စြယ္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူသမိုင္း

 

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ သက္ေတာ္(၃၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမဇၩိမေဒသ ဂယာၿမိဳ႕အနီး ေဗာဓိမ႑ိဳင္၌ သဗၺညဳတ သခင္ဘုရားရွင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ (၄၅)ဝါကာလပတ္လံုး သတၱဝါအေပါင္း၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ (အဂၤါေန႔)၊ သက္ေတာ္(၈ဝ) ဝါေတာ္(၄၅)ဝါတြင္ ကုသိနာ႐ံုျပည္ မလႅမင္း အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဥတုဇ႐ုပ္ ကလပ္ေတာ္ကုိ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းေစေသာအခါ အ႐ိုးေတာ္၊ အသားေတာ္၊ အေသြးေတာ္ တို႔မွ ျမတ္ပန္းငံုေရာင္ရွိေသာ မုန္ၫႇင္းေစ့အရြယ္ရွိ ဓာတ္ေတာ္(၆)ျပည္၊ ပုလဲအဆင္းရွိေသာ ဆန္က်ိဳးအရြယ္ဓာတ္ေတာ္(၅)ျပည္ႏွင့္ ေ႐ႊအဆင္းရွိေသာ ပဲေနာက္ေစ့ရြယ္ ဓာတ္ေတာ္(၅)ျပည္ စုစုေပါင္းဓာတ္ေတာ္(၁၆)ျပည္တို႔ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ မီးမခဘဲ မူလအတိုင္းက်န္ရစ္ေတာ္မူသည့္ အသမၻိႏၷသရီရဓာတ္ေတာ္(၇)ဆူတို႔ ကိုလည္း ၾကည္ညိဳစြာ ဖူးေတြ႔ရပါသည္။

ထိုသရီရဓာတ္ေတာ္မ်ားမွာ-

(၁)     နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္

(၂)     လက္ယာၫႇက္႐ိုးေတာ္

(၃)     လက္ဝဲၫႇက္႐ိုးေတာ္

(၄)     အထက္လက္ယာစြယ္ေတာ္

(၅)     ေအာက္လက္ယာစြယ္ေတာ္

(၆)     အထက္လက္ဝဲစြယ္ေတာ္

(၇)     ေအာက္လက္ဝဲစြယ္ေတာ္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အသက္တစ္ရာတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရား ရွင္ ျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေတြ႔ခြင့္မရလိုက္ေသာသူ၊ ဖူးေျမာ္ခြင့္ရရွိေစရန္ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ား ႂကြင္းက်န္ရစ္ေစဖို႔ အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ေလသည္။

ဘုရားရွင္၏ အဓိ႒ာန္အတိုင္း (၁၆)ျပည္ေသာ ဓာတ္ေတာ္တု႔ိ ႂကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္က-

”ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံဝင္လင့္ကစား မုန္ၫႇင္းေစ့ခန္႔မွ်ရွိေသာ ငါ၏ဓာတ္ေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္ ကာေစတီတည္ထားပူးေဇာ္ၾကသူမ်ားသည္ နတ္ရြာသုဂတိသို႔ လားေရာက္ၾကေစ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါေစ”ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားအား အဆူဆူ ကြဲျပား ရန္ အဓိ႒ာန္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

                   ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စြယ္ေတာ္မ်ားမွာ အသမၻိႏၷဓာတ္ေတာ္အစစ္ျဖစ္၍ ဖူးရခဲသည္။ အသမၻိႏၷဓာတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အေလာင္းေတာ္ကို ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ ကၽြမ္းၿပီးေနာက္ ႂကြင္းက်န္ေသာ စြယ္ေတာ္ေလးေခ်ာင္း၊ ၫွပ္႐ိုးေတာ္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ နဖူးသင္းက်စ္ ေတာ္တစ္ဆူ၊ ထိုခုႏွစ္ဆူတို႔ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ ႂကြင္းေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို သမၻီႏၷ ဓာတ္ေတာ္မ်ားဟုေခၚသည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ မကြဲမျပားမူလအတိုင္းတည္ရွိေသာ အသမိၻႏၷဓာတ္ေတာ္ (၇)ဆူတို႔တြင္

