အဘေဖာ စီစဥ္ထားတာေတြေလအဘေဖာ စီစဥ္ထားတာေတြေလ
အားလုံး ၀မ္းသာေနၾကတာနဲ႔ ဘူေဖးဆိုေပမယ့္ သိပ္မစားႏုိင္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီပဲြကို လာရတဲ့အတြက္ ေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး ဆံုညီစြာ ေတြ႕ဆုံရတဲ့အတြက္လည္း အလြန္ပဲ အဘေဖာကို ေက်းဇူးအထူးပဲ တင္မိပါတယ္။
စားခ်င္တာ စားရေအာင္ အလွ်ံပယ္ ဘူေဖးစနစ္ပါတဲ့ရွင္စားခ်င္တာ စားရေအာင္ အလွ်ံပယ္ ဘူေဖးစနစ္ပါတဲ့ရွင္

ဘယ္ေလာက္စားစား မကုန္သလိုပဲ ေနာ္... ဘူေဖးဆိုေတာ့လည္း သိပ္မစားႏုိင္ၾကပါဘူး။ အေပ်ာ္ေတြလြန္ျပီး ၀ေနၾကတာ...ဘယ္ေလာက္စားစား မကုန္သလိုပဲ ေနာ္… ဘူေဖးဆိုေတာ့လည္း သိပ္မစားႏုိင္ၾကပါဘူး။ အေပ်ာ္ေတြလြန္ျပီး ၀ေနၾကတာ…

ငါးေခါင္းဟင္းခ်ဳိဆိုတဲ့အတိုင္း ေကၽြးတဲ့သူက ေစတနာပါေတာ့လည္း ခ်ဳိေနတာပါပဲ...ငါးေခါင္းဟင္းခ်ဳိဆိုတဲ့အတိုင္း ေကၽြးတဲ့သူက ေစတနာပါေတာ့လည္း ခ်ဳိေနတာပါပဲ…

ဘူေဖး စားျပီးၾကျပန္ေတာ့ အခ်ဳိပဲြေလးေတြ ဆက္စားလိုက္ၾကပါဦး။ အဘေဖာက သိပ္မစားၾကေတာ့ မတန္ဖူးလို႔ေျပာေနတယ္။ ဒီေတာ့ စားျပီးရင္း စား မျပန္မခ်င္းစား ထပ္ထပ္စားၾကေပါ့။ဘူေဖး စားျပီးၾကျပန္ေတာ့ အခ်ဳိပဲြေလးေတြ ဆက္စားလိုက္ၾကပါဦး။ အဘေဖာက သိပ္မစားၾကေတာ့ မတန္ဖူးလို႔ေျပာေနတယ္။ ဒီေတာ့ စားျပီးရင္း စား မျပန္မခ်င္းစား ထပ္ထပ္စားၾကေပါ့

ဒါကေတာ့ ဘူေဖးစားခဲ့ရျပီး ေမာင္ႏွမေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ေနရာေလးေပါ့...ဒါကေတာ့ ဘူေဖးစားခဲ့ရျပီး ေမာင္ႏွမေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ေနရာေလးေပါ့..

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 938 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။