သီရိလကၤာႏိုင္ငံ မွ  ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္

 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ကိုမူ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ တပည့္ေခမာ ရဟႏၲာသည္ ဘုရားရွင္၏အေလာင္းေတာ္ကို ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းေနစဥ္ စႏၵကူးနံ႔သာ ထင္းပံုထက္မွ ေဆာင္ယူကာ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း၊ ကလိဂၤတိုင္း၊ ဒႏၲပူရ (Dantapura) ျပည့္ရွင္ျဗဟၼဒတ္ မင္းအား ေပးအပ္ကိုးကြယ္ေစသည္။ ထိုစြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဒႏၲပူရၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၈ဝဝ) ေက်ာ္ သည့္တိုင္ မင္းဆက္ဆက္ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။

*******သီရိလကၤာႏိုင္ငံ မွ  ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ပံု (၁၉၂၀)*******

*******သီရိလကၤာႏိုင္ငံ မွ  ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္*******

ကလိဂၤ၏အရွင္သခင္ ဂုဟသိဝမင္း (Guhasiva) လက္ထက္တြင္ စြယ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္ျဖစ္ေလ၏။ ဂုဟသိဝမင္းသည္ စစ္ပြဲအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႏိုင္သျဖင့္ သီရိလကၤာကၽြန္းမွ သူ၏အေမြေတာ္ မဟာေသန (Mahasena) မင္းထံသုိ႔ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ၏။ မဟာေသနမင္းသည္ကား ေခတ္သီရိေမဝံ (Kitsirimevan) ေခၚ ကိတၱိသီရိေမဃဝဏၰ၏ ခမည္းေတာ္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေနာက္ ပုဟသိဝမင္း စစ္႐ႈံးသည့္အခါ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း တူသမက္ေတာ္ ဥေဇၨနီၿမိဳ႕စား ဒႏၲကုမာရ (Danta Kumera) မင္းသားႏွင့္ သမီးေတာ္ ေဟမာမလ (Hemamala) မင္းသမီးတို႔အား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေစလ်က္ စြယ္ေတာ္ကို အပို႔လႊတ္ေလသည္။ သို႔ျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ရာစုေခတ္ ရွစ္ခုခန႔္ စံပယ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဒႏၲကုမာရမင္းသားႏွင့္ ေဟမာမလ မင္းသမီးတို႔ (၄) ရာစုေခတ္၊ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ဒႏၲပူရ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ပင့္ေဆာင္သယ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။

 

*****ဗုဒၶဧ။္ ျမတ္စြယ္ေတာ္ၾကဳပ္၊ ကႏၷီျမိဳ ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ*********

ယခု သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိဳ႕(Kandy) တြင္ ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိေနေသာ စြယ္ေတာ္ ျမတ္သည္ အိႏၵိယျပည္ ကလိဂၤ (Kalinga) မင္းတို႔၏ ႏုိင္ငံမွ ျမတ္ဗုဒၶ၏လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ျမတ္ျဖစ္၍ သီရိလကၤာကၽြန္း  သုိ႔ ပို႔ေဆာင္လႊဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

သီဟိုဠ္ဘုရင္ အဆက္ဆက္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ အပူေဇာ္ခံယူခဲ့ရာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၉၂ ခုႏွစ္၊ ပထမ ၀ိမလဓမၼသူရိယမင္းသည္ ယခု ကႏၵီၿမိဳ႕႐ွိ စြယ္ေတာ္တုိက္ကို တည္ေဆာက္ ကိုးကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုတိုင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိဳ႕ စြယ္ေတာ္ ေက်ာင္း၌ ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိပါသည္။

**** ျမတ္ဗုဒၶ၏လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္စံပယ္၇ာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိဳ႕ စြယ္ေတာ္ ေက်ာင္း  ***

 

*******သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၊  ကႏၷိျမိုဳ ့ဒါလာဒမာလိဂါ၀  ကမၻာေက်ာ္ စြယ္ေတာ္တိုက္ႀကီး*********

 