 

(၁)နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္သည္သီဟိုဠ္က်ြြန္းရွိမဂၤလာေစတီေတာ္၌လည္းေကာင္း၊

(၂) လက္ယာ ၫႇပ္႐ိုးေတာ္သည္ သီဟိုဠ္ ကၽြန:္( သီရိလကၤာ) ရွိ ထူပါ႐ံုေစတီေတာ္၌လည္းေကာင္း

(၃) လက္ဝဲၫႇပ္႐ိုးေတာ္သည ္ျဗဟၼာ့ျပည္္ ၌လည္းေကာင္း

တည္ထားကိုး ကြယ္ ပူေဇာ္ထားၾကပါသည္။

 

                                        စြယ္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူအနက္

 

(၁) အထက္လက္ယာစြယ္ေတာ္ကို  သိၾကားမင္းက ပင့္ေဆာင္ ၿပီး တာဝတႎသာနတ္ျပည္ရွိ       စူဠာမဏိေစတီ ၌လည္းေကာင္း

(၂) ေအာက္လက္ယာစြယ္ေတာ္ကို ေဇယ်ေသနနဂါးမင္းက နာဂပူရေခၚ နဂါးျပည္သို႔ ပင့္ေဆာင္ၿပီး  ရတနာေစတီ  ၌လည္းေကာင္း

(၃)အထက္လက္ဝဲစြယ္ေတာ္ျမတ္ကိုဂႏၶာရတိုင္းမွ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးက ပင့္ေဆာင္ၿပီး

တ႐ုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ  ပီကင္း (ေပက်င္း)ျမိဳ  ့ေတာ္  အေနာက္ဘက္ေတာင္ကုန္းေပၚ ၌႐ွိေသာ  ေ႐ႊေစတီ (စြယ္ေတာ္ေစတီ)   ၌လည္းေကာင္း

(၄)  ေအာက္လက္ဝဲစြယ္ေတာ္ျမတ္ကို အရွင္သာရိပုတၱရာ၏တပည့္ အရွင္ေခမာရဟႏၲာရွင္ျမတ္ကပင္ ့ ေဆာင္၍ ကလိဂၤျပည္ ျဗဟၼဒတ္မင္းထံ အပ္ႏွံကာ မင္းအဆက္ဆက္ကိုးကြယ္ခဲ ့ကာ ယခုအခါ  သီရိလကၤာႏိုင္ငံ   (သီဟိုဠ္ကၽြန္း) ကႏီၵျမိဳ  ့  ထူပါ႐ံုေစတီေတာ္ၾကီး၏  အေ႐ွ  ့ဘက္တစ္ဖာလံုခန္ ့ တြင္႐ွိေသာ  စြယ္ေတာ္ ေက်ာင္း ၌လည္းေကာင္း  ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိပါသည္။


                                                                         ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ေလးဆူက်န္႐ွိခဲ့ပံု

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ သက္ေတာ္ (၈၀)၊ ၀ါေတာ္ (၄၅)၀ါ အေရာက္ ၁၄၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ကုသိနာ႐ံုၿမိဳ႕ မလႅာမင္းတို႔၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္ မူေလသည္။

ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ၿပီးေသာ အေခါင္းေတာ္ကို ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ အခမ္းအနားျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ယူၾကသည္။ အေခါင္းေတာ္အား ဖြင့္လုိက္ေသာအခါ အေသြးေတာ္၊ အသားေတာ္တုိ႔ သည္ သရီရဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ျဖစ္သြားေလသည္။ ဓာတ္ေတာ္တို႔မွာ ႐ွစ္စိတ္ ႁကြင္းက်န္ရစ္ ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အသမၻိႏၷဓာတ္ေတာ္၊ သမၻိႏၷဓာတ္ေတာ္ တို႔ကို ျပည္ေထာင္မင္းတို႔အား တစ္စိတ္စီေဝငွရသူမွာ ေဒါဏပုဏၰားျဖစ္သည္။

ေဒါဏပုဏၰားသည္ ႐ွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတုိ႔အား ဓာတ္ေတာ္တုိ႔ကို ႐ွစ္ပံု အညီအမွ် ခြဲေ၀ေပး ခဲ့သည္။

