ေမတၱာ Campaign (အထက္ျမန္မာျပည္)က မႏ ၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသာမ်ားေန႕က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး သမိုင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂသမိုင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႕ကို ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားေန႕ဟု သတ္မွတ္ကာ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရန္ ေမတၱာ Campaign (အထက္ျမန္မာျပည္)က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဒီမိုကေရစီအေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းျပည္အက်ဳိး သည္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာေကာင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ေခတ္အဆက္ဆက္က က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားေအာက္ေမ့ၾကရန္ စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားေန႕ အခမ္းအနားကို က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..