စြယ္ေတာ္ျမတ္ ကိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ ကႏၵီၿမိဳ႕

ကႏၵီၿမိဳ႕သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၇၅)မိုင္၊ (၁၁၆) ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၄၆၅) မီတာအျမင့္တြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာေတာင္ လွ်ိဳေျမာင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ေရကန္၊ ေရတံခြန္မ်ားျဖင့္ သာယာလွပ၏။ ၿမိဳ႕ေအာက္ေျခ တြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ မဟာေဝလိျမစ္စီးဆင္းေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ျမတ္ႏိုးကိုးကြယ္ဦးၫြတ္ရာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ျမတ္ (Toothrelic) ကိန္းဝပ္ စံပၼာယ္ေတာ္မူေနသည့္ ဒါလာဒမာလိဂါဝ (Kandy Dalada Maligawa) အမည္ရွိ ကမၻာေက်ာ္ စြယ္ေတာ္တိုက္ႀကီးကား ၿမိဳ႕၏ဂုဏ္ေဆာင္ျဖစ္ေလသည္။

*******ကႏၵီၿမိဳ႕ဗုဒၶစြယ္ေတာ္တိုက္ ႏွင္ ့က်ံဳ း ဧ။္၇ွဳခင္း ***********

*********စြယ္ေတာ္ျမတ္ကိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ ဒါလာဒမာလိဂါဝစြယ္ေတာ္တိုက္**********

စြယ္ေတာ္ျမတ္ကိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ ဒါလာဒမာလိဂါဝစြယ္ေတာ္တိုက္

စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ အဆက္ဆက္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ အပူေဇာ္ခံယူခဲ့ရာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၉၂ ခုႏွစ္၊ ပထမ ၀ိမလဓမၼသူရိယမင္းသည္ ယခု ကႏၵီၿမိဳ႕႐ွိ စြယ္ေတာ္တုိက္ကိုတည္ေဆာက္ ကိုးကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ယခုလက္ရွိျဖစ္ေသာ ကႏၵီၿမိဳ႕မွခန္းနားတင့္တယ္လွပစြာေသာဒါလာဒမာလိဂါဝစြယ္ေတာ္တိုက္ႀကီးတြင္သာ ကိန္းဝပ္စံပၼာယ္သီတင္းသံုးလ်က္ေနေတာ္မူသည္။                 သီရိလကၤာကၽြန္း၏တန္ခိုးအႀကီးဆံုးႏွင့္ၾကည္ညိဳေလးျမတ္ဖြယ္အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ေတာ္မွာလည္း ဤစြယ္ေတာ္ျမတ္ (The Sacred Tooth Relic) ပင္ျဖစ္သည္။ စြယ္ေတာ္တိုက္ကို ကာရံထားေသာ မဟာတံတိုင္းမွာ (၁၅) ေပခန္႔ ျမင့္သည္။ တံတိုင္းႏွင့္ စြယ္ေတာ္တိုက္ကို ျခားထားေသာ က်ံဳးမွာ အက်ယ္ (၁၅) ေပ၊ အနက္ (၁ဝ) ေပျဖစ္သည္။

 *******သာယာလွပ ရွုေမာဖြယ္   ကႏၷီ ျမိဳ ့က်ံဳးနွင္ ့ရွု ခငး္ အလွ *************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********ဒါလာဒမာလိဂါဝစြယ္ေတာ္တိုက္သို ့ အ၀င္        **********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ဒါလာဒမာလိဂါဝစြယ္ေတာ္တိုက္သို ့ အတြင္းရွိ နံရံေပၚတြင္ ထြင္းထုပူေဇာ္ထားေသာ ဆင္ပံု ၇ုပ္ၾကြ မ်ား****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ကႏၷီျမိဳ ့ ဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္တိုက္မွ  ဆင္စြယ္မ်ား ၀န္းရံ ထားေသာ  ေအာက္ထပ္ရွိ ျမတ္ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္****

 

***ကႏၷီျမိဳ ့ ဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္တိုက္မွ  ဆင္စြယ္မ်ား ၀န္းရံ ထားေသာ  ျမတ္ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္****

 

**********ကႏၷီျမိဳ ့ ဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္တိုက္မွ  ဆင္စြယ္မ်ား ၀န္းရံ ထားေသာ ဒုတိယ အဆင္ ့*********