(၁) ေဒါဏပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ယာအထက္စြယ္ေတာ္ကို ဦးရစ္ၾကားတြင္ မိမိအဖို႔ငွာ ဝွက္ထား၏။ ေဒါဏပုဏၰား၏ ဦးရစ္ၾကားမွ လက္ယာအထက္စြယ္ေတာ္ကို သိၾကားမင္းသည္ တန္ခိုးျဖင့္ေဆာင္ယူ၍ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ စူဠာမဏိေစတီေတာ္၌ ဌာပနာသည္ဟု ဒီဃနိကာယ္ သုတ္ မဟာဝါအ႒ကထာ၌လာ၏။

(၂) ေဒါဏပုဏၰား ေျချဖင့္နင္းထားေသာ လက္ယာေအာက္ စြယ္ေတာ္ကို ဇယေသန နဂါးမင္းက ယူေဆာင္ကာ နဂါးျပည္ေစတီအတြင္း ဌာပနာသည္။

 ေဒါဏပုဏၰားသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ လက္ယာေအာက္စြယ္ေတာ္ကိုလည္း ရယူလုိ ေသာဆႏၵျဖင့္ မိမိေျခမၾကားတြင္ ၀ွက္ထားျပန္သည္။ နာဂပူရနဂါးျပည္မွ ေဇယ်ေသ႒ အမည္႐ွိ ေသာ နဂါးမင္းသည္ ဓာတ္ေတာ္ေ၀ရာဌာနသို႔ ေနာက္က်မွ ေရာက္၍ ဓာတ္ေတာ္ေ၀ျခင္းမႈ၌ ကိုယ္တုိင္ရယူ ခံယူႏိုင္ျခင္း မ႐ွိဘဲ ေဘးမွရပ္ၾကည့္ခဲ့ရသည္။ ေဒါဏပုဏၰားႀကီး၏ ေျခေအာက္၌ ဓာတ္ေတာ္၀ွက္သည္ ျမင္ရေသာအခါ နဂါးမင္းသည္ ပုဏၰားမသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္ ယူေဆာင္ ၿပီး နဂါးျပည္သို႔ ပင့္ေဆာင္သြားကာ နဂါးျပည္၌ ရတနာမ်ဳိးစံုစီျခယ္ထားေသာ ‘ရတနာေစတီ’ ကို တည္ထား၍ လက္ယာေအာက္စြယ္ေတာ္အား ဌာပနထားေလသည္။

 

(၃) ေဒါဏပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ဝဲအထက္စြယ္ေတာ္ကို အဝတ္ၾကားတြင္ လည္းေကာင္း မိမိအဖို႔ငွာ ဝွက္ထား၏။ ေဒါဏပုဏၰား အဝတ္ၾကားမွ လက္ဝဲအထက္စြယ္ေတာ္ကို ဂႏၶာရတိုင္းသား ရဟႏၲာတစ္ပါးကတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ပင့္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ပိုင္းဥဇနာႏိုင္ငံ၌ပထမကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အာရွအလယ္ပိုင္း ခိုတန္ (Khotan) ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ ‘ခ်ီ’မင္းဆက္လက္ထက္ ေအဒီ(၄၇၉-၅​ဝ၂)တြင္ တ႐ုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ‘ဖာစီယန္’ (Fa-Xian)က ခုိတန္ျပည္မွ ျမတ္စြယ္ေတာ္ကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိၿပီး၊ (၁၉၆၄)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာ အသင္းႀကီးက တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီတြင္ ပူေဇာ္ထားရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ယခုထိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကိန္း၀ပ္စံပယ္လ်က္ ႐ိွေနသည္။

