ ကန္႔သတ္ကၽြန္း ၁၆ ကၽြန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ခြင့္ျပဳထားမ်ားမွာ စူလာငယ္၊ စူလာႀကီး၊ လငန္းကၽြန္း၊ မႀကဳံဂလက္၊ ေျမာက္ေတာ္ဝင္၊ လန္ပိ၊ ကၽြန္းဖိလာ၊ ေညာင္ဝီး၊ ေတာင္ေတာင္ဝင္၊ ၁၁၅ ကၽြန္း၊ ေျမာက္နီ၊ လိုဏ္ဂူ၊ နာနတ္သီး၊ ေရႊကၽြန္းငယ္၊ သူရဲေကာင္းကၽြန္း၊ Sagain (Big OX)၊ မင္းလွ၊ သူေဌးကၽြန္း၊ ေအာက္နီ၊ ျမင္းခြာကၽြန္း၊ စလက္ဂလတ္၊ Betal Nut Island ကၽြန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာပို ့စ္ ဂ်ာနယ္ – အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၄၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

About chatsu

chat su has written 34 post in this Website..