စြယ္ေတာ္ၾကဳတ္ႏွင့္ စြယ္ေတာ္ျမတ္

စြယ္ေတာ္ၾကဳတ္ႀကီး (Relic Casket) မွာ (၇)ထပ္ရွိၿပီး ၾကဳတ္အားလံုးကို ေရႊသား စစ္စစ္ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အျပင္ဖက္ၾကဳတ္၏အက်ယ္သည္ လံုးပတ္ (၆)ေတာင္ႏွင့္ အျမင့္(၄) ေတာင္ျဖစ္၏။ အတြင္းဖက္အက်ဆံုးၾကဳတ္မွာ လံုးပတ္ (၆) လက္မ၊ အျမင့္ (၂)လက္မခြဲ ရွိသည္။အလယ္ၾကဳတ္မ်ားတြင္ ေသာ့သံုးခ်က္စီ ခတ္ထားၾကသည္။

*******ကႏၵီၿမိဳ႕႐ွိ စြယ္ေတာ္တိုက္မွ ျမတ္စြာဘု၇ားဧ။္ စြယ္ေတာ္ၾကဳတ္************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****သီရိလကၤာႏိုင္ငံ မွ  ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ျမတ္********

 

ကႏၵီၿမိဳ႕႐ွိ စြယ္ေတာ္ျမတ္၏ အတိုင္းအတာမ်ားမွာ အရွည္(၁)လက္မ (၃)မတ္၊ လံုးပတ္ (၅) မူးလံုးခန္႔ရွိသည္။ အဆင္းေတာ္မွာ နီက်င္က်င္ရွိသည္။ စြယ္ေတာ္ျမတ္၏ အရင္းပိုင္းမွာ ငံုးတိတိ ျဖစ္လ်က္ ဆင္ စြယ္သဏၭာန္ အနည္းငယ္ေကြးၿပီး အဖ်ားသို႔ ေသးသြယ္သြားသည္။ အဖ်ားပိုင္း တြင္း အက္ေၾကာင္းမ်ားရွိၿပီး၊ ေသးငယ္ေသာ အေပါက္တစ္ခုလည္းပါရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

*****ကႏၷီျမိဳ ့စြယ္ေတာ္တိုက္မွ ျမတ္စြာဘု၇ားဧ။္ စြယ္ေတာ္  ျမတ္္ ၇တနာၾကဳတ္*****

 

စြယ္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူတို႔တြင္သီရိလကၤာ(သီိဟိုဠ္)ႏိုင္ငံကႏၵီၿမိဳ႕တြင္ ကိန္းဝပ္စံပယ္သည့္ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ျမတ္ကား အထင္ရွားဆံုးပင္ျဖစ္၏။ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံေသာ္လည္းစြယ္ေတာ္ျမတ္ကိန္းဝပ္စံပယ္ရာ ရတနာၾကဳတ္ကိုမူ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းဖြင့္ေလ့ဖြင့္ထမရွိေပ။လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ျမတ္မွာရတနာၾကဳတ္အတြင္းဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲ၌ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိပါသည္။

ရတနာၾကဳတ္ဖြင့္သည့္ႏွစ္ႏွင့္ၾကံဳႀကိဳက္၍ဖူးေျမာ္ခြင့္ရသူမ်ားကားကံထူးလွပါဘိ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***စြယ္ေတာ္လွည္ ့လည္ အပူေဇာ္ခံပြဲတြင္  မီးသီး မီးပန္းကုံးမ်ား ထိန္ထိန္လင္းေအာင္ ထြနး္ညိွပူေဇာ္ထားပံု ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** ေ၇ာင္၀ါထိန္လင္း ရွုမျငီးသည ့္ဆင္မ်ားျဖင္ ့ပင္ ့ေဆာင္လာေသာ ျမတ္စြယ္ေတာ္လွည္ ့လည္ အပူေဇာ္ခံပြဲ **

စြယ္ေတာ္ျမတ္လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံပြဲကိုႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းၾသဂုတ္လ(၇)၇က္မွ(၁၇)ရက္ထိ

(၀ါေခါင္လဆန္း၆၇က္ေန့မွ၀ါေခါင္လျပည့္ေန့ထိ)ဆယ္ရက္တိုင္တိုင္လွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပၾကပါသည္။စြယ္ေတာ္လွည ့္လည္ပူေဇာ္ပြဲၾကီးမွာ  တစ္ကမၻာလံုးမွ လာျပီးေငးယူရေလာက္ေအာင္ အလြန္ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစည္ကားလွပါသည္ဆင္အေကာင္ေပါငး္ (၇၀)ေက်ာ္နွင့္ ေဒသခံ

အဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးတို ့ဧ။္ မေခါက္ေဗ်ာအက၊ ပန္းဖြားအက ၊မီး၀ိုင္း အက စသည ့္ အတီးအမွဳတ္

အက အခုန္ မ်ားစံုလင္စြာျဖင္ ့ လွည္ ့လည္ၾကပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****ဆင္မ်ားျဖင္ ့ပင္ ့ေဆာင္လာေသာ ျမတ္စြယ္ေတာ္လွည္ ့လည္ အပူေဇာ္ခံပြဲ *******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****ပန္းဖြားအက ၊မီး၀ိုင္း အက ကို  စြယ္ေတာ္ပင္ ့ေဆာင္ပြဲတြင္ ၇င္ သတ္၇ွုေမာဖြယ္ ျမင္ေတြ ့၇ပံု *******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****စြယ္ေတာ္ပင္ ့ေဆာင္ပြဲတြင္ ၇င္ သတ္၇ွုေမာဖြယ္ ျမင္ေတြ ့ရေသာ မီး၀ိုင္း အက*********

စြယ္ေတာ္တိုက္နွင္ ့ပတ္၀နး္က်င္ အေဆာက္ အဦ သစ္ပင္တို ့၌ မီးသီး မီးပန္းကုံးမ်ား ထိန္ထိန္

လင္းေအာင္ ထြနး္ညိွ ထားသည္မွာလည္း ရွုမျငီး ေအာင္ လွပပါသည္။

စြယ္ေတာ္ျမတ္ကိုမူကား သံုးႏွစ္မွသာ တစ္ႀကိမ္ဖြင့္ၿပီး ဒိ႒မ်က္ျမင္ဖူးခြင့္ျပဳသည္ဟု သိရပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္သည္ စြယ္ေတာ္ျမတ္အစစ္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ဖူးျမင္ရမည ့္ႏွစ္ ျဖစ္ေပ သည္။

အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဘုရား႐ွင္၏ လက္၀ဲေအာက္ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဆင္စြယ္အတြင္း ဖံုးအုပ္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္၍ ဘုရားဖူးမ်ားဖူးျမင္ေနရေသာ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ ျမတ္မွာ မူလပံုစံအတုိင္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။

 

သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံ(သီ၇ိလကၤာ) မွ ျမတ္စြယ္ေတာ္အစစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူလာၿပီး

ယာယီကိန္းဝပ္ေတာ္မူျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရဟန္းသံဃာျပည္သူမ်ားသည္သီဟိုဠ္ကၽြန္းသို႔ဘုရားဖူးသြားၾကရာစြယ္ေတာ္ေက်ာင္းမွ

ဘုနး္ေတာ္ႀကီးမ်ားကိုေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခ်က္အရျမတ္စြာဘုရား၏လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္

အစစ္သည္ ေအာက္ ပါအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသု႔ိ ယာယီႂကြခ်ီေတာ္မူလာခဲ့ပါသည္။

 

သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံ(သီ၇ိလကၤာ)  မွ စြယ္ေတာ္

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၆ဝ၊ ေအဒီ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရဟန္းျပည္သူမ်ား သီဟိုဠ္

ႏုိင္ငံသို႔ ဘုရားဖူးသြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ စြယ္ေတာ္ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္လိုေၾကာင္း၊ စြယ္ေတာ္ ေက်ာင္းမွ ဘုန္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကရာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ စြယ္ေတာ္ပင့္ ေဆာင္ရန္ ေရႊၾကဳတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ခဲ့သျဖင့္ သီဟိုဠ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဝိမလဓိရတိႆႏွင့္ သီလာ ရတနာတိႆဦးေဆာင္ၿပီး စြယ္ေတာ္ကို သေဘၤာျဖင့္ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆူးေလ ကုန္းတြင္ ကိန္းဝပ္အပူေဇာ္ခံခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပုဇြန္ေတာင္ မဟာဝိဟာရေက်ာင္း ဓမၼာ႐ုံ၌ ပင့္ေဆာင္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔မီးရထားျဖင့္ဆက္လက္ပင့္ေဆာင္ရာၿမိဳ႕တြင္းတြင္လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံသည္။ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားကုန္းတြင္ ကိန္းဝပ္ေတာ္မူသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္ၾက သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မဟာေလာကရံသီအိမ္ေတာ္ရာဘုရားတြင္ အပူေဇာ္ခံသည္။ လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္လံုး အပူေဇာ္ခံခဲ့ပါသည္။ မႏၲေလးမွ မီးရထား၊ မီးသေဘၤာတို႔ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ၾကၿပီး ေမာ္လူး၊ မိုးၫွင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ကသာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕အသီးသီးတို႔တြင္ အပူေဇာ္ခံခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သီဟိုဠ္ကၽြန္းသုိ႔ မီးသေဘၤာ ျဖင့္ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။