(၄)လက္ဝဲေအာက္ ဲစြယ္ေတာ္ျမတ္ကို အရွင္သာရိပုတၱရာ၏တပည့္ အရွင္ေခမာရဟႏၲာရွင္ျမတ္ ကပင္ ့ ေဆာင္၍ ကလိဂၤျပည္ ျဗဟၼဒတ္မင္းထံ အပ္ႏွံကာ မင္းအဆက္ဆက္ ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ႐ုဟာသီဝမင္းလက္ထက္ စစ္ေဘးႏွင့္ႀကံဳ၍ သမီးေတာ္ ေဟမာလာႏွင့္ သမက္ေတာ္ ဒႏၲကုမာရတုိ႔ အား စြယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ ပင့္ေဆာင္ထြက္ေျပးေစခဲ့ပါသည္။ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံ၊ ကတၱိသီရိေမဃမင္းတု႔ိ ေပးအပ္ကုိးကြယ္ခဲ့ရာ ယခုတိုင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိဳ႕ စြယ္ေတာ္ ေက်ာင္း၌ ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိပါသည္။

                       

   စြယ္ေတာ္ေလးဆူတို႔၏ ထူးျခားမွဳမ်ား

သက်မုနိေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္၌မူ သြားေတာ္တို႔သည္ လူသာမန္တို႔ထက္ ရွစ္ေခ်ာင္းမွ် ပိုကာ (စြယ္ေတာ္ေလးဆူ အပါအဝင္) ေလးဆယ္တိတိရွိေတာ္မူသည္။ ထိုသြားေတာ္ေလးဆယ္ တို႔မွာ တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ တစ္ေခ်ာင္း လြန္စြာေစ့စပ္လံုလဲေတာ္မူ၏။ စြယ္ေတာ္ေလးဆူတို႔၏ ထူးကဲ ေသာအဂၤါေလးရပ္တို႔ကား

(၁)လံုးဝနး္ျခင္း

(၂) စင္ၾကယ္သန္႔ျပန္႔ျခင္း၊

(၃)ထက္ျမက္္ျခင္း

(၄) ထူး ကဲျဖဴေဖြးျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စြယ္ေတာ္ေလးဆူမွ ႂကြင္းေသာ က်န္သြားေတာ္ (၃၆)ဆူသည္ စၾကာဝဠာအဆင့္ဆင့္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။ အိႏၵိယျပည္ သီဟိုဠ္ျပည္၊ တ႐ုတ္ျပည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ ၾကသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏လက္၀ဲ အထက္စြယ္ေတာ္

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေဒသစာရီႂကြခ်ီလာေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပူေဇာ္ထားေသာ အထက္လက္ဝဲစြယ္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။

  တရုပ္ျပည္ မွ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂႏၶာရတိုင္းသား  ရဟန္းေတာ္ ပင့္ေဆာင္သြားေသာ  ျမတ္စြာဘုရား၏  “လက္၀ဲ အထက္စြယ္ေတာ္ျမတ္” သည္  ယခုအခါ    တ႐ုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ  ပီကင္း (ေပက်င္း)ျမိဳ  ့ေတာ္  အေနာက္ဘက္ေတာင္ကုန္းေပၚ ၌႐ွိေသာ  ေ႐ႊေစတီ (စြယ္ေတာ္ေစတီ) ၌   ကိန္း၀ပ္စံပယ္လ်က္ ရွိသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********တ၇ုပ္ျပည္မွ ဗုဒၶ စြယ္ေတာ္ျမတ္**************

တ႐ုတ္ျပည္ရွိ စြယ္ေတာ္ေစတီမွာ  တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား တည္ထားေသာ ေစတီေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထိုေစတီသည္ ပီကင္းၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး ႐ႈခင္းေကာင္းလွသည့္ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚရွိ (လိကြမ္း) ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း၌ တည္ရွိပါသည္။ ဤျမတ္ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီေတာ္ အ၀င္၀ ကုိ ျမင္၇ပံု*********

 

*********တ႐ုတ္ျပည္ရွိ စြယ္ေတာ္ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာေက်ာင္းေတာ္ပံု*******

ေစတီေတာ္သည္ ပီကင္း (ေပက်င္း) ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ (၁၃)ဆင့္႐ိွၿပီး ေပ (၁၅၀) ျမင့္သည္။ (၅၁) မီတာ (၅၆.၁ေပ) ႐ွိေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီေတာ္သည္ ႐ွစ္ေျမႇာင.္္ပံု ျဖစ္သည္။ ေဖာင္းရစ္ (၁၃)ရစ္ႏွင့္ မြမ္းမံထားသည္။ စတုရန္း (၂၂) မီတာက်ယ္ေသာ ဖိနပ္ေတာ္ေပၚ၀ယ္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဖိနပ္ေတာ္သည္ ေျမျပင္မွ (၂.၇၀) မီတာျမင့္သည္။ ေစတီေတာ္ႀကီးကို ေခတ္သစ္ဗိသုကာနည္းမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ပံုစံတြင္ တ႐ုတ္ေ႐ွး႐ိုးရာ ဗုဒၶဘုရားေစတီ၏ အစဥ္အလာ အတိုင္း တည္ေဆာက္ထားသည္။

