ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တိုုင္ၿမိဳ႕နယ္ သာဓုေက်ာင္းတုိက္မႇ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟအား အဆိုပါေက်ာင္းတုိက္မႇ ဖယ္ရႇားရန္အပါအ၀င္ အခ်က္သံုးခ်က္အား ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႔မႇ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ”၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ သာဓုေက်ာင္းတိုက္မႇ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ၏ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္႐ံုး၌ တရားေဟာၾကားျခင္းကိစ ၥတင္ျပလာျခင္းႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀-၁၁-၂၀၁၁ ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ဆ႒အႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ ၄၇ ပါးစံုညီအစည္းအေ၀းက ေဖာ္ျပလတံ့ ပါအတုိင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ၏ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္႐ံုး၌ တရားေဟာၾကားျခင္းကိစၥ တင္ျပလာျခင္းႏႇင့္စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က) ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟအား ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ပိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ သာဓုေက်ာင္းတိုက္မႇ ဖယ္ရႇားရန္

(ခ) သံဃအဖဲြ႔ အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ဆံုးမညႊန္ၾကားသည္ကို မနာခံ၍ ဒုဗၺစပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ သတ္မႇတ္ရန္

(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနယကအဖဲြ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မွ် သာဓုေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ မည္သည့္သင္တန္းမႇ ဖြင့္လႇစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္

၂။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါ အပိုဒ္(၁) ပါ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနယကအဖဲြ႕ ၄၇ ပါးစံုညီ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏႇင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာသနာေရးမႇဴးသို႔ ဆက္လက္ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ႏႇင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကို ျပန္လည္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္”ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရိႇပါသည္။

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ေက်ာင္းထိုင္သည့္ သာဓုေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ဖြင့္လႇစ္ထားၿပီး ရဟန္း၊ သီလရႇင္ႏႇင့္ လူ ၈၀၀ နီးပါး လာေရာက္သင္ၾကားေနေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
သာဓုေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ ယေန႔ (၁၅-၁၂-၂၀၁၁) ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏႇင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေထာက္လႇမ္းေရးသမားမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မႇ အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ႏႇင့္ သတင္းသမားမ်ား ေရာက္ရႇိေနခဲ့သည္။ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္မႇ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္၀န္း က်င္ခန္႔တြင္ လူစုခြဲၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေန့လည္ ၂ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးေရာက္ရႇိလာၿပီး ဆရာေတာ္ႏႇင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ဦးတင္ဦးက လာေရာက္ၾကသည့္ ပရိသတ္မ်ားႏႇင့္ သတင္းသမားမ်ားအား ယခုကိစၥရပ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ၿပီးစီးသြားေရရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သာဓုေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ ယေန႔ (၁၅-၁၂-၂၀၁၁) ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏႇင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေထာက္လႇမ္းေရးသမားမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မႇ အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕ႏႇင့္ သတင္းသမားမ်ား ေရာက္ရႇိေနခဲ့သည္။ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္မႇ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္၀န္း က်င္ခန္႔တြင္ လူစုခြဲၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေန့လည္ ၂ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ဦးေရာက္ရႇိလာၿပီး ဆရာေတာ္ႏႇင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ဦးတင္ဦးက လာေရာက္ၾကသည့္ ပရိသတ္မ်ားႏႇင့္ သတင္းသမားမ်ားအား ယခုကိစၥရပ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ၿပီးစီးသြားေရရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေက်ာင္းတုိက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရရိႇသည့္ အႏႇစ္ ၂၀ ျပည့္ဂုဏ္ျပဳပဲြကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကလည္း (၈) ေလးလံုး ၂၃ ႏႇစ္ျပည့္ဆြမ္းကပ္လႇဴ ျခင္းကိုလည္း အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မႇပုဂိၢဳလ္မ်ားႏႇင့္ ျပည္သူအမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အမ်ားသိသင့္တယ္လို႔ ထင္တဲ့အတြက္ ELEVEN JOURNAL မွတဆင့္ ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ဆရာေတာ္အား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္ေနလို႔ အေရးယူရတယ္ဆိုရင္ သံဃာ႔မဟာနာယက အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္ေနလို႔ အေရးယူေၾကးဆိုရင္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီနဲ႔ ပါတ္သက္ေနတဲ့ ရဟန္းမ်ားအတြက္ေကာ မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္မွာပါလဲ။

သာဓုေက်ာင္းဆရာေတာ္ဟာ သာသနာအတြက္ ပဋိယတၱိသင္တန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ေရာ၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ရွာေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ေပးကာ သာသနာအတြက္ေရာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ ေက်းဇူးျပဳေနသူျဖစ္ပါသည္။

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။