 

သီဟိုဠ္(သီ၇ိလကၤာ) မွ စြယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိစြယ္ေတာ္ပြားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏

ထင္႐ွားလွေသာ စြယ္ေတာ္ပြားမ်ား ဌာပနထား၍ တည္ထားေသာ ေ႐ွးေကာင္းမႈေတာ္ ေစတီတို႔မွာ

၁။ ေ႐ႊစည္းခံုေစတီေတာ္၊

၂။ တန္႔ၾကည္ေတာင္ေစတီေတာ္၊

၃။ ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္၊

၄။ တူ႐ြင္းေတာင္ေစတီေတာ္၊

၅။ ျပကၡေ႐ႊေတာင္ေစတီေတာ္၊

၆။ ပဲခူး မဟာေစတီေတာ္၊

၇။ စစ္ကိုင္း ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီ၊

၈။ မႏၲေလး နန္းတြင္းစြယ္ေတာ္စင္

တုိ႔မွွ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ပြားမ်ားကို ဌာပနာထား၍ တည္ထားေသာ ေစတီေတာ္ မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိေစတီအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဌာပနာထားေသာ စြယ္ေတာ္ပြားအမ်ားစုမွာ  သီဟိုဠ္စြယ္ေတာ္ျမတ္မွပြားယူလာေသာစြယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ကိုေတြ့့၇သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ စြယ္ေတာ္ဌာပနာထား၍ တည္ထားေသာ ေစတီေတာ္ အေတာ္မ်ားမ်ား႐ွိေပရာ အထက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေစတီေတာ္တုိ႔မွ ထင္႐ွားေသာ ေစတီေတာ္ တခ်ဳိ႕ကိုသာ ေဖာ္ျပထား ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ကို ဖူးေျမာ္အပ္သည္ ့အက်ိဴးထူးမ်ား

    ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ျပည္သူတု႔ိသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ားကိုအထြတ္အျမတ္ထား၍ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ယင္းသို႔ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ဖူးေျမာ္ရသည္ကို ကုသိုလ္ထူး၍သာ ဖူးေျမာ္ထိုက္သည္ဟု ေက်နပ္အားရပီတိ ျဖစ္ၾကရသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အက်ဳိးထူးမ်ား ခံစားရ႐ွိႏိုင္ပံုကို ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူခါနီး၌ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ သည္ကုိ ပရိနိဗၺာနသုတ္ေတာ္၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။

“ငါဘုရား၏ အေလာင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာ သၿဂႋဳဟ္အပ္၏။ ဓာတ္ေတာ္တုိ႔ကိုလည္း ခရီး ဆံုရာ၌ ေကာင္းစြာ ေစတီတည္အပ္၏။ ထုိေစတီေတာ္ကို ပူေဇာ္ ခ်ီးေျမႇာက္ရေသာ လူ၊နတ္အမ်ား တုိ႔သည္ စီးပြားခ်မ္းသာ လြန္စြာ ျဖစ္ကုန္လတံၱ႔။

        ခ်စ္သား အာနႏၵာ၊ ေစတီတည္ျခင္းငွာ ထုိက္တန္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကား ငါဘုရားလည္း တစ္ပါး၊ ပေစၥကဗုဒၶါလည္းတစ္ပါး၊ ရဟႏၲာလည္းတစ္ပါး၊ စၾက၀ေတးမင္းလည္းတစ္ပါး၊ ဤေလးပါး သာတည္း။