 

************တ၇ုပ္ျပည္မွ ဗုဒၶ စြယ္ေတာ္ျမတ္**************

စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဝါဂ်ရပလႅင္ေပၚရွိ ရတနာ(၇)ပါးစီျခယ္ထားေသာ ေ႐ႊသားစြယ္ေတာ္ ၾကဳပ္အတြင္းရွိ ေ႐ႊၾကာပြင့္ေပၚတြင္ ပူေဇာ္ထားရွိပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္မွာ သာမန္လူမ်ား၏အံသြားႏွင့္ဆင္တူၿပီး၊ အျမစ္မွာ သံုးခြ ျဖစ္သည္။ ထိပ္ဝမွာျပား၍ တစ္လက္မပတ္လည္ခန္႔ရွိသည္။ အရွည္မွာ ႏွစ္လက္မခန္႔ရွိ၍ လံုးပတ္ မွာလည္း ႏွစ္လက္မခန္႔ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ျမတ္ဗုဒၶ၏စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေသနတ္က်ည္ဆံ မေပါက္ေသာ ဖန္အုပ္ေဆာင္းအတြင္း၌ ရတနာမ်ိဳးစံုျဖင့္စီ ီံျခယ္ထားေသာ ေ႐ႊသားစြယ္ေတာ္ ၾကဳပ္အတြင္းရွိ ပဒုမၼာေ႐ႊၾကာပြင့္ေပၚ၌ ပူေဇာ္ထားရွိပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******တရုပ္ျပည္မွ စြယ္ေတာ္ ကို စတင္ ပင့္ေဆာင္လာစဥ္******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***(၆-၁၁-၂၀၁၁)ေန ့က  တရုပ္ျပည္တြင္  စြယ္ေတာ္ ကို စတင္ ပင့္ေဆာင္လာစဥ္******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***(၆-၁၁-၂၀၁၁)ေန ့က  တရုပ္ျပည္တြင္  စြယ္ေတာ္ ကို္ ပင္ ့ေဆာင္ ျပီးပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ၾကစဥ္ ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ***(၆-၁၁-၂၀၁၁)ေန ့ကဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ကို တရုပ္ျပည္တြင္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီေတာ္မွ ပင္ ့ေဆာင္ထြက္ခြာလာစဥ္**

 

စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ၾကာပလႅင္ေပၚ သို႔မဟုတ္ ေစတီ၏ ေအာက္ဆံုးထပ္တြင္ ကိန္း၀ပ္ စံပယ္ေတာ္မူသည္။ ေစတီေတာ္မွာ အထပ္ (၇) ထပ္႐ွိၿပီး ေအာက္ဆံုးထပ္မွစ၍ အထပ္တုိင္း၌ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ သရီရဓာတ္ေတာ္မ်ား၊ ဟန္တ႐ုတ္၊ တိဗက္၊ ပါဠိဘာသာတုိ႔ျဖင့္ ေရးသားထား ေသာ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

ေစတီေတာ္၏ ဖိနပ္ေတာ္၌ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ရာ ႐ုပ္တုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေလာကပါလနတ္ မင္းႀကီးမ်ား (အေစာင့္အေ႐ွာက္နတ္မင္းႀကီး) ၏ ႐ုပ္တုမ်ား ႐ွိသည္။ ခံ့ညားျမင့္မား ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ သရီရေစတီေတာ္ျမတ္သည္ တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အေနျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ ရာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပင္ပ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အေနႏွင့္လည္း အေလးအျမတ္ထား၍ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ရသည့္ ေစတီေတာ္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

 

 

 

 

About mandalarthu

mandalar thu has written 39 post in this Website..