ေပ ၈၀ × ၆၀ ( ျပင္ဦးလြင္အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ၾကီးသြားရာလမ္းမေဘး VIP ရပ္ကြက္ ) အုတ္တံတိုင္းခက္ ၊ ျခံတံခါး တပ္ျပီး သိန္း ၁၈၀၀ိ ( ညိႈႏိႈင္းေစ်း ) ေဘးဘယ္ညာ ကားလမ္းရွိသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆိတ္ျငိမ္ျပီး သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္သည့္ ရပ္ကြက္ျဖစ္ပါသည္။

ေပ ၅၀ × ၁၂၅ ( ျပင္ဦးလြင္ – မိုးကုတ္ ) လမ္းမေဘး ၊ မိုးၾကိဳးပစ္ရြာအ၀င္ ၊ အုတ္တံတိုင္းခက္ ၊ ျခံတံခါး တပ္ျပီး သိန္း ၉၀၀ ( ညွိႏိႈင္းေစ်း )
မိသားစုႏွင့္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။ ဆိတ္ျငိမ္ျပီး ေလေကာင္းေလသန္႕ရသည္။

ေပ ၅၀ × ၁၂၅ ( ၃၁ မိုင္ – က်င္ဂနိင္ ) (မႏၱေလး- ျပင္ဦးလြင္ ကားလမ္းမေဘး ) သိန္း( ၁၃၀ ) ညွိႏိႈင္းေစ်း

ေပ ၄၀ × ၆၀ ( ေအာင္ခ်မ္းသာ ) (မႏၱေလးျပင္ဦးလြင္ ကားလမ္းမေဘး ) သိန္း ၃၅၀ ညွိႏိႈင္းေစ်း
ေလယာဥ္ကြင္းနဲ႕မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္တည္ရွိျပီး ၄င္းအကြက္ရဲ႕ ေဘးမွာလည္း စားေသာက္ဆိုင္အၾကီးေတြရွိပါတယ္။ ပန္းတန္းကိုလည္း လမ္း ၅ မိနစ္ေလွ်ာက္ရင္ေရာက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

mr.kyawlintun@gmail.com

About khunmyomyat

Khun Myat has written 15 post in this Website..

thinking innocent...living simple