        အၾကင္ ဒါယကာတုိ႔သည္ ‘သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို အလုိလုိ သိျမင္ေတာ္မူရေသာ သဗၺညဳတဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တည္ရာေပတကား’ ဟု ေစတီ၌ ၾကည္ညိဳျခင္း၊ ေလးပါးျခင္း ကို ျဖစ္ေစကုန္လတံၱ႔၊ အထူးထူးေသာ ပန္း၊ နံ႔သာ၊ ပူေဇာ္ရာ၀တၳဳတို႔ျဖင့္ ငါဘုရားဂုဏ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျပဳျပင္ခ်ီးေျမႇာက္ကုန္လတံၱ႔၊ ထုိဒါယကာတုိ႔သည္ ဤၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာေၾကာင့္ ခႏၶာပ်က္ ေႁကြေသာအခါ နတ္႐ြာသုဂတိဘ၀သို႔လည္း တက္ရကုန္လတံၱ႔၊ သူေဌးသူႁကြယ္၊ ပေဒသရာဇ္ စေသာ လူေကာင္းလူျမတ္တုိ႔၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုလည္း ရလတံၱ႔”

ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူခါနီး၌ မွာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရား႐ွင္၏ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ကို အေလးထား၍ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခဲ့ေသာ္ လူ၊ နတ္ခ်မ္းသာကို အမွန္ပင္ ရ႐ွိခံစားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေနာင္သံသရာ၌သာမက မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ပင္ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာကို ခံစား၊ စံစားႏိုင္ေပသည္။

 

စြယ္ေတာ္ေလးဆူပူေဇာ္ေသာဂါထာ

         တာ၀တႎေသ ဧကာဒါဌာ၊

ဧကာဘုဇဂ ပူရေက၊

ဂႏၶာေရ ဒႏၲပူရမွိ၊

တာပိ ၀ႏၵာမိ ဓာတုေယာ။

                                     အနက္

        ဧကာဒါဌာ            –        အထက္လက္ယာ စြယ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူသည္၊

တာ၀တႎေသ          –        တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌၊

တိ႒တု                       –        တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏

ဧကာဒါဌာ                –        ေအာက္လက္ယာ စြယ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူသည္၊

ဘုဇဂပူရေက         –        နဂါးျပည္၌၊

တိ႒တု                      –       တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏

ဧကာဒါဌာန            –       အထက္လက္၀ဲ စြယ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူသည္၊

ဂႏၶာေရ                     –       ဂႏၶာရတုိင္း၌ (တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ)၊

တိ႒တု                      –        တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။

ဧကာဒါဌာ               –        ေအာက္လက္၀ဲ စြယ္ေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူသည္၊

ဒႏၲပူရမွိ                     –        ကလိဂၤတုိင္း ဒႏၲပူရျပည္၌ (ယခုသီရိလကၤာႏိုင္ငံ)၊

တိ႒တု                        –       တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏၊

        တာပိဓာတုေယာ      –        ထုိတုိင္းျပည္ႏိုင္ငံ ေဒသဌာနတုိ႔၌ တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူ  ေသာ စြယ္ေတာ္ေလးဆူတုိ႔ကို၊

အဟံ                          –        အကၽြႏု္ပ္သည္၊

၀ႏၵာမိ                    –        ဦးေခါင္းၫြတ္က်ဳိး လက္စံုမုိး၍ ႐ွိခိုးပါ၏ ဘုရား။

 

အထက္ပါ စြယ္ေတာ္ေလးဆူအား ႐ွိခုိးပူေဇာ္ေသာ ဂါထာေတာ္ျမတ္ကို ယခု ႁကြေရာက္ ေနသည္ ့တ၇ုပ္ျပည္ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ေ႐ွ႕၌ (၁၀၈) ေခါက္ ႐ြတ္ပြားပူေဇာ္ေသာ္ ႐ြတ္ပြားပူေဇာ္သူအေနႏွင့္ အက်ဳိးထူးမ်ား ခံစားရေပမည္။

တ႐ုတ္ျပည္ စြယ္ေတာ္ဘုရား႐ွိခုိး ‘ဂါထာ’ ကိုလည္း တ႐ုတ္ျပည္မွ ႁကြေရာက္ေတာ္မူမည့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ အထက္လက္၀ဲ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ေ႐ွ႕၌ (၁၀၈) ေခါက္ ႐ြတ္ပြားပူေဇာ္ ေသာ္ ပူေဇာ္သူအဖို႔ အက်ဳိးထူးမ်ား ပို၍ပင္ ခံစားရေပမည္။ထုိအဓိ႒ာန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္မွ စြယ္ေတာ္ ဓာတ္္ျမတ္ ၾကြေတာ္မႈစဥ္ကာလႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ခ်ိန္၌ ျပဳခဲ့ေသာ္ အဓိ႒ာန္၀င္သူအဖုိ႔ ပို၍ အဓိ႒ာန္ ခရီးၿပီးေျမာက္ျခင္း၊ ေတာင္းေသာဆုႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးထူးမ်ား ရ႐ွိခံစားရမည္ဟု မလြဲ ဧကန္ျဖစ္သည္။

စြယ္ေတာ္ျမတ္အစစ္ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ အဓိ႒ာန္၀င္ေသာ္ ပို၍ အဓိ႒ာန္ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ႏိုင္ သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ စြယ္ေတာ္ျမတ္အစစ္ျဖစ္၍ ဟိတ္ဓာတ္ ႀကီးမားလွသလုိ အဓိ႒ာန္၀င္သူအေနႏွင့္လည္း ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ျမတ္ အစစ္ပါ လားဟူေသာ အသိစိတ္ေၾကာင့္ အဓိ႒ာန္၀င္စဥ္၌ ျမတ္ဘုရားကို အာ႐ံုျပဳရာတြင္ ပို၍ အာ႐ံု၌ ျမတ္ဘုရား၏ ပံုေတာ္မွာ ထင္ျမင္လာမည္။ အဓိ႒ာန္၀င္ရာ၌ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို အာ႐ံု၌ျပဳၿပီးေသာ္ စြယ္ေတာ္ ဓာတ္ျမတ္ေလးဆူအား အာ႐ံု၌ေပၚေအာင္႐ႈ၍ အဓိ႒ာန္၀င္ေသာ္လည္း အက်ဳိးထူးမ်ား ရႏိုင္ေပ သည္။

         ******     (ယခု မႏၲေလးတြင္ ေဒသစာ၇ီ ၾကြခ်ီ သီတင္းသံုး စံပယ္ေတာ္မူေနသည္ ့ ျမတ္ဗုဒၶ၏လက္၀ဲ အထက္စြယ္ေတာ္ျမတ္အား

ဓမၼ ပူဇာ အျဖစ္ ပူေဇာ္္ပါသည္။)*****

 

****ကိုးကားစာရင္း *****

၁။ ဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္ (ဓမၼဒါန)၊သာထြန္းျပန္  ့ဓမၼ စာေစာင္ ၊သာသနာေတာ္ျပန္ ့ပြားေ၇းဦးစီးဌာန ။

    အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၃)၊၂၀၁၁ ခုႏွစ၊္ ႏို၀င္ဘာလ ။

၂။ ဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္ႏွင္ ့စြယ္ေတာ္ေလးဆူ သမိုင္း ၊တကၠသိုလ္မ်ိဳး၊ ၂၀၁၁ခုနွစ္ (ပထမအၾကိမ္)။

၃။ျမတ္ဗုဒၶဧ။္ လက္၀ဲေအာက္ ျမတ္စြယ္ေတာ္ ႏွင္ ့အရွင္ က၀ိႏၵာစာရ မေထရ္ေက်ာ္ ၊

   ေမာင္သိန္းတန္ (မာန္ေအာင္)၊ ေရာင္ျပန္ မဂၢဇင္း ၊၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေမလ။

၄။ မေခါမသီ စိန္ကိုစီသို ့၊ေျပညီသြားေတာ္ ၊စြယ္ေတာ္ေလးဆူ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴ သား ၊

   ရန္မ်ိဳးေအာင္ ၊ ေရာင္ျပန္ မဂၢဇင္း ၊၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေမလ။

၅။ျမတ္စြာဘု၇ားျမန္မာႏိုင္ငံ သို ့ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူလာျခင္းႏွင္ ့ေစတီေတာ္မ်ား သမိုင္း။

    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္၀င္း (ျငိမ္း) ၊၂၀၀၁ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ(ပထမအၾကိမ္)။

၆။ အင္တာနက္ သတင္း မ်ား။

              

 

 

About mandalarthu

mandalar thu has written 39 post in this Website..